• wielkanoc-2021
  • studia-podyplomowe 2021
  • Mario-Montesano-Montessori
  • kacik-metodyczny
  • banner-pdm-2020-wrzesien
  • oferta-specjalna

68. Rocznica śmierci Marii Montessori

Dnia 6 maja 2020 r. mija 68 lat od śmierci Marii Montessori. Montessori miała jeszcze plany przeszkolenia nauczycieli w Ghanie. Niestety, nie pojechała do Afryki… Zmarła nagle, w swoim domu nad morzem w Noordvijk w Holandii.

***

Świat się zamienia niezwykle dynamicznie, nie zawsze są to zmiany konstruktywne…. Stąd idea budowania pokoju na świecie i pomiędzy ludźmi jest nadal aktualna! Cieszy fakt, że w naszym kraju jest coraz więcej osób propagujących w teorii i praktyce pedagogikę M. Montessori. Zachęcajmy zatem wszystkich - dzieci i dorosłych, aby prośba M. Montessori wyryta na Jej nagrobku motywowała do życia w miłości, szacunku i pokoju!

„Proszę Was, kochane dzieci, które wszystko potraficie, abyście razem ze mną budowały pokój na świecie i pomiędzy ludźmi”.

*****

Powyższe słowa pisałam rok temu z okazji 67. rocznicy śmierci twórczyni Casa dei Bambini. Są nadal aktualne, ale…. rzeczywiście, świat się zmienia, i to w kierunku nieoczekiwanym jeszcze dwa miesiące temu…. Tych zmian doświadczamy każdego dnia, niezależnie od miejsca zamieszkania… Mówi się i pisze o epidemii, śmierci, chorobie, trudnościach, barierach, utraconych szansach, nawet utracie sensu życia… Jako antidotum podejmowane są rozmowy i działania na rzecz zdrowia psychofizycznego, bezpieczeństwa, dyskutuje się o możliwościach optymalnego wykorzystania czasu spędzanego w domu, a nie w przedszkolu, szkole, miejscu pracy itd…. W życiu codziennym i społecznym sporo miejsca poświęca się teraz rozwojowi osobistemu, samokształceniu… Promuje się takie wartości jak altruizm, rodzina, mądrość, wiedza, zaradność i wiele innych. Cieszy fakt, że preferowane są także takie wartości jak radość życia i miłość. Maria Montessori w katalogu wartości na pierwszym miejscu stawiała MIŁOŚĆ. Często podkreślała, że nie można jej zaniedbywać, że jest ona podstawą relacji międzyludzkich, bez miłości życie nie ma sensu. Niechaj wypowiedź M . Montessori o miłości skieruje naszą uwagę na to, co ważne, niechaj dla nas – rodziców, wychowawców, pedagogów, po prosu ludzi, będzie to pokrzepieniem i nadzieją na lepszy czas….

 

 

znaczenie-milosci

 

„….Kiedy studiujemy dziecko wnikliwiej, niż robiliśmy to dotąd, odkrywamy miłość we wszystkich jej aspektach. To nie poeci i prorocy poddają miłość analizie: robi to realność, którą każde dziecko objawia. Jeśli wczytamy się w słowa św. Pawła, a potem spojrzymy na dziecko, to musimy sobie powiedzieć:. Zatem skarb ten noszą w sobie nie tylko ci nieliczni, których znamy dzięki poezji i religii, ale spoczywa ono od samego początku w każdej istocie ludzkiej. Jest to cud dany każdemu z nas i co krok spotykamy uosobienie tej ogromnej siły. Człowiek tworzy pustynię niezgody i walki, ale Bóg nieustannie zsyła owocny deszcz… Łatwo więc można zrozumieć, że wszystko, co tworzy dorosły, nawet jeśli nazywamy to postępem, bez miłości prowadzi do nikąd. Ale jeśli miłość, która obecna jest w każdym małym dziecku i wśród nas, urzeczywistni się w potencjalności albo w rozwiniętych wartościach, to nasze osiągnięcia, już teraz wielkie, będą niezmierzone… Dorosły musi się złączyć z dzieckiem; musi stać się pokorny i uczyć się od dziecka, jak ma dorastać… Osobliwe, że tego jednego z dokonywanych przez siebie cudów ludzkość nie dostrzegała – cudu, który Bóg sprawiał od samego początku: dziecka.

Miłość jest człowiekowi udzielona jak dar z przeznaczeniem na konkretny cel, na realizację szczególnego planu – jak wszystko, co istota żywa otrzymuje od kosmicznej świadomości. Miłość tę trzeba badać, rozwijać i poszerzać do maksimum jej możliwości.

Człowiek jest jedyną istotą, która potrafi ją sublimować, rozwijać i kumulować. To właśnie jest jego zadaniem, ponieważ siła ta spaja i utrzymuje wszechświat. To dzięki niej również człowiek może utrzymać to, co stworzyły jego dłonie i jego inteligencja, a bez niej wszystko, co stworzył, obraca się w chaos i zniszczenie, co sami możemy aż nazbyt często zaobserwować. Choć człowiek pomnaża swą potęgę, bez miłości nic się nie utrzyma, a wszystko upadnie…”.

Montessori M., Das kreative Kind (1949) Hr. P. Oswald. G. Schulz – Benesch. Freiburg, Herder. Herder 1972, Tłumaczenie Jacek Dąbrowski.