• banner-pdm-2020
  • oferta-specjalna
  • oferta-dla-nauczycieli
  • studia-podyplomowe
  • sprawozdanie-2019

Biogram Marii Montessori

Wpisany przez Małgorzata Miksza

 

31. 08. 1870 przyjście na świat Marii w Chiaravalle /Włochy/   
1876 - 1883 nauka w 6 -letniej szkole elementarnej w Rzymie  

Mając lat 10 mała Maria ciężko  zachorowała. 
Do zatroskanej matki powiedziała znamienne słowa :   

"Nie martw się, mamo, ja nie mogę umrzeć. Mam tyle do zrobienia w życiu !"

1883 – 1890 nauka w średniej szkole techniczno -  przyrodniczej dla chłopców
1890 –1892 studia matematyczne i  przyrodnicze na Uniwersytecie  Rzymskim
1892 – 1896 studia medyczne na Uniwersytecie Rzymskim
10.07.1896

jako pierwsza kobieta we Włoszech uzyskuje tytuł Dottoressa" w dziedzinie psychiatrii; podjęcie pracy w  Klinice Psychiatrycznej/ obserwacje dzieci upośledzonych/; początek walki o prawa kobiet

1897 – 1898

dokształcanie się w dziedzinie pedagogiki ,  studiowanie dzieł z pedagogiki specjalnej, praca badawcza w Klinice Psychiatrycznej

31. 03. 1898 narodziny syna Mario
1900

kierownictwo Instytutem Medyczno -  Pedagogicznym dla kształcenia nauczycieli (Szkoła Ortofoniczna). Praca z dziećmi upośledzonymi, eksperymentowanie z pomocami  Sequina i własnego pomysłu; opracowanie podstaw metodyki pisania i czytania

 

06.01.1907
  1. Casa dei bambini w rzymskiej  dzielnicy San Lorenzo dla ok. 50 zaniedbanych dzieci w wieku  2 - 6 lat .Odkrycie "polaryzacji uwagi"
1909

I Międzynarodowy Kurs Szkoleniowy dla ok. 100 nauczycieli w Rzymie; wydanie pierwszej książki pt: " Il metodo della pedagogica scientifica all' educatione infantile nelle casa dei bambini" ( pol. wyd. "Domy dziecięce"1913) - opis koncepcji przedszkola i zarys metody pracy z  dziećmi w  "przygotowanym otoczeniu"

1910 - 1952

okres popularyzacji metody i rozwój teorii pedagogicznej:
* 28 kursów narodowych i międzynarodowych 
Europa, Ameryka ,Azja)
*9 międzynarodowych kongresów  np. 
w Kopenhadze nt: "Wychowanie dla pokoju"
*Wydanie licznych książek ostatnia z nich pt:
" he absorbent mind "  /Absorbujący  duch/ 1949 Madras

1916 Opracowanie w Barcelonie podstaw metodyki  wychowania   religijnego
1917

przejęcie  od holenderskiego  biologa Hugo de Vries' a pojęcia "wrażliwe fazy" 

1923 tytuł Doktora Honoris Causa nadany przez Uniwersytet Durham w USA
1929

założenie Association Montessori Internationale /AMI/ z siedzibą w Berlinie; Montessori zostaje prezesem, Mario sekretarzem;  od roku 1936 do dzisiaj siedzibą Międzynarodowego Stowarzyszenia Montessori jest Amsterdam     www.montessori-ami.org
*Polskie Stowarzyszenie Montessori powstało w 1994 roku   z siedzibą w Łodzi  (www.montessori-centrum.pl) 

 

1939 podróż do Indii, kursy w Adyar/ dzielnica Madrasu/
1940

z powodu wybuchu II wojny  światowej osobno internowanie Montessori i jej syna na terenie Indii; 31.08.1940 w 70 - te urodziny rząd brytyjski ponownie ich łączy; w kolejnych  latach szkolą ponad 1000 nauczycieli; Montessori  współpracuje z Gandhim, Tagore, Neru 

 

1947

wygłoszenie w UNESCO referatu "Wychowanie i pokój" ; obchody 40 - lecia Casa dei  bambini

1948 wizyta w Centrum Kształcenia na Cejlonie / Sri Lanka/
1949

wytypowanie M. Montessori do pokojowej nagrody Nobla;
Krzyż Legii Honorowej z rąk rektora Sorbony w imieniu republiki francuskiej 

 

1950

mianowanie na profesora na Uniwersytecie w Perugii;  nadanie tytułu 
Honoris Causa Uniwersytetu w Amsterdamie, dalsza popularyzacja metody i teorii, m.in. poprzez wystąpienia  radiowe 

 

1952

plany podróży do Ghany w celu przeprowadzenia  kursu dla nauczycieli afrykańskich

6. 05. 1952

nagła śmierć w małej miejscowości holenderskiej Noordvijk/ Zee/; tam  zostaje pochowana