• christmas
  • Bawaria-2018
  • 147-rocznica
  • banner-1

POLSKIE STOWARZYSZENIE MONTESSORI

Polskie Stowarzyszenie Montessori zostało zarejestrowane 20.04.1994 r. Siedzibą Stowarzyszenia jest Łódź.

Celem PSM jest kultywowanie i rozwój pracy pedagogicznej zgodnej z teorią Marii Montessori, pogłębianie wśród członków Stowarzyszenia znajomości koncepcji pedagogicznej M.Montessori, kształcenie i doskonalenie nauczycieli i wychowawców montessoriańskich, upowszechnianie idei M. Montessori wśród wszystkich zainteresowanych, inicjowanie i wspieranie organizacji szkół i placówek typu montessori oraz wspieranie działań innych osób i instytucji zmierzających do celów zgodnych z zadaniami Stowarzyszenia. / porównaj Statut PSM Rozdział II § 6 i § 7 /. Od czasu założenia PSM powstały trzy oddziały, w Łodzi, Gorzowie Wlkp. i Lublinie. Obecnie najbardziej aktywnie działa Lubelski Oddział PSM (www.psmontessori.lublin.pl)

Aktualnie PSM zrzesza ponad 200 członków z całej Polski.

W obecnej kadencji 2014 - 2018 skład Zarządu:

Prezes - Małgorzata Miksza /Łódź/
Wiceprezes - Urszula Rojek /Lublin/
Skarbnik - Iwona Rojewska /Łódź/
Sekretarz - Ewa Szubert /Łódź/
Członek - Maria Kapłon /Łódź/
Członek - Marlena Sieradzka /Pruszków/
Członek - Bogumiła Zdrojewska /Łódź/

Skład Komisji Rewizyjnej:

Sylwia Gajewska /Łódź/
Anna Hanausek - Badziak /Łódź/
Mirosława Walczak /Łódź/

Dyżur członków Zarządu Głównego:

Czwartek, w godzinach 13.45 - 15.15 w siedzibie Stowarzyszenia, Łódź, Jaracza 68
Wizyty osobiste uprzejmie prosimy uzgadniać telefonicznie!

Jak zostać członkiem Polskiego Stowarzyszenia Montessori?

Statut Stowarzyszenia, rozdział III § 10

  1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego podpisanej przez dwóch członków wprowadzających, będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. O przyjęciu decyduje Zarząd Główny Stowarzyszenia. Członek Oddziału Stowarzyszenia może zostać członkiem zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Montessori na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego podpisanej przez dwóch członków wprowadzających, będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. Zarząd Oddziału po zaopiniowaniu deklaracji, przedstawia deklarację zainteresowanego wraz ze swoją opinią Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia, który podejmuję decyzję o przyjęciu członka Oddziału w poczet członków zwyczajnym Stowarzyszenia lub odmawia przyjęcia.
  2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia następuje na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego podpisanej przez dwóch członków wprowadzających, będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. O przyjęciu i skreśleniu członka zwyczajnego Oddziału Stowarzyszenia decyduje Zarząd Główny Stowarzyszenia. Więcej informacji o członkostwie w rozdziale III "Członkowie stowarzyszenia i ich obowiązki" Rozdział IV § 21 p.14 "Zarząd ustala wysokość składek oraz sposób ich płacenia". Aktualnie : wpisowe 10 zł. , składka roczna 60 zł. płatna jednorazowo. Po wpłacie składek za dany rok, członek PSM otrzymuje legitymację potwierdzającą członkostwo.

Więcej informacji o członkostwie w rozdziale III "Członkowie stowarzyszenia i ich obowiązki"
Rozdział IV § 21 p.14 "Zarząd ustala wysokość składek oraz sposób ich płacenia".
Aktualnie : wpisowe 10 zł. , składka roczna 60 zł. płatna jednorazowo. Po wpłacie składek za dany rok, członek PSM otrzymuje legitymację potwierdzającą członkostwo.

 Numer konta PSM:
76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

rtfDeklaracja członkowska

rtfStatut