• lato-2017
  • seminaruim

Pedagogika Marii Montessori-wychowanie przedszkolne

włącz .

Kurs Montessori 2017

 

Partnerem kursu jest Polskie Stowarzyszenie Montessori. Kurs propedeutyczny doskonalący: Pedagogika Marii Montessori-wychowanie przedszkolne 21 - 27 sierpnia 2017 r.

Organizator: "Harmonia" Prywatna Szkoła Podstawowa Montessori

Miejsce: ul. R. Strzałkowskiego 5/7, Poznań.

Cel kursu: wprowadzenie w teorię i metodykę pracy w zakresie
edukacji wieku dziecięcego (przedszkole) wg założeń pedagogicznych
Marii Montessori
Adresaci: nauczyciele pracujący z dziećmi przedszkolnymi,
dyrektorzy przedszkoli, metodycy, doradcy zawodowi, studenci pedagogiki,
rodzice i wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką M. Montessori
Formy zajęć: instruktaże w zakresie wybranych pomocy rozwojowych
wykorzystywanych w pracy z dzieckiem przedszkolnym, wykłady, projekcje
filmów, dyskusja
Metody: aktywizujące, podające
Kurs zalicza: obecność w co najmniej 90% zajęć, wykonanie teczki
metodycznej oraz zaprezentowanie koncepcji pomocy rozwojowej typu
Montessori
Uczestnicy otrzymują stosowny dyplom ukończenia propedeutycznego
kursu pedagogiki Marii Montessori, wydany przez Polskie Stowarzyszenie
Montessori.


BLOKI TEMATYCZNE


A (11 godzin)

Teoria - pedagogika Marii Montessori: ogólne założenia pedagogiczne
M. Montessori  w świetle jej biografii. Koncepcja przygotowanego
otoczenia a rozwój dziecka. Osobowość i zadania nauczyciela. Edukacja
kosmiczna i religijna. Organizacja grup przedszkolnych Montessori.
Obserwacja. Zasady wykonywania pomocy typu Montessori

B (6 godzin)

Praktyczne ćwiczenia dnia codziennego: zabiegi samoobsługowe (np.
zawiązywanie, czyszczenie butów,  przelewanie wody, mycie rąk).
Pielęgnacja otoczenia (np. składanie serwet, nakrywanie do stołu,
pielęgnacja ciętych kwiatów). Lekcje ciszy.

C (10 godzin)

Kształcenie polisensoryczne - budowanie pojęć: wymiary (różowa
wieża, brązowe schody, czerwone beleczki, cylindry do osadzania).
Wymiary (komoda geometryczna, trójkąty -przykład, bryły). Zmysł
dotyku (tabliczki dotykowe). Zmysł słuchu (puszki szmerowe). Zmysł
wzroku (tabliczki barwne - przykłady). Inne - przykłady.

D (15 godzin)

Edukacja matematyczna:  liczenie w zakresie 1 - 10 (czerwono niebieskie
beleczki, cyfry, wrzecionka, czerwone kółeczka, kolorowe pręciki z
perełek). Liczenie w zakresie 100 (Tablice Sequina). Wprowadzenie w
system 10.tny na „złotych perełkach". Cztery działania podstawowe
wybrane przykłady np: kolorowy wąż do dodawania, tabela do dodawania,
tablice z perełkami do mnożenia i dzielenia).

E (10 godzin)

Edukacja językowa: Przygotowanie do pisania (metalowe ramki). Pisanie
(litery szorstkie, ruchomy alfabet). Pierwsze czytanie. Czytanie -
trudności językowe - przykład. Wprowadzanie symboli części mowy.

F (8 godzin)

Edukacja kosmiczna: aspekt geograficzny (globusy, puzzle części
świata, pojęcia geograficzne - przykłady). Botaniczny aspekt (komoda
botaniczna, karty botaniczne, skrzynka I). Aspekt historyczny (czarna
wstęga: opowieść panoramiczna "Ile świat ma lat? O powstaniu życia
na Ziemi".

SZCZEGÓŁOWY PLAN KURSU DO POBRANIA: POZNAŃ KURS MONTESSORI 2017 [1]
 http://eduharmonia.pl/kurs-montessori/

KOSZT

Odpłatność za kurs 1200 zł płatne na konto do 15 sierpnia. Koszt
kursu nie obejmuje noclegu i wyżywienia.

nr konta: 07 1610 1133 2003 0140 5499 0001 tytułem: KURS MONTESSORI +
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

Liczba miejsc ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń,
które razem z potwierdzeniem przelewu należy wysłać na adres:
katarzyna.kelma@wci.plZAPISY DROGĄ MAILOWĄ

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, datę i
miejsce urodzenia, adres korespondencyjny i telefon kontaktowy (dane
niezbędne do przeprowadzania rekrutacji oraz wystawienia dyplomu) oraz
poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
moim zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)".

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Polerowicz-Kelma

dyrektor ds. rozwoju szkół

tel. kom. 501 353 964

www.wci.pl [2]

Harmonia Szkoła Podstawowa Montessori [3]

Gimnazjum Językowo-Informatyczne [4]

Liceum Ogólnokształcące im. Romka Strzałkowskiego [5]

Studium Informatyki [6]

Centrum Szkoleniowe [7]

Links:
------
[1] 
 http://eduharmonia.pl/wp-content/uploads/2017/03/Pozna%C5%84-Kurs-Montessori-2017.pdf
[2]  http://www.wci.pl
[3]  https://www.facebook.com/eduharmonia/
[4]  https://www.facebook.com/gimnazjum.strzalkowskiego/
[5]  https://www.facebook.com/liceum.strzalkowskiego/
[6]  https://www.facebook.com/publiczne.studium.informatyki/
[7]  https://www.facebook.com/events/398020517239024/