• wiosna-2020
  • banner-pdm-2020-wrzesien
  • oferta-specjalna
  • studia-podyplomowe

Dyplomowy kurs Montessori w zakresie szkoły podstawowej

(od 6 do 14 roku życia)

Oferta specjalna!

Po raz pierwszy w Polsce!

 

Organizatorzy:

Akademia Montessori Biberkor i Polskie Stowarzyszenie Montessori

 biberkor polskie-stowarzyszenie-montessori-logo

 

Partner wspierający:

topic

 

Akademia Montessori Biberkor wraz z Polskim Stowarzyszeniem Montessori serdecznie zapraszająna

Dyplomowy kurs Montessori w zakresie szkoły podstawowe

Dyplomy ukończenia kursu mają rangę międzynarodową!

Akademia Montessori z Biberkor jest członkiem Montessori Landesverband Bayern (MLVB), Montessori Europe (ME) oraz Montessori Dachverband Deutschland (MDD). Kursy kończą się międzynarodowo uznawanym dyplomem. Dyplomy są (od około 30 lat) uznawane międzynarodowo (nie tylko w niemieckim obszarze językowym, nawet w Nowej Zelandii uznano dyplom montessoriański w kontekście podjęcia pracy w szkole montessoriańskiej). Dyplomy są równoważne z dyplomami wydawanymi przez DMG (Niemieckie Stowarzyszenie Montessori) oraz DMV (Niemiecki Związek Montessori). Ponieważ Akademia w Biberkor jest członkiem nadrzędnego Związku Montessori w Niemczech MDD i spełnia standardy jakościowe (nad opracowaniem których pracowała między innymi również pani Carolina Abel), Akadmia Biberkor tym samym również pośrednio jest afiliowana przez AMI.

 

Terminy zjazdów i ogólna tematyka:

Moduł I. 6-10 lutego 2019 r. (5 dni).

Teoria. Praktyczne ćwiczenia codziennego życia. Kształcenie zmysłów – synteza. Zarządzanie klasą szkolną

Moduł II. 11-16 lipca 2019 r. (6 dni).

Edukacja kosmiczna (1,2,3)

Moduł III. 13-19 lutego 2020 r. (7 dni).

Matematyka

Moduł IV. 24-28 czerwca 2020 r. (5 dni).

Język. Pokój. Cisza.

Moduł V. 28-30 sierpnia 2020 (3 dni).

Kurs kończy się kolokwium, w trakcie którego uczestnicy prezentują całej grupie samodzielnie wybrany temat odnoszący się do procesu holistycznego uczenia się w duchu teorii i praktyki pedagogiki Marii Montessori.

Liczba godzin: 322 godziny dydaktyczne.

(272 godziny - wykłady/instruktaże, 30 - godzin praca własna z pomocami, 20 godzin - hospitacje).

Miejsce zajęć: Pracownia Montessori PSM, Łódź, ul. Jaracza 68 oraz gościnnie: Topic Montessori, Łódź, Natolin 48 – 1-2 zjazdy letnie.

Cel: zapoznanie z teorią pedagogiczną Marii Montessori; pełne, praktyczne przygotowanie do pracy w systemie pedagogicznym Marii Montessori w szkole podstawowej, ukazanie współczesnych odniesień psychologii i pedagogiki w pracy montessoriańskiej.

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych , dyrektorzy placówek i wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką Marii Montessori z terenu całej Polski.

Wykładowcy: Claus Dieter Kaul, Carolina Abel, Barbara Pollock z Akademii Montessori Biberkor (Niemcy).

Ogólny zakres tematyczny:

Wprowadzenie teoretyczne:

Życie i dzieło Marii i Maria Montessori; Znaczenie pedagogiki Montessori
w czasach współczesnych; Przygotowane otoczenie, Nauczyciel, Praca dziecka, Absorbujący umysł, Polaryzacja uwagi, Wolność i dyscyplina, Wrażliwe fazy, Wychowanie dla pokoju, Zarządzanie klasą szkolną.

Praktyczne ćwiczenia codziennego życia, kształcenie zmysłów- synteza

Wychowanie kosmiczne; (1) Aspekt historyczny, (2) Aspekt geograficzny, (3) Aspekt biologiczny. Prezentacje wraz z eksperymentami…

Matematyka: teoretyczne aspekty działu matematycznego, np. wgląd
w psychologię i filozofię matematyki( psychoarytmetyka), historia liczb
i matematyki, tworzenie ilości i liczb; metodyczne aspekty systemu dziesiętnego , obliczanie ułamków, potęgi, pierwiastki, systemy inne niż dziesiętne; geometria…

Matematyka 1: liczenie liniowe, wprowadzenie w system dziesiętny; złote perły, 4 działania matematyczne w zakresie 1 -100, obliczanie z liczbami ujemnymi;

Matematyka 2: kontynuacja: pomoce dotyczące systemu dziesiętnego, doprowadzenie do obliczeń pisemnych, ułamki zwykle, potęgi, ułamki dziesiętne, procenty;

Matematyka 3: potęgowanie, pierwiastki kwadratowe, podnoszenie do trzeciej potęgi, trzecie potęgi pierwiastków, równania z jedną, dwiema niewiadomymi, systemy inne niż dziesiętne, pojęcia geometryczne wprowadzające do obliczeń powierzchni i objętości, aspekty kosmiczne geometrii;

Język 1: pisanie, poprawność pisania czytanie, znaczenie literatury, poezji;

Język 2: pomoce do rozpoznawania części mowy i części zdania; rozwijanie zamiłowania do czytelnictwa, rozwijanie poprawności gramatycznego wypowiadania się w mowie i piśmie, ćwiczenia teatralne i ruchowe…

UWAGA: Treści będą dostosowywane do potrzeb uczestników!

Formy zajęć: wykłady, instruktaże, praca własna, hospitacje.

Metody: aktywizujące, podające, praktycznego działania.

Cena: 12.800,00 PL

Płatność w dogodnych ratach wskazanych przez organizatora.

Cena kursu obejmuje: prowadzenie zajęć, tłumaczenie z języka niemieckiego, przyjazdy, noclegi wykładowców z Niemiec, materiały kursowe, przerwy kawowe.

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie grupy co najmniej 25-cio osobowej.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 grudnia 2018 r. na adres stowarzyszenie@montessori-centrum.pl

Polskie Stowarzyszenie Montessori wystąpi do Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej o dotację na Kurs. Jeśli dotacja będzie przyznana, cena Kursu ulegnie obniżeniu.

Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata zaliczki w wysokości 10% ceny kursu, tj. 1280 zł. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.

W przypadku rezygnacji z kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona. O zasadach płatności ratalnej powiadomimy z chwilą decyzji o uruchomieniu Kursu.

Nr konta 76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.

Informacji merytorycznych na temat kursu udziela Małgorzata Miksza, prezes PSM. Pytania można kierować na adres mailowy: prezes@montessori-centrum.pl 

 

 

Karta zgłoszeniowa 

Imię, nazwisko…………………………………………………………………..

Adres e-mailowy, nr telefonu:………………………………………………………………

Reprezentowana placówka:…………………………………………………………………