• Bawaria-2018
  • 147-rocznica
  • banner-1

ZMIANA TERMINU!

Z uwagi na to, że nie zebrała się wymagana 25. osobowa grupa, decyzją organizatora, tj. Akademii Montessori Biberkor, Dyplomowy Kurs Montessori w zakresie szkoły podstawowej (6 - 14 r. ż.) rozpocznie się w lutym 2020 r.

Nowe terminy i warunki uczestnictwa w Kursie podane zostaną pod koniec stycznia 2019 r.

Przepraszamy za zmianę, ale zachęcamy do udziału w Kursie!

 


 

 

Organizator: Akademia Montessori Biberkor

biberkor

 

Współorganizator:

 

polskie-stowarzyszenie-montessori-logo

 

Partner:

logo topic

 

Akademia Montessori Biberkor we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Montessori i Firmą TOPIC serdecznie zaprasza do ukończenia Dyplomowego Kursu Montessori w zakresie szkoły podstawowej ( 6 – 14 r. ż.)

Dyplomy ukończenia Kursu mają rangę międzynarodową!

 

Wartość dyplomu

Akademia Montessori z Biberkor jest członkiem Montessori Landesverband Bayern (MLVB), Montessori Europe (ME) oraz Montessori Dachverband Deutschland (MDD). Kursy kończą się międzynarodowo uznawanym dyplomem. Dyplomy są (od około 30 lat) uznawane międzynarodowo (nie tylko w niemieckim obszarze językowym, nawet w Nowej Zelandii uznano dyplom montessoriański w kontekście podjęcia pracy w szkole montessoriańskiej). Dyplomy są równoważne z dyplomami wydawanymi przez DMG (Niemieckie Stowarzyszenie Montessori) oraz DMV (Niemiecki Związek Montessori). Ponieważ Akademia w Biberkor jest członkiem nadrzędnego Związku Montessori w Niemczech MDD i spełnia standardy jakościowe (nad opracowaniem których pracowała między innymi również pani Carolina Abel), Akadmia Biberkor tym samym również pośrednio jest afiliowana przez AMI.

 

Terminy zjazdów i ogólna tematyka:

Moduł I. Środa 06 lutego 2019 – niedziela 10 lutego 2019 (5 dni): Teoria. Zarządzanie klasą szkolną. Praktyczne ćwiczenia codziennego życia. Kształcenie zmysłów.

Moduł II. Czwartek 11 lipca 2019 – wtorek 16 lipca 2019 r. (6 dni) Edukacja kosmiczna (1,2,3)

Moduł III. Wtorek 13 lutego 2020 – środa 19 lutego 2020 (7 dni) Matematyka Moduł IV. Środa 24 czerwca 2020 – niedziela 28 czerwca 2020 (5 dni) Język. Wychowanie dla pokoju.

Moduł V. Piątek 28 sierpnia 2020 r. Kolokwium końcowe

Moduł VI. Sobota 29 sierpnia – niedziela 30 sierpnia 2020 (1,5 dnia): Zakończenie Kursu

Kurs kończy się końcowym kolokwium, w trakcie którego uczestnicy prezentują całej grupie samodzielnie wybrany temat odnoszący się do procesu holistycznego uczenia się w duchu teorii i praktyki pedagogiki M. Montessori.

Liczba godzin: 322 h dydaktycznych (272 wykłady/instruktaże, 30 h praca własna z pomocami, 20 h hospitacji)

Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68 - zjazdy zimowe; i/lub TOPIC Montessori, Łódź – Natolin - zjazdy letnie)

Cel: zapoznanie z teorią pedagogiczną M. Montessori; pełne, praktyczne przygotowanie do pracy w systemie pedagogicznym M. Montessori w szkole podstawowej, ukazanie współczesnych odniesień psychologii i pedagogiki w pracy montessoriańskiej;

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych, dyrektorzy placówek i wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką M. Montessori z terenu całej Polski

Wykładowcy: Claus Dieter Kaul, Carolina Abel, Barbara Pollock z Akademii Montessori Biberkor (Niemcy)

 

Ogólny zakres tematyczny:

Wprowadzenie teoretyczne: Życie i dzieło Marii i Maria Montessori; Znaczenie pedagogiki Montessori w czasach współczesnych; Przygotowane otoczenie, Nauczyciel, Praca dziecka, Absorbujący umysł, Polaryzacja uwagi, Wolność i dyscyplina, Wrażliwe fazy, Wychowanie dla pokoju, Zarządzanie klasą szkolną… Praktyczne ćwiczenia codziennego życia, kształcenie zmysłów- synteza

Wychowanie kosmiczne; (1) Aspekt historyczny, (2) Aspekt geograficzny, (3) Aspekt biologiczny. Prezentacje wraz z eksperymentami…

Matematyka: teoretyczne aspekty działu matematycznego, np. wgląd w psychologię i filozofię matematyki (psychoarytmetyka), historia liczb i matematyki tworzenie ilości i liczb; metodyczne aspekty systemu 10.tnego , obliczanie ułamków, potęgi, pierwiastki, systemy inne niż 10.tne; geometria…

Matematyka 1: liczenie liniowe, wprowadzenie w system 10-tny; złote perły, 4 działania matematyczne w zakresie 1 -100, obliczanie z liczbami ujemnymi;

Matematyka 2: kontynuacja: pomoce dotyczące systemu 10.tnego, doprowadzenie do obliczeń pisemnych, ułamki zwykle, potęgi, ułamki 10.tne, procenty;

Matematyka 3: potęgowanie, pierwiastki kwadratowe, podnoszenie do trzeciej potęgi, trzecie potęgi pierwiastków, równania z jedną, dwiema niewiadomymi, systemy inne niż 10.tne, pojęcia geometryczne wprowadzające do obliczeń powierzchni i objętości, aspekty kosmiczne geometrii.

Język1: pisanie, poprawność pisania czytanie, znaczenie literatury, poezji…

Język 2: pomoce do rozpoznawania części mowy i części zdania; rozwijanie zamiłowania do czytelnictwa, rozwijanie poprawności gramatycznego wypowiadania się w mowie i piśmie, ćwiczenia teatralne i ruchowe…

UWAGA: Treści będą dostosowywane do potrzeb uczestników!

Formy zajęć: wykłady, instruktaże, praca własna, hospitacje

Metody: aktywizujące, podające, praktycznego działania

Nowa cena: 10. 800 PLN (zamiast 12.800,00 PL)

Obniżenie ceny Kursu wynika z nowych warunków Umowy z Akademią Montessori Biberkor oraz sponsoringu Polskiego Stowarzyszenia Montessori.

Płatność w trzech ratach:

  • zaliczka 10 % ceny kursu przy zapisie na Kurs tj. 1 080 PLN
  • I rata do 31 stycznia 2019 tj. 3 000 PLN
  • II rata do 30 kwietnia 2019 tj. 3 000 PLN
  • III rata do 15 grudnia 2019 tj. 3 720 PLN

Cena Kursu obejmuje: prowadzenie zajęć, tłumaczenie z języka niemieckiego, przyjazdy, noclegi wykładowców z Niemiec, materiały kursowe, przerwy kawowe.

Warunkiem uruchomienia Kursu jest zebranie grupy co najmniej 25.osobowej.

Zgłoszenia:

do 15 stycznia 2019 r. na adres stowarzyszenie@montessori-centrum.pl

Warunki przyjęcia na kurs: Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata zaliczki w wysokości 10% ceny kursu, tj. 1 080 PLN. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.

W przypadku rezygnacji z kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona.

W czasie Kursu – moduły zimowe, nie ma możliwości noclegów w siedzibie PSM, w czasie modułów letnich – tak. Posiadamy materace i poduszki. Są natryski i wyposażona jadalnia. Cena noclegu 20 zł/doba.

Nr konta 76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.

Karta zgłoszeniowa

Imię, nazwisko…………………………………………………………………..

Adres e-mailowy, nr telefonu:………………………………………………………………

Reprezentowana placówka:…………………………………………………………………

Noclegi w czasie modułów letnich: Tak   Nie

Akademia Montessori Biberkor wyraziła zgodę na możliwość udziału w wybranych modułach. Uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie uczestnictwa.

Ceny udziału w poszczególnych modułach:

Moduł

Termin

Cena w PLN

Moduł I.

Teoria . Zarządzanie klasą szkolną. Praktyczne ćwiczenia codziennego życia. Kształcenie zmysłów  

06 – 10. 02. 2019     (5 dni)

2 500

Moduł II.

Edukacja kosmiczna

11 – 16. 07. 2019     (6 dni)

 3 000

Moduł III.

Matematyka

13 – 19. 02. 2020     (7 dni)

 3 500

Moduł IV.

Język. Wychowanie dla pokoju.

24 – 28. 06. 2020     (5 dni)

2 500

Moduł VI.

Masterklass

29 – 30. 08. 2020     (1,5 dnia)

  750

Udział w dwóch modułach to 10% rabatu od osoby, jeśli będą brały udział dwie i więcej osób z jednej placówki w danym module, to 10 % rabatu. Rabaty nie sumują się.

Zgłoszenia: do 15 stycznia 2019 r. na adres stowarzyszenie@montessori-centrum.pl

Warunki przyjęcia na moduł Kursu: Warunkiem zakwalifikowania na moduł kursu jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata zaliczki w wysokości 50% ceny modułu. W przypadku I modułu płatność 100%. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem. Dopłatę należy uiścić na 10 dni przed rozpoczęciem danego modułu.

W przypadku rezygnacji udziału w module kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona.

W czasie Kursu – moduły zimowe, nie ma możliwości noclegów w siedzibie PSM, w czasie modułów letnich – tak. Posiadamy materace i poduszki. Są natryski i wyposażona jadalnia. Cena noclegu 20 zł/doba.

Nr konta 76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.

 

Karta zgłoszeniowa

Imię, nazwisko…………………………………………………………………..

Adres e-mailowy, nr telefonu:………………………………………………………………

Reprezentowana placówka:…………………………………………………………………

Proszę podkreślić właściwe:

Moduł I. Teoria. Zarządzanie klasą szkolną. Praktyczne ćwiczenia codziennego życia.
Kształcenie zmysłów    
06 – 10. 02. 2019   

Moduł II.    Edukacja kosmiczna    11 – 16. 07. 2019                                                  

Moduł III.    Matematyka    13 – 19. 02. 2020

Moduł IV.    Język. Wychowanie dla pokoju    24 – 28. 06. 2020                                                  

Moduł VI.   Masterklass    29 – 30. 08. 2020                        

Noclegi w czasie modułów letnich: Tak   Nie

Pytania merytoryczne prosimy kierować do:
Małgorzata Miksza: prezes@montessori-centrum.pl
Tel: 796-822-369

Faktury: skarbnik@montessori-centrum.pl