• banner-pdm-2020
  • oferta-specjalna
  • oferta-dla-nauczycieli
  • studia-podyplomowe
  • sprawozdanie-2019

Uaktualniona oferta specjalna !

 

KOMUNIKAT INFORMACYJNY

Dyplomowy Kurs Montessori w zakresie szkoły podstawowej (6 - 15 r. ż.)

Po raz pierwszy w Polsce!

 

UWAGA!!!

W porozumieniu z Akademią Montessori Biberkor od roku 2021 rozpocznie się (zawieszony) Dyplomowy Kurs Montessori w zakresie szkoły podstawowej (6 - 15 r. ż.).
Warunkiem wznowienia rozmów dotyczących dokładnych terminów modułów Kursu jest zadeklarowanie woli uczestnictwa w Kursie co najmniej 15 – u osób do końca bieżącego roku, tj. do 31 grudnia 2019 r. Wówczas Akademia Montessori Biberkor ustali nowe terminy modułów Kursu oraz terminy wpłat ratalnych. Aby Kurs został uruchomiony w roku 2021 musi zebrać się 25.osobowa grupa. Deklarację uczestnictwa w Kursie prosimy nadsyłać na adres: prezes@montessori-centrum.pl

 

Akademia Montessori Biberkor

biberkor

 

Współorganizator:

PSM

www.montessori-centrum.pl

 

Partner

topic

 

Dyplomy ukończenia Kursu mają rangę międzynarodową!

Wartość dyplomu

Akademia Montessori z Biberkor jest członkiem Montessori Landesverband Bayern (MLVB), Montessori Europe (ME) oraz Montessori Dachverband Deutschland (MDD). Kursy kończą się międzynarodowo uznawanym dyplomem. Dyplomy są (od około 30 lat) uznawane międzynarodowo (nie tylko w niemieckim obszarze językowym, nawet w Nowej Zelandii uznano dyplom montessoriański w kontekście podjęcia pracy w szkole montessoriańskiej). Dyplomy są równoważne z dyplomami wydawanymi przez DMG (Niemieckie Stowarzyszenie Montessori) oraz DMV (Niemiecki Związek Montessori). Ponieważ Akademia w Biberkor jest członkiem nadrzędnego Związku Montessori w Niemczech MDD i spełnia standardy jakościowe (nad opracowaniem których pracowała między innymi również pani Carolina Abel), Akadmia Biberkor tym samym również pośrednio jest afiliowana przez AMI.

Kurs kończy się końcowym kolokwium, w trakcie którego uczestnicy prezentują całej grupie samodzielnie wybrany temat odnoszący się do procesu holistycznego uczenia się w duchu teorii i praktyki pedagogiki M. Montessori.

Liczba godzin: 322 h dydaktycznych ( 272 wykłady/instruktaże, 30 h praca własna z pomocami, 20 h hospitacji)

Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68- zjazdy zimowe; i/lub TOPIC Montessori, Łódź – Natolin - zjazdy letnie)

Cel: zapoznanie z teorią pedagogiczną M. Montessori; pełne, praktyczne przygotowanie do pracy w systemie pedagogicznym M. Montessori w szkole podstawowej, ukazanie współczesnych odniesień psychologii i pedagogiki w pracy montessoriańskiej;

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych, dyrektorzy placówek i wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką M. Montessori z terenu całej Polski

Wykładowcy: Claus Dieter Kaul, Carolina Abel, Barbara Pollock z Akademii Montessori Biberkor (Niemcy)

Ogólny zakres tematyczny:

Wprowadzenie teoretyczne: Życie i dzieło Marii i Maria Montessori; Znaczenie pedagogiki Montessori w czasach współczesnych; Przygotowane otoczenie, Nauczyciel, Praca dziecka, Absorbujący umysł, Polaryzacja uwagi, Wolność i dyscyplina, Wrażliwe fazy, Wychowanie dla pokoju, Zarządzanie klasą szkolną…

Praktyczne ćwiczenia codziennego życia, kształcenie zmysłów- synteza

Wychowanie kosmiczne; (1) Aspekt historyczny, (2) Aspekt geograficzny, (3) Aspekt biologiczny. Prezentacje wraz z eksperymentami…

Matematyka: teoretyczne aspekty działu matematycznego, np. wgląd w psychologię i filozofię matematyki (psychoarytmetyka), historia liczb i matematyki tworzenie ilości i liczb; metodyczne aspekty systemu 10.letniego, obliczanie ułamków, potęgi, pierwiastki, systemy inne niż 10.tne; geometria…

Matematyka 1: liczenie liniowe, wprowadzenie w system 10-tny; złote perły, 4 działania matematyczne w zakresie 1 -100, obliczanie z liczbami ujemnymi;

Matematyka 2: kontynuacja: pomoce dotyczące systemu 10.tnego, doprowadzenie do obliczeń pisemnych, ułamki zwykle, potęgi, ułamki 10.tne, procenty;

Matematyka 3: potęgowanie, pierwiastki kwadratowe, podnoszenie do trzeciej potęgi, trzecie potęgi pierwiastków, równania z jedną, dwiema niewiadomymi, systemy inne niż 10.tne, pojęcia geometryczne wprowadzające do obliczeń powierzchni i objętości, aspekty kosmiczne geometrii.

Język 1: pisanie, poprawność pisania czytanie, znaczenie literatury, poezji…

Język 2: pomoce do rozpoznawania części mowy i części zdania; rozwijanie zamiłowania do czytelnictwa, rozwijanie poprawności gramatycznego wypowiadania się w mowie i piśmie, ćwiczenia teatralne i ruchowe…

UWAGA: Treści będą dostosowywane do podstaw programowych szkoły podstawowej w Polsce!

Formy zajęć: wykłady, instruktaże, praca własna, hospitacje

Metody: aktywizujące, podające, praktycznego działania

Nowa cena: 10. 800 PLN (zamiast 12.800,00 PL)

Obniżenie ceny Kursu wynika z nowych warunków Umowy z Akademią Montessori Biberkor oraz sponsoringu Polskiego Stowarzyszenia Montessori. Płatność w czterech ratach, terminy podane będą po podaniu przez Akademię Biberkor terminów modułów:

Cena Kursu obejmuje: prowadzenie zajęć, tłumaczenie zajęć z języka niemieckiego, przetłumaczone materiały kursowe, przerwy kawowe, przyjazdy, noclegi wykładowców z Niemiec, hospitacje w Biberkor (koszty dojazdu i noclegów opłacane we własnym zakresie).

Zgłoszenia: do 31 grudnia 2019 r. (co najmniej 15 osób !). Kolejny termin zgłoszeń podany będzie w roku 2020.

Warunki przyjęcia na kurs: Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata zaliczki w wysokości 500,00 PLN. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona.

W czasie Kursu – moduły zimowe, nie ma możliwości noclegów w siedzibie PSM, w czasie modułów letnich – tak. Posiadamy materace i poduszki. Są natryski i wyposażona jadalnia. Cena noclegu 20 zł/doba.

Nr konta 76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

 

Karta zgłoszeniowa 

Imię, nazwisko…………………………………………………………………..

Adres e-mailowy, nr telefonu:………………………………………………………………

Reprezentowana placówka:…………………………………………………………………

Noclegi w czasie modułów letnich:     Tak      Nie

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:

prezes@montessori-centrum.pl

Pytania merytoryczne prosimy kierować do:

Małgorzata Miksza: prezes@montessori-centrum.pl

Tel: 796-822-369

Faktury: skarbnik@montessori-centrum.pl

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w Kursie!

Jest to jedyna taka oferta w naszym kraju!