• banner-dzien-edukacji
 • sprawozdanie-2019
 • oferta-specjalna
 • studia-podyplomowe-1

Uaktualniona oferta specjalna !

Możliwość udziału w wybranych modułach Kursu!

KOMUNIKAT INFORMACYJNY

Dyplomowy Kurs Montessori w zakresie szkoły podstawowej (6 - 15 r. ż.)

Po raz pierwszy w Polsce!

 

Organizator: Akademia Montessori Biberkor

biberkor

 

Współorganizator:

 

polskie-stowarzyszenie-montessori-logo

 

Partner:

logo topic

 

Akademia Montessori Biberkor we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Montessori i Firmą TOPIC serdecznie zaprasza do ukończenia Dyplomowego Kursu Montessori w zakresie szkoły podstawowej (6 – 15 r. ż.) Dyplomy ukończenia Kursu mają rangę międzynarodową!

Wartość dyplomu

Akademia Montessori z Biberkor jest członkiem Montessori Landesverband Bayern (MLVB), Montessori Europe (ME) oraz Montessori Dachverband Deutschland (MDD). Kursy kończą się międzynarodowo uznawanym dyplomem. Dyplomy są (od około 30 lat) uznawane międzynarodowo (nie tylko w niemieckim obszarze językowym, nawet w Nowej Zelandii uznano dyplom montessoriański w kontekście podjęcia pracy w szkole montessoriańskiej). Dyplomy są równoważne z dyplomami wydawanymi przez DMG (Niemieckie Stowarzyszenie Montessori) oraz DMV (Niemiecki Związek Montessori). Ponieważ Akademia w Biberkor jest członkiem nadrzędnego Związku Montessori w Niemczech MDD i spełnia standardy jakościowe (nad opracowaniem których pracowała między innymi również pani Carolina Abel), Akadmia Biberkor tym samym również pośrednio jest afiliowana przez AMI.

Terminy zjazdów i ogólna tematyka:

 • Moduł I. Środa 12 lutego 2020 – niedziela 16 lutego 2020 (5 dni): Teoria. Zarządzanie klasą szkolną. Praktyczne ćwiczenia codziennego życia. Kształcenie zmysłów.
 • Moduł II. Poniedziałek 29 czerwca 2020 – sobota 04 lipca 2020 r. (6 dni) Edukacja kosmiczna (1,2,3)
 • Moduł III. Niedziela 09 sierpnia 2020 – sobota15 sierpnia 2020 (7 dni) Matematyka (1,2,3 do 15 r. ż.)
 • Moduł IV. Środa 10 lutego 2021 – piątek 12 lutego 2021 (3 dni). Język+ sobota 13 lutego – 14 lutego 20121 (2 dni). Wychowanie dla pokoju. Razem: 5 dni
 • Moduł V. Poniedziałek 28 czerwca 2021 r. Kolokwium końcowe.
 • Moduł VI. Wtorek 29 czerwca – środa 30 czerwca 2021 (1,5 dnia). Masterclass

Moduł

Tematyka

Termin

I.

Teoria . Zarządzanie klasą szkolną. Praktyczne ćwiczenia codziennego życia. Kształcenie zmysłów .

12 – 16.02. 2020

( 5 dni )

II.

Edukacja kosmiczna ( 1,2,3)

29.06 – 04. 07. 2020

( 6 dni )

III.

Matematyka (1,2,3 do 15 r. ż)

09 – 15.08. 2020

( 7 dni )

IV.

Język. Wychowanie dla pokoju

10 - 14.02. 2021

( 5 dni )

V.

Kolokwium końcowe

28.06.2021

VI.

Masterclass

29 – 30.06.2021

( 1,5 dnia )

Kurs kończy się końcowym kolokwium, w trakcie którego uczestnicy prezentują całej grupie samodzielnie wybrany temat odnoszący się do procesu holistycznego uczenia się w duchu teorii i praktyki pedagogiki M. Montessori.

Liczba godzin: 322 h dydaktycznych (272 wykłady/instruktaże, 30 h praca własna z pomocami, 20 h hospitacji)

Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68- zjazdy zimowe; i/lub TOPIC Montessori, Łódź – Natolin - zjazdy letnie)

Cel: zapoznanie z teorią pedagogiczną M. Montessori; pełne, praktyczne przygotowanie do pracy w systemie pedagogicznym M. Montessori w szkole podstawowej, ukazanie współczesnych odniesień psychologii i pedagogiki w pracy montessoriańskiej;

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych, dyrektorzy placówek i wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką M. Montessori z terenu całej Polski

Wykładowcy: Claus Dieter Kaul, Carolina Abel, Barbara Pollock z Akademii Montessori Biberkor (Niemcy)

Ogólny zakres tematyczny:

Wprowadzenie teoretyczne: Życie i dzieło Marii i Maria Montessori; Znaczenie pedagogiki Montessori w czasach współczesnych; Przygotowane otoczenie, Nauczyciel, Praca dziecka, Absorbujący umysł, Polaryzacja uwagi, Wolność i dyscyplina, Wrażliwe fazy, Wychowanie dla pokoju, Zarządzanie klasą szkolną…

Praktyczne ćwiczenia codziennego życia, kształcenie zmysłów- synteza

Wychowanie kosmiczne; (1) Aspekt historyczny, (2)Aspekt geograficzny, (3) Aspekt biologiczny. Prezentacje wraz z eksperymentami…

Matematyka: teoretyczne aspekty działu matematycznego, np. wgląd w psychologię i filozofię matematyki( psychoarytmetyka), historia liczb i matematyki tworzenie ilości i liczb; metodyczne aspekty systemu 10.tnego , obliczanie ułamków, potęgi, pierwiastki, systemy inne niż 10.tne; geometria…

Matematyka 1: liczenie liniowe, wprowadzenie w system 10-tny; złote perły, 4 działania matematyczne w zakresie 1 -100, obliczanie z liczbami ujemnymi;

Matematyka 2: kontynuacja: pomoce dotyczące systemu 10.tnego, doprowadzenie do obliczeń pisemnych, ułamki zwykle, potęgi, ułamki 10.tne, procenty;

Matematyka 3: potęgowanie, pierwiastki kwadratowe, podnoszenie do trzeciej potęgi, trzecie potęgi pierwiastków , równania z jedną, dwiema niewiadomymi, systemy inne niż 10.tne, pojęcia geometryczne wprowadzające do obliczeń powierzchni i objętości, aspekty kosmiczne geometrii.

Język 1: pisanie, poprawność pisania czytanie, znaczenie literatury, poezji…

Język 2: pomoce do rozpoznawania części mowy i części zdania; rozwijanie zamiłowania do czytelnictwa, rozwijanie poprawności gramatycznego wypowiadania się w mowie i piśmie, ćwiczenia teatralne i ruchowe…

UWAGA: Treści będą dostosowywane do podstaw programowych szkoły podstawowej w Polsce!

Formy zajęć: wykłady, instruktaże, praca własna, hospitacje

Metody: aktywizujące, podające, praktycznego działania

Nowa cena: 10. 800 PLN (zamiast 12.800,00 PL)

Obniżenie ceny Kursu wynika z nowych warunków Umowy z Akademią Montessori Biberkor oraz sponsoringu Polskiego Stowarzyszenia Montessori.

Płatność w czterech ratach:

 • I rata: 20 % ceny kursu przy zapisie 2 160 PLN;
 • II rata do 10 stycznia 2020 tj. 3 500 PLN;
 • III rata do 10 czerwca 2020 tj. 3 000 PLN;
 • IV rata do 10 stycznia 2021 tj. 2 140 PLN.

Cena Kursu obejmuje: prowadzenie zajęć, tłumaczenie zajęć z języka niemieckiego, przetłumaczone materiały kursowe, przerwy kawowe, przyjazdy, noclegi wykładowców z Niemiec, hospitacje w Biberkor (koszty dojazdu i noclegów opłacane we własnym zakresie).

Warunkiem uruchomienia Kursu jest zebranie grupy co najmniej 25.osobowej.

Zgłoszenia: do 10 grudnia 2019 r. na adres stowarzyszenie@montessori-centrum.pl

Warunki przyjęcia na kurs: Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata I raty w wysokości 20% ceny kursu, tj. 2 160 PLN. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.

W przypadku rezygnacji z kursu, wpłacona I rata nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, I rata zostanie zwrócona.

W czasie Kursu – moduły zimowe, nie ma możliwości noclegów w siedzibie PSM, w czasie modułów letnich – tak. Posiadamy materace i poduszki. Są natryski i wyposażona jadalnia. Cena noclegu 20 zł/doba.

Nr konta 76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.

Karta zgłoszeniowa

Imię, nazwisko…………………………………………………………………..

Adres e-mailowy, nr telefonu:………………………………………………………………

Reprezentowana placówka:…………………………………………………………………

Noclegi w czasie modułów letnich: Tak Nie

Akademia Montessori Biberkor wyraziła zgodę na możliwość udziału w wybranych modułach. Uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie uczestnictwa.

Ceny udziału w poszczególnych modułach:

 

Moduł

Termin

Cena w PLN

Moduł I. 

Teoria . Zarządzanie klasą szkolną. Praktyczne ćwiczenia codziennego życia. Kształcenie zmysłów

12 – 16.02. 2020

( 5 dni)

2 500

Moduł II. 

Edukacja kosmiczna

29.06 – 04. 07. 2020

( 6 dni )

3 000

Moduł III.

Matematyka

09 – 15.08. 2020

( 7 dni )

3 500

Moduł IV. 

Język. Wychowanie dla pokoju.

10 - 14.02. 2021

( 5 dni )

2 500

Moduł VI. Masterklass

29 -30.06.2021

( 1,5 dnia )

750

Udział w dwóch modułach to 10% rabatu od osoby, jeśli będą brały udział dwie i więcej osób z jednej placówki w danym module, to 10 % rabatu. Rabaty nie sumują się.

Zgłoszenia (dotyczą wszystkich modułów):  do 10 grudnia 2019 r. na adres stowarzyszenie@montessori-centrum.pl

Warunki przyjęcia na moduł Kursu: Warunkiem zakwalifikowania na moduł kursu jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata 50% ceny modułu. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem. Dopłatę należy uiścić na 10 dni przed rozpoczęciem danego modułu.

W przypadku rezygnacji z udziału w module kursu, dokonana wpłata 50% ceny modułu nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, dokonana wpłata zostanie zwrócona.

W czasie Kursu – moduły zimowe, nie ma możliwości noclegów w siedzibie PSM, w czasie modułów letnich – tak. Posiadamy materace i poduszki. Są natryski i wyposażona jadalnia. Cena noclegu 20 zł/doba.

Nr konta 76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.

Karta zgłoszeniowa na udział w modułach

Imię, nazwisko…………………………………………………………………..

Adres e-mailowy, nr telefonu:………………………………………………………………

Reprezentowana placówka:…………………………………………………………………

Proszę podkreślić właściwe:

Moduł I. Teoria . Zarządzanie klasą szkolną. Praktyczne ćwiczenia codziennego życia. Kształcenie zmysłów 12 – 16.02. 2020 Moduł II. Edukacja kosmiczna 29.06 – 04.07 2020 Moduł III. Matematyka 09 – 15.08.2020 Moduł IV. Język. Wychowanie dla pokoju 10 -14.02.2021 Moduł VI. Masterklass 29 - 30.08. 2021 

Noclegi w czasie modułów letnich: Tak Nie

Pytania merytoryczne prosimy kierować do:

Małgorzata Miksza: prezes@montessori-centrum.pl
Tel: 796-822-369

Faktury: skarbnik@montessori-centrum.pl

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE o Kursie

Kurs pedagogiki M. Montessori oferowany przez Akademię Montessori w Biberkor opiera się na planie dydaktycznym programu dyplomowego AMI obejmującego pierwszy i drugi poziom rozwojowy. Został on uzupełniony o materiały stanowiące twórcze rozwinięcie klasycznych materiałów montessoriańskich, by sprostać potrzebom edukacyjnym dzieci w XXI wieku. Unikatową cechą owych autorskich materiałów jest na przykład powiększenie ich formatu ( m.in. ich autorem jest Claus Dieter Kaul), tak by prezentacje dla dzieci drugiego poziomu rozwojowego mogły odbywać się w większych grupach i by dzieci mogły pracować z materiałem grupowo. Uczestnicy naszych kursów zapoznają się z klasycznym podejściem pedagogiki M. Montessori, a ponadto przykładem wykładowców są zachęcani do przekraczania wąskich granic przedmiotowych i rozwijania się w kierunku kreatywnych pedagogów montessoriańskich. Nie chodzi o to, by opanowywać prezentacje materiałów pamięciowo, lecz o głębokie zrozumienie, jak naszym pedagogicznym działaniem możemy odpowiedzieć na potrzeby rozwojowe dzieci we współczesnych czasach. Wyzwanie stoi również przed nami jako osobami, a kluczową kwestią jest sposób kształtowania przez nas własnego odniesienia do nauczanych kwestii i relacji z kolegami i dziećmi. W osobistym zeszycie refleksji nasi studenci dokumentują swe własne procesy edukacyjne.

Claus-Dieter-KauClaus-Dieter-Kau-1

Fot: Z seminarium w Łodzi 2007: Claus Dieter Kaul - autor pomocy Montessori w powiększonym formacie