• oferta-specjalna
  • LETNI-KURS
  • studia-podyplomowe

Kurs propedeutyczny doskonalący

OFERTA SPECJALNA !!!

Akademia Montessori Lublin wraz z Polskim Stowarzyszeniem Montessori

zaprasza na: Kurs propedeutyczny doskonalący „Pedagogika Marii Montessori-wychowanie przedszkolne”

Ilość godzin: 60

Formuła zajęć: Trzy zjazdy. Dwa zjazdy: piątek – niedziela, jeden zjazd: sobota –niedziela.

Termin: 

I zjazd: 08 – 10 marca 2019;
II zjazd: 23 – 24 marca 2019
III zjazd: 05 – 07 kwietnia 2019 r.

Miejsce zajęć: Akademia Montessori w Lublinie.

Facebook Akademia Montessori: https://www.facebook.com/akademiamontessorilublin

Cel: Wprowadzenie w teorię i praktykę pedagogiczną M. Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (przedszkole), pokazanie możliwości zastosowania metod pracy montessoriańskiej w przedszkolu tradycyjnym i w zastosowaniu do grupy innowacyjnej.

Adresaci: Nauczyciele przedszkolni oraz wczesnoszkolni, założyciele, nauczyciele i rodzice dzieci z Akademii Montessori oraz inne zainteresowane osoby, które chcą rozpocząć przygodę z pedagogiką Marii Montessori. „Wychowanie przedszkolne” to fundament do którego odwołują się nauczyciele na każdym etapie edukacji dziecka.

Formy zajęć: Instruktaże w zakresie wybranych pomocy rozwojowych wykorzystywanych w pracy z dzieckiem przedszkolnym, wykłady, projekcje filmów.

Metody: - podające: wykład, instrukcja, opis, objaśnienie, obserwacja bierna; - poszukujące (aktywizujące): zadań otwartych, obserwacja czynna, doświadczenie;

Cena/ Forma płatności: - 1200 zł. Płatność jednorazowa lub w dwóch ratach 0%: I rata 600 zł. Płatność do 21.02.2019r. II rata 600 zł. Płatność do 15.03.2019r. Cena obejmuje wynagrodzenie dla wykładowców, noclegi oraz koszt transportu wykładowców, koszty organizacyjne, materiały kursowe, bufet: ciasteczka, kawa, herbata itp. Koszt podróży i noclegi w Lublinie uczestnicy opłacają indywidualnie. Podczas zjazdów będzie możliwość zamówienia obiadów, które będą dodatkowo płatne.

WARUNKIEM URUCHOMIENIA KURSU JEST ZGŁOSZENIE SIĘ CO NAJMNIEJ 15 OSÓB.

Warunek uczestnictwa w kursie: Prosimy o wysłanie maila ze zgłoszeniem chęci uczestnictwa w kursie, następnie odeślemy Państwu szczegółowy plan kursu oraz kartę zgłoszeniową.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: akademiamontessorilublin@gmail.com

Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata zaliczki w wysokości 250 zł. Po wypełnieniu w/w warunków kandydat zostaje zarejestrowany i otrzyma potwierdzenie przesłane mailem.

W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona.

Pozostałą kwotę (lub pierwszą ratę), w zależnie od deklaracji płatności zaznaczonej w karcie zgłoszeniowej, należy wpłacić najpóźniej do 21.02.2019 na konto fundacji „Krok po kroku”.

57 1240 5497 1111 0010 7543 4222 / Tytuł przelewu: „Imię i nazwisko. Opłata za kurs – wychowanie przedszkolne.”

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.

UWAGA! Wpłacona zaliczka nie jest traktowana jako pierwsza rata. Dokonując dopłaty do kursu, należy odliczyć zaliczkę.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia przez Polskie Stowarzyszenie Montessori.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie! Polskie Stowarzyszenie Montessori jest gwarantem wysokiej jakość kształcenia. http://www.montessori-centrum.pl/