• LETNI-KURS
  • studia-podyplomowe
  • Bawaria-2018

KURS LETNI

Wychowanie dziecka do 3-go roku życia w pedagogice Marii Montessori

Symbol: VII/WMD/LATO/55

Ilość godzin: 55

Termin: 09 - 14 lipca 2019

Formuła zajęć: od wtorku 09 lipca 9.00 do niedzieli 14 lipca, godz. 14.00 Uwaga: zalecany przyjazd 08 lipca w poniedziałek po południu (informacja dla osób nocujących w Stowarzyszeniu)

Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68

Cel: Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy z małym dzieckiem do 3 - go r. ż. w placówce typu Montessori oraz wskazanie specyfiki wychowania małego dziecka w domu wg zasad pedagogiki Marii Montessori. Planowane są wykłady, instruktaże, sesje warsztatowe w czasie których uczestnicy będą samodzielne wykonywać pomoce montessoriańskie do pracy z dzieckiem 0 - 3 r. ż.

Adresaci: opiekunki pracujące w żłobkach, osoby prowadzące prywatne żłobki, nauczyciele przedszkoli, studenci kierunków pedagogicznych i psychologicznych, rodzice oraz wszystkie zainteresowane osoby wychowaniem małego dziecka w systemie pedagogicznym Marii Montessori

Ogólny zakres tematyczny: Maria Montessori i jej teoria rozwoju człowieka ze szczególnym uwzględnienie okresu 0 - 3 rok życia; przygotowane otoczenie w domu i żłobku (dla dzieci nie chodzących i chodzących); pomoce rozwojowe dla dzieci 0 - 3 r. ż.; rozwój mowy, pomoce rozwojowe do edukacji językowej dla dzieci 0 - 3 r. ż.; rola wychowawcy; trening czystości; adaptacja dziecka do żłobka

Formy zajęć: wykłady, instruktaże, projekcje filmów, praca pod kierunkiem: wykonanie pomocy rozwojowej dla dzieci 0 - 3 r. ż.

Metody: aktywizujące, podające, praktycznego działania, obserwacja, analiza oryginalnych tekstów Marii Montessori

Cena/forma płatności: 1.100 zł. (w cenie mieści się wynagrodzenie dla wykładowców, koszty organizacyjne, materiały kursowe, bufet: ciasteczka, kawa, herbata itp.) Kurs zalicza obecność na wszystkich zajęciach oraz wykonanie pomocy rozwojowej pod kierunkiem według montessoriańskich zasad dydaktycznych dla dziecka 0 - 3 r. ż. Uzyskanie dyplomu ukończenia kursu doskonalącego

Zgłoszenia: do 24 czerwca 2019 r. na adres ewa.szubert@vp.pl Po tym terminie do uczestników rozesłane będą pełne informacje na temat programu i rozkładu zajęć na kursie Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 10 osób

Warunki przyjęcia na kurs: Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata zaliczki w wysokości 20% opłaty za kurs. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.

W przypadku rezygnacji z kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu, czyli do 02 lipca 2019 r. na konto Polskiego Stowarzyszenia Montessori:

76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników

UWAGA! Dokonując dopłaty do kursu, należy odliczyć zaliczkę. W tytule wpłaty zaliczki a później pozostałej kwoty należy wpisać imię i nazwisko oraz symbol kursu, czyli VII/WMD/LATO/55

rtf   Karta zgłoszeniowa

Informacje o noclegach w Łodzi: W siedzibie Stowarzyszenia jest możliwość noclegów (posiadamy materace, poduszki, należy mieć swój śpiwór). Do dyspozycji uczestników kursu: trzy łazienki z natryskami, jadalnia (lodówka, naczynia kuchenne, czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa). Cena jednego noclegu 20 zł.

Uwaga! Tanie noclegi w Łodzi (Centrum Łodzi):

Schronisko Młodzieżowe: ul. Legionów 27, www.yhlodz.pl, Tel: 42/630-66-80

Hostel FLAMINGO, ul. Sienkiewicza 67, www.lodz.flamingo-hostel.com, Tel: 42/66 11 88

Akademik Prywatny. KDKruk. Pokoje Gościnne, ul. 6 Sierpnia 68, Tel: 42/632-75-33, www.kdkruk.pl

Hotel PERFECT, ul. Ruska 3/7, Tel: 508-221-163, www.hotel-perfect.cba.pl

cinemahotel.pl

www.lodzpokoje.pl

Szukaj także: www.nocowanie.pl

Wypełnioną kartę zgłoszeniową, ewentualne pytania merytoryczne prosimy kierować na e-mail: ewa.szubert@vp.pl

W sprawie faktur: skarbnik@montessori-centrum.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie!

Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia.

Jaracza 68 Łódź 90-251 Polska

tel. 796-822-369

stowarzyszenie@montessori-centrum.pl