• kacik-metodyczny
  • 68-ROCZNICA
  • banner-pdm-2020-wrzesien
  • oferta-specjalna
  • studia-podyplomowe

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału
w Seminarium doskonalącym pt:

"TANIEC W EDUKACJI KOSMICZNEJ"*

*Taniec jest tu rozumiany jako język służący do rozwijania i poszerzania zainteresowań otaczającym światem.Taniec, jako sztuka i praktyka relacji, pozwala na poznawanie wzajemnych związków, stosunków i zależności pomiędzy różnymi elementami; uczenia się, oceniania i wartościowania własnych i cudzych działań; doskonalenia umiejętności, włączania się w kształtowanie otaczającej rzeczywistości poprzez własne działanie. W założeniach tej struktury zawiera się również zapoznanie się z dokonaniami artystów i dziełami, które kształtowaly i rozwijały sztukę tańca w Polsce i na świecie.

6 – 8 marca 2020 r.

Piątek 16.00 – niedziela 15.00.

(20 h)

Zajęcia poprowadzi Katarzyna Ustowska

(więcej informacji o wykładowcy, poniżej)

„…Ekspresja artystyczna jest charakterystyczna cechą istot ludzkich…“

(M. Montessori, Wykład 13, 1 października 1946, ( w ): Wykłady londyńskie 1946,PWN, Warszawa 2019, s. 142).

 

MIEJSCE ZAJĘĆ:

Pracownia Montessori w Przedszkolu Miejskim nr 220, Łódź ul. Jaracza 68

OPIS: 

Model edukacji tańca w otoczeniu pedagogicznym Montessori: Taniec w Edukacji Kosmicznej.

Nauczyciel jako przewodnik w świecie sztuki tańca. Współczesne podejścia do edukacji tańca: metody improwizacji, zadania choreograficzne i kompozycyjne, w kontekście założeń pedagogiki Marii Montessori.

CEL:

Zainteresowanie i zapoznanie uczestników ze współczesnymi koncepcjami i metodami edukacji sztuki tańca, w kontekście założeń pedagogiki Marii Montessori.

Przedział wiekowy: metody edukacji tańca dla dzieci w wieku 6-12 lat.

ADRESACI:

Absolwenci podstawowych kursów pedagogiki Montessori, nauczyciele Montessori klasy „( 0 „), i szkoły podstawowej oraz wszystkie zainteresowane osoby.

FORMY ZAJĘĆ:

Warsztaty praktyczne, wykłady, instruktaże, praca własna

METODY:

aktywizujące, podające

CENA SEMINARIUM: 300 PLN 

CZŁONKOWIE PSM: 200 PLN

Cena udziału w seminarium obejmuje: wynagrodzenie wykładowcy, koszty podróży i noclegów wykładowcy, przerwy kawowe (kawa, herbata, drobny poczęstunek), materiały piśmienne. 

 

RAMOWY HARMONOGRAM:

Piątek 6 marca 2020 r. (5h)

Wprowadzenie, zarys historii tańca. Konteksty sztuki tańca współczesnego; zapoznanie się ze współczesnymi metodami w zakresie edukacji tańca. 

Zapoznanie się z metodami tworzenia opartymi o sensorykę.

Poznanie sposobów wykorzystania materiałów Montessori do tworzenia zadań z działu tańca, odnosząc się do działu: metody pracy oparte o sensorykę. 

Sobota 7 marca 2020 r. (8h)

Rzeczywistość jako źródło inspiracji.

Zapoznanie się z twórczością wybranych artystów oraz narzędziami używanymi przez współczesnych twórców, jako inspiracja do pracy.

Zapoznanie się z metodami tworzenia w relacji z:

- muzyką (eksploracja pulsu, rytmu, tempa, melodii, dźwięku);

- przestrzenią (geometria przestrzenna), oraz metodami tworzenia w relacji z zapisami graficznymi (dance scores)

Poznanie sposobów wykorzystania materiałów Montessori do tworzenia zadań z działu tańca, odnoszące się do działów: metody pracy w relacji z muzyką i przestrzenią.

Praca twórcza - własna; propozycje zadań opracowane przez uczestników, odnoszące się do działów: metody pracy oparte o sensorykę oraz metody pracy w relacji z muzyką i przestrzenią.

Niedziela 8 marca 2020 r. (7h)

Rzeczywistość jako źródło inspiracji.

Zapoznanie się z twórczością wybranych artystów oraz narzędziami używanymi przez współczesnych twórców, jako inspiracja do pracy.

Zapoznanie się z metodami tworzenia w relacji z tekstem.

Poznanie sposobów wykorzystania materiałów Montessori do tworzenia zadań z działu tańca, odnosząc się do działu: metody pracy w relacji z tekstem.

Praca twórcza - własna; propozycje zadań opracowane przez uczestników, odnoszące się do działu: metod pracy w relacji z tekstem.

Streszczenie tematów kursu oraz podsumowanie. Refleksje uczestników po seminarium. 

Zgłoszenia prosimy przysyłać najpóźniej do dnia 21 lutego 2020 r. 

Pierwszeństwo udziału mają członkowie Polskiego Stowarzyszenia Montessori. Liczba miejsc ograniczona!

 

 Karta zgłoszeniowa

"TANIEC W EDUKACJI KOSMICZNEJ"  6 – 8 marca 2020 r.

Imię, nazwisko……………………………………………………………………….

Reprezentowana placówka………………………………………………………

Adres e-mail ………………………………………………………………………

Tel:.................................................

Członkostwo w PSM: TAK      NIE

Noclegi w PSM: (cena 1 noclegu 20 PLN). Zapewniamy materac, korzystanie z łazienek i jadalni. Trzeba zabrać ze sobą śpiwór.

TAK        NIE

Jeśli TaK : 6/7.03.    7/8.03.  (proszę zaznaczyć)

 

 

Po wypełnieniu i wysłaniu Karty zgłoszeniowej na adres:

sekretarz@montessori-centrum.pl

Uczestnik otrzyma potwierdzenie przyjęcia na Seminarium oraz prośbę o dane do faktury. Po otrzymaniu drogą elektroniczną faktury, prosimy o terminowe uiszczenia całkowitej opłaty za Seminarium zgodnie z wystawioną fakturą. Brak wpłaty w określonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w seminarium. W przypadku rezygnacji z udziału w seminarium po dokonaniu wpłaty zwroty nie będą możliwe. Uprzejmie prosimy w takiej sytuacji wskazać inną osobę, która weźmie udział w seminarium.

Faktury: skarbnik@ montessori-centrum.pl

Nr konta PSM: 76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Pytania merytoryczne prosimy kierować: Małgorzata Miksza;  prezes@montessori-centrum.pl

 

OSOBA PROWADZĄCA: Katarzyna Ustowska

 Katarzyna Ustowska - tancerka, choreografka, pedagog tańca; Magister w zakresie Edukacji Tańca Współczesnego na Uniwersytecie Muzyki i Sztuk Performatywnych we Frankfurcie nad Menem (M.A.2017); absolwentka Wydziału Tańca Współczesnego w Northern School of Contemporary Dance w Leeds, Wielka Brytania (BPA, 2012) oraz absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku (Dyplom, 2008). Od 2013 stale współpracuje z Teatrem Dada von Bzdülöw, a od 2018 współpracuje z Teatrem Trans-Atlantyk. Współtworzy Fundację Polka dot w Gdańsku, niezależną organizacją stworzoną przez artystki związane z gdańską sceną tańca. Równolegle realizuje autorskie projekty artystyczne we współpracy z innymi artystami. Jest dwukrotną stypendystką Prezydenta Miasta Sopotu oraz laureatką nagrody „Sopocka Muza dla Młodych Twórców" (2013). Regularnie inicjuje działania z zakresu edukacji tańca współczesnego, prowadzi warsztaty oparte o różnorodne metody improwizacji i zadania choreograficzne m.in. współpracuje z Verónicą Garzón nad modelem warsztatu skierowanego do członków widowni pt. Kinesthethic Listening; wraz z Piotrem Stankiem przeprowadza cykliczne warsztaty dla dzieci pt. Dada Hub Kids; współpracuje z Fundacją Między Słowami (fundacja wsparcia dla osób z zaburzeniami komunikacji), w której realizuje projekty oparte o język tańca. W Europie dotychczas uczyła w m.in. North Karelia College w Finlandii, Mousontrum we Frankfurcie nad Menem, Uniwersytecie Justusa Liebiga w Giessen. Od 2007 roku regularnie przeprowadza warsztaty i lekcje tańca w Sopockiej Szkole Montessori. W 2017 roku obroniła pracę magisterską pt.: „Guiding a Sensed Reality: Exploring Contemporary Dance in a Montessori Setting through Perspectives Derived from Anna Halprin's Work" (tłum. Zgłębianie tańca współczesnego w otoczeniu pedagogicznym Montessori, poprzez perspektywy prac Anny Halprin) na Uniwersytecie Muzyki i Tańca we Frankfurcie nad Menem. Obecnie pogłębia badania nad modelem edukacji tańca w systemie Montessori, równolegle pracuje nad projektami tanecznymi i teatralnymi.