• studia-podyplomowe-2021
 • rocznica-smierci-150
 • kacik-metodyczny
 • banner-pdm-2020-wrzesien
 • oferta-specjalna

Uaktualniona oferta specjalna

 

LISTA ZAMKNIĘTA

 

UWAGA!

Z uwagi na sytuację związaną z pandemia, planowane w lutym 2021 rozpoczęcie Kursu z Akademią Montessori Biberkor zostaje przesunięte na miesiące letnie br. Nowe terminy poszczególnych modułów Kursu zostaną podane w najbliższym czasie. Zapisani uczestnicy Kursu informowani są na bieżąco o wszelkich zmianach.

 

UWAGA!

W trosce o zdrowie UCZESTNIKÓW i WYKŁADOWCÓW, zaplanowane kursy w roku szkolnym 2020/2021 odbędą się wyłącznie w sytuacji pomyślnego zakończenia ogólnopolskiej akcji zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Zainteresowane osoby zachęcamy do zapisywania się na kursy. Jeśli sytuacja epidemiczna nie ulegnie zmianie, wpłaty za kursy zostaną zwrócone.

 

KOMUNIKAT INFORMACYJNY

Dyplomowy Kurs Montessori w zakresie szkoły podstawowej (6 - 15 r. ż.)

 Po raz pierwszy w Polsce!

 

Organizator: Akademia Montessori Biberkor

biberkor

 

Współorganizator:

PSM

www.montessori-centrum.pl

 

Partner

topic

 

Akademia Montessori Biberkor we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Montessori i Firmą TOPIC serdecznie zaprasza do ukończenia Dyplomowego Kursu Montessori w zakresie szkoły podstawowej (6 – 15 r. ż.) 

Dyplomy ukończenia Kursu mają rangę międzynarodową!

 

Wartość dyplomu

Akademia Montessori z Biberkor jest członkiem Montessori Landesverband Bayern (MLVB), Montessori Europe (ME) oraz Montessori Dachverband Deutschland (MDD). Kursy kończą się międzynarodowo uznawanym dyplomem.

Dyplomy są (od około 30 lat) uznawane międzynarodowo (nie tylko w niemieckim obszarze językowym, nawet w Nowej Zelandii uznano dyplom montessoriański w kontekście podjęcia pracy w szkole montessoriańskiej). Dyplomy są równoważne z dyplomami wydawanymi przez DMG (Niemieckie Stowarzyszenie Montessori) oraz DMV (Niemiecki Związek Montessori). Ponieważ Akademia w Biberkor jest członkiem nadrzędnego Związku Montessori w Niemczech MDD i spełnia standardy jakościowe (nad opracowaniem których pracowała między innymi również pani Carolina Abel), Akadmia Biberkor tym samym również pośrednio jest afiliowana przez AMI.

 


Aktualne terminy zjazdów i ogólna tematyka:

 

Moduł

Tematyka

Termin/dni tygodnia/godziny

I.

04-06.12.2020

Nowy termin:

04 – 06.02.2021

Wprowadzenie teoretyczne

Nowy termin:

04 - 06 lutego 2021

czwartek 16.00 – 19.00

piątek/sobota 8.00 - 19.00 2,5 dnia

II.

12 – 16.02.

2021

Praktyczne ćwiczenia codziennego życia. Kształcenie zmysłów. Matematyka 1.

12 – 16 lutego 2021

piątek – wtorek

codziennie 9.00 – 18.00

5 dni

III.

14 – 18.07.

2021

Matematyka (2,3.)

14 – 18 lipca 2021

środa – sobota: 9.00-18.00

niedziela 9.00 – 13.00

4,5 dnia

Nowy termin:

IV.

20 – 25.07.

2021

Edukacja kosmiczna ( 1,2,3)

Zamiana z V.

20 – 25 lipca 2021

wtorek – niedziela

codziennie 9.00 – 18.00

6 dni

Nowy termin:

V.

25 – 29. 08.

2021

Język ( 1,2)

Zamiana z IV.

25 – 29 sierpnia 2021

środa –niedziela: 9.00 - 18.00 niedziela: 9.00 – 13.00

4,5 dnia

VI.

06. 11. 2021

Kolokwium końcowe

06 listopada 2021

sobota : 8.00 – 19.00

1dzień

 

Kurs kończy się końcowym kolokwium, w trakcie którego uczestnicy prezentują całej grupie samodzielnie wybrany temat odnoszący się do procesu holistycznego uczenia się w duchu teorii i praktyki pedagogiki M. Montessori.

Liczba godzin: 322 h dydaktycznych (272 wykłady/instruktaże, 30 h praca własna z pomocami, 20 h hospitacji)

Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68- zjazdy zimowe; i/lub TOPIC Montessori, Łódź – Natolin - zjazdy letnie)

Cel: zapoznanie z teorią pedagogiczną M. Montessori; pełne, praktyczne przygotowanie do pracy w systemie pedagogicznym M. Montessori w szkole podstawowej, ukazanie współczesnych odniesień psychologii i pedagogiki w pracy montessoriańskiej;

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych, dyrektorzy placówek i wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką M. Montessori z terenu całej Polski

Wykładowcy: Claus Dieter Kaul, Carolina Abel, Barbara Pollock z Akademii Montessori Biberkor (Niemcy)

Ogólny zakres tematyczny:

Wprowadzenie teoretyczne: Życie i dzieło Marii i Maria Montessori; Znaczenie pedagogiki Montessori w czasach współczesnych; Przygotowane otoczenie, Nauczyciel, Praca dziecka, Absorbujący umysł, Polaryzacja uwagi, Wolność i dyscyplina, Wrażliwe fazy, Wychowanie dla pokoju, Zarządzanie klasą szkolną…

Praktyczne ćwiczenia codziennego życia, kształcenie zmysłów- synteza

Matematyka: teoretyczne aspekty działu matematycznego, np. wgląd w psychologię i filozofię matematyki (psychoarytmetyka), historia liczb i matematyki tworzenie ilości i liczb; metodyczne aspekty systemu 10.letniego, obliczanie ułamków, potęgi, pierwiastki, systemy inne niż 10.tne; geometria…

Matematyka 1: liczenie liniowe, wprowadzenie w system 10-tny; złote perły, 4 działania matematyczne w zakresie 1 -100, obliczanie z liczbami ujemnymi;

Matematyka 2: kontynuacja: pomoce dotyczące systemu 10.tnego, doprowadzenie do obliczeń pisemnych, ułamki zwykle, potęgi, ułamki 10.tne, procenty;

Matematyka 3: potęgowanie, pierwiastki kwadratowe, podnoszenie do trzeciej potęgi, trzecie potęgi pierwiastków, równania z jedną, dwiema niewiadomymi, systemy inne niż 10.tne, pojęcia geometryczne wprowadzające do obliczeń powierzchni i objętości, aspekty kosmiczne geometrii.

Język 1: pisanie, poprawność pisania czytanie, znaczenie literatury, poezji…

Język 2: pomoce do rozpoznawania części mowy i części zdania; rozwijanie zamiłowania do czytelnictwa, rozwijanie poprawności gramatycznego wypowiadania się w mowie i piśmie, ćwiczenia teatralne i ruchowe…

Edukacja kosmiczna: (1) Aspekt historyczny, (2) Aspekt geograficzny, (3) Aspekt biologiczny. Prezentacje wraz z eksperymentami…

UWAGA: Treści będą dostosowywane do podstaw programowych szkoły podstawowej w Polsce!

Formy zajęć: wykłady, instruktaże, praca własna, hospitacje

Metody: aktywizujące, podające, praktycznego działania

Nowa cena: 10. 800 PLN (zamiast 12.800,00 PL)

Obniżenie ceny Kursu wynika z nowych warunków Umowy z Akademią Montessori Biberkor oraz sponsoringu Polskiego Stowarzyszenia Montessori. Płatność w czterech ratach, terminy podane będą po podaniu przez Akademię Biberkor terminów modułów:

Polskie Stowarzyszenie Montessori wpisane jest do rejestru Instytucji Szkoleniowych po numerem ewidencyjnym: 2.10/00175/2019

 

Płatność w pięciu ratach:   pdf   OŚWIADCZENIE

Zaliczka: 500,00 pln przy wypełnieniu karty zgłoszeniowej

Cena Kursu obejmuje: prowadzenie zajęć, tłumaczenie zajęć z języka niemieckiego, przerwy kawowe, przyjazdy, noclegi wykładowców z Niemiec, hospitacje w Biberkor (koszty dojazdu i noclegów opłacane we własnym zakresie).

Sponsoring Polskiego Stowarzyszenia Montessori: nieodpłatne udostępnienie Akademii Montessori Biberkor sal na Kurs, media, przerwy kawowe (kawa, herbata, woda, drobny poczęstunek np. owoce, ciasteczka, jogurty/musli), materiały piśmienne, przetłumaczenie wybranych instruktaży z języka niemieckiego, koordynacja Kursu.

Będzie możliwość indywidualnego zakupu wybranych materiałów kursowych w języku niemieckim lub angielskim. Po nadesłaniu przez Akademię Biberkor listy w/w materiałów z cenami, skontaktujemy się z uczestnikami w kwestii zamówienia.

Zgłoszenia: do zamknięcia listy uczestników (25 osób)
na adres: prezes@montessori-centrum.pl

Warunki przyjęcia na kurs:

 1. wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej na adres:  
  prezes@montessori-centrum.pl
 2. wpłata zaliczki na konto Polskiego Stowarzyszenia Montessori w wysokości 500,00 pln 
  (nr konta:76 1020 3352 0000 1302 0102 5121)

 3. wypełnienie i odesłanie skanu OŚWIADCZENIA PDF na adres:  
  prezes@montessori-centrum.pl

 

Karta zgłoszeniowa 

Imię, nazwisko…………………………………………………………………..

Adres e-mailowy, nr telefonu:………………………………………………………………

Reprezentowana placówka:…………………………………………………………………

Noclegi w czasie modułów letnich:     Tak      Nie

 

Po wypełnieniu w/w warunków kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.

W przypadku rezygnacji z kursu, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

W czasie Kursu – moduły zimowe, nie ma możliwości noclegów w siedzibie PSM, w czasie modułów letnich – tak. Posiadamy materace i poduszki. Są natryski i wyposażona jadalnia. Cena noclegu 20 zł/doba.

Faktury: skarbnik@montessori-centrum.pl

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.

Akademia Montessori Biberkor wyraziła zgodę na możliwość udziału w wybranych modułach, w przypadku, gdy grupa kursowa będzie liczyła co najmniej 25 osób. Uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie uczestnictwa.

 

Ceny udziału w poszczególnych modułach:

Moduł

Tematyka

Cena w pln

I.
04-06.12.2020

Wprowadzenie teoretyczne

1 500,00

II.
12 – 16.02.2021

Praktyczne ćwiczenia codziennego życia. Kształcenie zmysłów. Matematyka 1.

 2 500,00

III.
14 – 18.07.2021

Matematyka (2,3.)

2 250,00

IV.
20 – 24 07.2021

Język (1,2)

2 250,00

V.
25 – 30.08.2021

Edukacja kosmiczna (1,2,3)

 

 3 000,00

 

Zgłoszenia udziału we wszystkich modułach: do 30 września 2020 r. na adres:  stowarzyszenie@montessori-centrum.pl

Warunki przyjęcia na moduł Kursu: Warunkiem zakwalifikowania na moduł kursu jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata 20% ceny modułu( nie zależnie od liczby zaznaczonych modułów). Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem. Dopłatę należy uiścić na 14 dni przed rozpoczęciem danego modułu. W przypadku rezygnacji z udziału w module na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, dokonana wpłata 20 % ceny modułu nie podlega zwrotowi. Po uiszczeniu dopłaty, w przypadku rezygnacji udziału w module, możliwy jest zwrot opłaty w wysokości 50%. Jest możliwość wskazania innej osoby, która weźmie udział w module Kursu.

W czasie Kursu – moduły zimowe, nie ma możliwości noclegów w siedzibie PSM, w czasie modułów letnich – tak. Posiadamy materace i poduszki. Są natryski i wyposażona jadalnia. Cena noclegu 20 zł/doba.

Nr konta 76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.

 

Karta zgłoszeniowa na udział w modułach

 

Imię, nazwisko…………………………………………………………………..

Adres e-mailowy, nr telefonu:………………………………………………………………

Reprezentowana placówka:…………………………………………………………………

Proszę zaznaczyć właściwe krzyżykiem:

I.
04-06.12.2020 3 dni

Wprowadzenie teoretyczne

 

II.
12 – 16.02.2021 5 dni

Praktyczne ćwiczenia codziennego życia. Kształcenie zmysłów. Matematyka 1.

 

III.
14 – 18.07.2021 4,5 dnia

Matematyka (2,3.)

 

IV.
20 – 24 07.2021 4,5 dnia

Język (1,2)

 

V.
25 – 30.08.2021 6 dni

Edukacja kosmiczna (1,2,3)

 

Noclegi w czasie modułów letnich:     Tak           Nie

 

 

Pytania merytoryczne prosimy kierować do:

Małgorzata Miksza:  prezes@montessori-centrum.pl

Tel: 796-822-369

Faktury:  skarbnik@montessori-centrum.pl