• wielkanoc-2021
  • studia-podyplomowe 2021
  • Mario-Montesano-Montessori
  • kacik-metodyczny
  • banner-pdm-2020-wrzesien
  • oferta-specjalna

Uaktualniona oferta specjalna!

LISTA NA CAŁY KURS JEST JUŻ ZAMKNIĘTA
Uczestnictwo możliwe jedynie po rezygnacji zapisanego już Uczestnika.

UWAGA!
Z uwagi na sytuację związaną z pandemia, planowane w lutym 2021 rozpoczęcie Kursu z Akademią Montessori Biberkor zostaje przesunięte na miesiące letnie br. Aktualne terminy poszczególnych modułów Kursu podane są w poniższym KOMUNIKACIE INFORMACYJNYM.

Zapisani uczestnicy Kursu informowani są na bieżąco o wszelkich zmianach.  

 

KOMUNIKAT INFORMACYJNY

Dyplomowy Kurs Montessori w zakresie szkoły podstawowej (6 - 15 r. ż.)

Po raz pierwszy w Polsce!

 

Organizator: Akademia Montessori Biberkor http://www.montessori-biberkor.de

biberkor

 

Współorganizator:

PSM

www.montessori-centrum.pl

 

Partner

topic

 

Akademia Montessori Biberkor we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Montessori i Firmą TOPIC serdecznie zaprasza do ukończenia Dyplomowego Kursu Montessori w zakresie szkoły podstawowej (6 – 15 r. ż.) 

Dyplomy ukończenia Kursu mają rangę międzynarodową!

 

Wartość dyplomu

Akademia Montessori z Biberkor jest członkiem Montessori Landesverband Bayern (MLVB), Montessori Europe (ME) oraz Montessori Dachverband Deutschland (MDD). Kursy kończą się międzynarodowo uznawanym dyplomem.

Dyplomy są (od około 30 lat) uznawane międzynarodowo (nie tylko w niemieckim obszarze językowym, nawet w Nowej Zelandii uznano dyplom montessoriański w kontekście podjęcia pracy w szkole montessoriańskiej). Dyplomy są równoważne z dyplomami wydawanymi przez DMG (Niemieckie Stowarzyszenie Montessori) oraz DMV (Niemiecki Związek Montessori). Ponieważ Akademia w Biberkor jest członkiem nadrzędnego Związku Montessori w Niemczech MDD i spełnia standardy jakościowe (nad opracowaniem których pracowała między innymi również pani Carolina Abel), Akadmia Biberkor tym samym również pośrednio jest afiliowana przez AMI.

 


 

AKTUALNE terminy zjazdów i ogólna tematyka:

 

Moduł

Tematyka

Termin/dni tygodnia/godziny

I.
Blok letni:
07. 07 – 11.07.

2021

Wprowadzenie teoretyczne (2 dni) 
Praktyczne ćwiczenia codziennego życia (1 dzień)

Kształcenie zmysłów (2 dni).    

07 – 11 lipca 2021
środa – niedziela
8.00 - 18.00 
5 dni

II.
Blok letni:
20.07 - 25.07.
2021

 Edukacja kosmiczna (1,2,3)

20 – 25 lipca 2021
wtorek – niedziela
codziennie 9.00 – 18.00
6 dni

III.
Blok letni:
25.08 – 29. 08.
2021

  Język (1,2)  

25 – 29 sierpnia 2021
środa - niedziela
środa – sobota: 9.00 - 18.00
niedziela: 9.00 – 13.00
4,5 dnia

IV.
05.11 -07.11.
2021

  Matematyka 1.

05 – 07 listopada
piątek – niedziela
piątek: 16.00 - 19.00
sobota - niedziela: 8.00 – 19.00
2,5 dnia

V.
21.01 – 23.01.
2022

  Matematyka 2.

21 – 23 stycznia 2022
piątek – niedziela
piątek: 16.00 - 19.00
sobota- niedziela: 8.00 – 19.00
2,5 dnia

VI.
18.03 – 20.03.
2022

  Matematyka 3.

18 -20 marca 2022
piątek – niedziela
piątek: 16.00 - 19.00
sobota - niedziela: 8.00 – 19.00
2,5 dnia

VII.
07.05 – 08.05.
2022

  Kolokwium końcowe

07 -08 maja 2022
sobota – niedziela
sobota: 10.00 – 19.00
niedziela: 9.00 – 14.00
1,5 dnia

 

 

 

Kurs kończy się końcowym kolokwium, w trakcie którego uczestnicy prezentują całej grupie samodzielnie wybrany temat odnoszący się do procesu holistycznego uczenia się w duchu teorii i praktyki pedagogiki M. Montessori.

Liczba godzin: 322 h dydaktycznych (272 wykłady/instruktaże, 30 h praca własna z pomocami, 20 h hospitacji)

Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68- zjazdy zimowe; i/lub TOPIC Montessori, Łódź – Natolin - zjazdy letnie)

Cel: zapoznanie z teorią pedagogiczną M. Montessori; pełne, praktyczne przygotowanie do pracy w systemie pedagogicznym M. Montessori w szkole podstawowej, ukazanie współczesnych odniesień psychologii i pedagogiki w pracy montessoriańskiej;

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych, dyrektorzy placówek i wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką M. Montessori z terenu całej Polski

Wykładowcy: Claus Dieter Kaul, Carolina Abel, Barbara Pollock z Akademii Montessori Biberkor (Niemcy)

Ogólny zakres tematyczny:

Wprowadzenie teoretyczne: Życie i dzieło Marii i Maria Montessori; Znaczenie pedagogiki Montessori w czasach współczesnych; Przygotowane otoczenie, Nauczyciel, Praca dziecka, Absorbujący umysł, Polaryzacja uwagi, Wolność i dyscyplina, Wrażliwe fazy, Wychowanie dla pokoju, Zarządzanie klasą szkolną…

Praktyczne ćwiczenia codziennego życia, kształcenie zmysłów- synteza

Matematyka: teoretyczne aspekty działu matematycznego, np. wgląd w psychologię i filozofię matematyki (psychoarytmetyka), historia liczb i matematyki tworzenie ilości i liczb; metodyczne aspekty systemu 10.letniego, obliczanie ułamków, potęgi, pierwiastki, systemy inne niż 10.tne; geometria…

Matematyka 1: liczenie liniowe, wprowadzenie w system 10-tny; złote perły, 4 działania matematyczne w zakresie 1 -100, obliczanie z liczbami ujemnymi;

Matematyka 2: kontynuacja: pomoce dotyczące systemu 10.tnego, doprowadzenie do obliczeń pisemnych, ułamki zwykle, potęgi, ułamki 10.tne, procenty;

Matematyka 3: potęgowanie, pierwiastki kwadratowe, podnoszenie do trzeciej potęgi, trzecie potęgi pierwiastków, równania z jedną, dwiema niewiadomymi, systemy inne niż 10.tne, pojęcia geometryczne wprowadzające do obliczeń powierzchni i objętości, aspekty kosmiczne geometrii.

Język 1: pisanie, poprawność pisania czytanie, znaczenie literatury, poezji…

Język 2: pomoce do rozpoznawania części mowy i części zdania; rozwijanie zamiłowania do czytelnictwa, rozwijanie poprawności gramatycznego wypowiadania się w mowie i piśmie, ćwiczenia teatralne i ruchowe…

Edukacja kosmiczna: (1) Aspekt historyczny, (2) Aspekt geograficzny, (3) Aspekt biologiczny. Prezentacje wraz z eksperymentami…

UWAGA: Treści będą dostosowywane do podstaw programowych szkoły podstawowej w Polsce!

Formy zajęć: wykłady, instruktaże, praca własna, hospitacje

Metody: aktywizujące, podające, praktycznego działania

Nowa cena: 10. 800 PLN (zamiast 12.800,00 PL)

Obniżenie ceny Kursu wynika z nowych warunków Umowy z Akademią Montessori Biberkor oraz sponsoringu Polskiego Stowarzyszenia Montessori. Płatność w czterech ratach, terminy podane będą po podaniu przez Akademię Biberkor terminów modułów:

Polskie Stowarzyszenie Montessori wpisane jest do rejestru Instytucji Szkoleniowych po numerem ewidencyjnym: 2.10/00175/2019

 

Płatność w pięciu ratach:   pdf   OŚWIADCZENIE

Zaliczka: 500,00 pln przy wypełnieniu karty zgłoszeniowej

Cena Kursu obejmuje: prowadzenie zajęć, tłumaczenie zajęć z języka niemieckiego, przerwy kawowe, przyjazdy, noclegi wykładowców z Niemiec, hospitacje w Biberkor (koszty dojazdu i noclegów opłacane we własnym zakresie).

Sponsoring Polskiego Stowarzyszenia Montessori: nieodpłatne udostępnienie Akademii Montessori Biberkor sal na Kurs, media, przerwy kawowe (kawa, herbata, woda, drobny poczęstunek np. owoce, ciasteczka, jogurty/musli), materiały piśmienne, przetłumaczenie wybranych instruktaży z języka niemieckiego, koordynacja Kursu.

Będzie możliwość indywidualnego zakupu wybranych materiałów kursowych w języku niemieckim lub angielskim. Po nadesłaniu przez Akademię Biberkor listy w/w materiałów z cenami, skontaktujemy się z uczestnikami w kwestii zamówienia.

Zgłoszenia: Lista zamknięta . Uczestnictwo możliwe jedynie po rezygnacji zapisanego Uczestnika

 prezes@montessori-centrum.pl

 

Warunki przyjęcia na kurs:

  1. Wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej na adres: prezes@montessori-centrum.pl

  2. Wpłata zaliczkina konto Polskiego Stowarzyszenia Montessori w wysokości 500,00 pln (nr konta:76 1020 3352 0000 1302 0102 5121)

  3. Wypełnienie i odesłanie skanu OŚWIADCZENIA PDF (kliknąć) na adres: prezes@montessori-centrum.pl

Z uwagi na zmianę terminów i przewidywane zakończenie Kursu w maju 2022, ulegają przesunięciu wpłaty IV i V raty.

IV rata – płatność do 31 grudnia 2021 r.

V rata –płatność do 31 marca 2022 r.

 

Karta zgłoszeniowa

Imię, nazwisko…………………………………………………………………..

Adres e-mailowy, nr telefonu:………………………………………………………………

Reprezentowana placówka:…………………………………………………………………

Noclegi w czasie modułów letnich: Tak Nie

 

Po wypełnieniu w/w warunków kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.

W przypadku rezygnacji z kursu, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

W czasie Kursu – moduły zimowe, nie ma możliwości noclegów w siedzibie PSM, w czasie modułów letnich – tak. Posiadamy materace i poduszki. Są natryski i wyposażona jadalnia. Cena noclegu 20 zł/doba.

Faktury:  skarbnik@montessori-centrum.pl

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.

 

Akademia Montessori Biberkor wyraziła zgodę na możliwość udziału w wybranych modułach. Liczba miejsc ograniczona! Uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie uczestnictwa.

 

Uaktualnione ceny udziału w poszczególnych modułach:

 

Moduł

 

Tematyka

 

Cena w PLN

 

 

 

I.

Blok letni:

07. 07 – 11.07.2021

 

Wprowadzenie teoretyczne.

Praktyczne ćwiczenia codziennego życia. Kształcenie zmysłów (5 dni).


Podział na:

I.1. Wprowadzenie teoretyczne
(2 dni) 07.07 – 08.07 2021


I.2. Praktyczne ćwiczenia codziennego życia. Kształcenie zmysłów
(3 dni) 09.07 – 11.07.2021

 

Całość: 2 400,00


 

 1 000,00  

1 500,00

 II.

Blok letni:

20.07 - 25.07 2021

 

Edukacja kosmiczna (1,2,3) 6 dni

 

3 000,00

 III.

Blok letni:

25.08 – 29. 08.2021

 

Język (1,2) 4,5 dnia

 

2 250,00

IV.

05.11-07.11. 2021

 

Matematyka 1. 2, 5 dnia

 

1250,00

 V.

21.01 – 23.01. 2022

 

Matematyka 2. 2,5 dnia

 

1250,00 

 VI.

18.03 – 20.03 2022

 

Matematyka 3. 2,5 dnia

 

1250,00 

   

Jeśli moduł IV + V = 2 400,00

Jeśli moduł V + VI = 2 400,00

Jeśli moduły IV + V + VI = 3 500,00

 

Zgłoszenia udziału we wszystkich modułach:

do 31 marca 2021r. na adres  stowarzyszenie@montessori-centrum.pl

Warunki przyjęcia na moduł Kursu: Warunkiem zakwalifikowania na moduł kursu jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata 20% ceny modułu (niezależnie od liczby zaznaczonych modułów).Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowanyi otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem. Dopłatę należy uiścić na 14 dni przed rozpoczęciem danego modułu.W przypadku rezygnacji z udziału w module na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, dokonana wpłata 20 % ceny modułu nie podlega zwrotowi. Po uiszczeniu dopłaty, w przypadku rezygnacji udziału w module, możliwy jest zwrot opłaty w wysokości 50%. Jest możliwość wskazania innej osoby, która weźmie udział w module Kursu.

W czasie Kursu – moduły zimowe, nie ma możliwości noclegów w siedzibie PSM, w czasie modułów letnich – tak. Posiadamy materace i poduszki.Są natryski i wyposażona jadalnia. Cena noclegu 20 zł/doba.

Nr konta 76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.

 

Karta zgłoszeniowa na udział w modułach

 

Imię, nazwisko…………………………………………………………………..

Adres e-mailowy, nr telefonu:………………………………………………………………

Reprezentowana placówka:…………………………………………………………………

 

Moduł

Tematyka

Proszę zaznaczyć właściwe krzyżykiem:

 

 

 

I.

Blok letni:

07. 07 – 11.07.

2021

 

Wprowadzenie teoretyczne.

Praktyczne ćwiczenia codziennego życia. Kształcenie zmysłów (7 dni).


 Podział na:

I.1. Wprowadzenie teoretyczne
(2dni) 07.07 – 08.07. 2021


 I.2. Praktyczne ćwiczenia codziennego życia. Kształcenie zmysłów
(3 dni) 09.07 – 11.07.2021

 

 


 

 

 


 

II.

Blok letni:

20.07 - 25.07.

2021

 

Edukacja kosmiczna (1,2,3) 6 dni

 

III.

Blok letni:

25.08 – 29. 08.

2021

 

Język (1,2) 4,5 dnia

 

IV.

05.11-07.11.

2021

 

Matematyka 1.2, 5 dnia

 

V.

21.01 – 23.01.

2022

 

Matematyka 2.2,5 dnia

 

VI.

18.03 – 20.03.

2022

 

Matematyka 3.2,5 dnia

 

Noclegi w czasie modułów letnich:    Tak     Nie

 

Pytania merytoryczne prosimy kierować do:

Małgorzata Miksza:  prezes@montessori-centrum.pl

Tel: 796-822-369

Faktury:  skarbnik@montessori-centrum.pl 

 


 

Dodatek:

Dla porównania: NIEAKTUALNE terminy zjazdów i ogólna tematyka

Moduł

Tematyka

Termin/dni tygodnia/godziny

 

I.

04 – 06.02.2021

 

Wprowadzenie teoretyczne

Nowy termin:

04 - 06 lutego 2021

czwartek 16.00 – 19.00

piątek/sobota 8.00 - 19.00 2,5 dnia

II.

12 – 16.02.

2021


Praktyczne ćwiczenia codziennego życia. Kształcenie zmysłów. Matematyka 1.

12 – 16 lutego 2021

piątek – wtorek

codziennie 9.00 – 18.005 dni

III.

14 – 18.07.

2021

 

 

Matematyka (2,3.)

14 – 18 lipca 2021

środa – sobota: 9.00-18.00

niedziela 9.00 – 13.004,5 dnia

IV.

20 – 25.07.

2021

 

Edukacja kosmiczna ( 1,2,3)

 

20 – 25 lipca 2021

wtorek – niedziela

codziennie 9.00 – 18.006 dni

V.

25 – 29. 08.

2021

 

Język ( 1,2)

25 – 29 sierpnia 2021

środa –niedziela: 9.00 - 18.00 niedziela: 9.00 – 13.004,5 dnia

VI.

06. 11. 2021

 

Kolokwium końcowe

06 listopada 2021

sobota : 8.00 – 19.00

1dzień