• druga-edycja
  • pdm-2022
  • 151-ROCZNICA
  • studia-podyplomowe 2021
  • kacik-metodyczny

Po raz pierwszy w Polsce

Dyplomowy Kurs Montessori w zakresie szkoły podstawowej (6 – 15 r. ż.) e!

Z radością informujemy, że I moduł Dyplomowego Kursu Montessori w zakresie szkoły podstawowej (6 – 15 r. ż.) odbył się w dniach 25- 29 sierpnia 2021 r.

Kurs prowadzi Akademia Montessori Biberkor we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Montessori i Firmą TOPIC.

Dyplomy ukończenia Kursu mają rangę międzynarodową!

 

 

 

Organizator: Akademia Montessori Biberkor http://www.montessori-biberkor.de

biberkor

 

Współorganizator:

PSM

www.montessori-centrum.pl

 

Partner

topic

 

Wartość dyplomu

Akademia Montessori z Biberkor jest członkiem Montessori Landesverband Bayern (MLVB), Montessori Europe (ME) oraz Montessori Dachverband Deutschland (MDD). Kursy kończą się międzynarodowo uznawanym dyplomem.

Dyplomy są (od około 30 lat) uznawane międzynarodowo (nie tylko w niemieckim obszarze językowym, nawet w Nowej Zelandii uznano dyplom montessoriański w kontekście podjęcia pracy w szkole montessoriańskiej). Dyplomy są równoważne z dyplomami wydawanymi przez DMG (Niemieckie Stowarzyszenie Montessori) oraz DMV (Niemiecki Związek Montessori). Ponieważ Akademia w Biberkor jest członkiem nadrzędnego Związku Montessori w Niemczech MDD i spełnia standardy jakościowe (nad opracowaniem których pracowała między innymi również pani Carolina Abel), Akadmia Biberkor tym samym również pośrednio jest afiliowana przez AMI.

 

 

AKTUALNE terminy zjazdów i ogólna tematyka:

Moduł

Tematyka

Termin/dni tygodnia/godziny

 

I.

 

25.08 – 29.08.2021

 Wprowadzenie teoretyczne

(2 dni)

Praktyczne ćwiczenia codziennego życia (1 dzień)

Kształcenie zmysłów(2 dni). 

 25 – 29 sierpnia 2021

środa – niedziela

8.00 - 18.00

5 dni

 II.

05.11 -07.11.

2021

 Matematyka 1.

 05 – 07 listopada 2021

piątek – niedziela

piątek: 16.00 - 19.00

sobota- niedziela: 8.00 – 19.00

2,5 dnia 

 III.

21.01 – 23.01.

2022

 Matematyka 2.

 21 – 23 stycznia 2022

piątek – niedziela

piątek: 16.00 - 19.00

sobota- niedziela: 8.00 – 19.00

2,5 dnia

 

 IV.

18.03 – 20.03.

2022

 Matematyka 3.

 18 -20 marca 2022

piątek – niedziela

piątek: 16.00 - 19.00

sobota- niedziela: 8.00 – 19.00

2,5 dnia

 V.

07.05 – 08.05.

2022

 Język ( 1)

 

 07 - 08 maja 2022

sobota – niedziela

codziennie 8.00 - 18.00

2 dni

 VI.

25.07 - 30.07. 2022

lub 01 – 06.08. (do ustalenia w późniejszym terminie)

 Edukacja kosmiczna (1,2,3)

 25 – 30 lipca 2022

poniedziałek - sobota

codziennie 9.00 – 18.00

6 dni

 VII.

16.08 –18.08. 2022

 Język (2)

 16 – 18 sierpnia 2022

wtorek - czwartek

wtorek – środa: 8.00 -18.00

czwartek: 8.00 – 13.00

2,5 dnia 

 VII.

05.11– 06.11.

2022

 Kolokwium końcowe

 05 -06 listopada 2022

sobota – niedziela

sobota: 10.00 – 19.00

niedziela: 9.00 – 14.00

1,5 dnia 

 

 

Kurs kończy się końcowym kolokwium, w trakcie którego uczestnicy prezentują całej grupie samodzielnie wybrany temat odnoszący się do procesu holistycznego uczenia się w duchu teorii i praktyki pedagogiki M. Montessori.

Liczba godzin: 332 h dydaktycznych (272 wykłady/instruktaże, 30 h praca własna z pomocami, 30 h hospitacji)

Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68- zjazdy zimowe; i/lub TOPIC Montessori, Łódź – Natolin - zjazdy letnie)

Cel: zapoznanie z teorią pedagogiczną M. Montessori; pełne, praktyczne przygotowanie do pracy w systemie pedagogicznym M. Montessori w szkole podstawowej, ukazanie współczesnych odniesień psychologii i pedagogiki w pracy montessoriańskiej;

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych, dyrektorzy placówek i wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką M. Montessori z terenu całej Polski

Wykładowcy: Carolina Abel, Barbara Pollok, Alexandra Lux (w zastępstwie Clausa Dietera Kaula) z Akademii Montessori Biberkor (Niemcy)

Ogólny zakres tematyczny:

Wprowadzenie teoretyczne: Życie i dzieło Marii i Maria Montessori; Znaczenie pedagogiki Montessori w czasach współczesnych; Przygotowane otoczenie, Nauczyciel, Praca dziecka, Absorbujący umysł, Polaryzacja uwagi, Wolność i dyscyplina, Wrażliwe fazy, Wychowanie dla pokoju, Zarządzanie klasą szkolną…

Praktyczne ćwiczenia codziennego życia, kształcenie zmysłów- synteza

Matematyka: teoretyczne aspekty działu matematycznego, np. wgląd w psychologię i filozofię matematyki (psychoarytmetyka), historia liczb i matematyki tworzenie ilości i liczb; metodyczne aspekty systemu 10.letniego, obliczanie ułamków, potęgi, pierwiastki, systemy inne niż 10.tne; geometria…

Matematyka 1: liczenie liniowe, wprowadzenie w system 10-tny; złote perły, 4 działania matematyczne w zakresie 1 -100, obliczanie z liczbami ujemnymi;

Matematyka 2: kontynuacja: pomoce dotyczące systemu 10.tnego, doprowadzenie do obliczeń pisemnych, ułamki zwykle, potęgi, ułamki 10.tne, procenty;

Matematyka 3: potęgowanie, pierwiastki kwadratowe, podnoszenie do trzeciej potęgi, trzecie potęgi pierwiastków, równania z jedną, dwiema niewiadomymi, systemy inne niż 10.tne, pojęcia geometryczne wprowadzające do obliczeń powierzchni i objętości, aspekty kosmiczne geometrii.

Język 1: pisanie, poprawność pisania czytanie, znaczenie literatury, poezji…

Język 2: pomoce do rozpoznawania części mowy i części zdania; rozwijanie zamiłowania do czytelnictwa, rozwijanie poprawności gramatycznego wypowiadania się w mowie i piśmie, ćwiczenia teatralne i ruchowe…

Edukacja kosmiczna: (1) Aspekt historyczny, (2) Aspekt geograficzny, (3) Aspekt biologiczny. Prezentacje wraz z eksperymentami…

UWAGA: Treści będą dostosowywane do podstaw programowych szkoły podstawowej w Polsce!

Formy zajęć: wykłady, instruktaże, praca własna, hospitacje

Metody: aktywizujące, podające, praktycznego działania

Nowa cena: 10. 800 PLN (zamiast 12.800,00 PL)

Obniżenie ceny Kursu wynika z nowych warunków Umowy z Akademią Montessori Biberkor oraz sponsoringu Polskiego Stowarzyszenia Montessori. Płatność w czterech ratach, terminy podane będą po podaniu przez Akademię Biberkor terminów modułów:

Polskie Stowarzyszenie Montessori wpisane jest do rejestru Instytucji Szkoleniowych po numerem ewidencyjnym: 2.10/00175/2019

 

Płatność w pięciu ratach:   pdf   OŚWIADCZENIE

Zaliczka: 500,00 pln przy wypełnieniu karty zgłoszeniowej

Cena Kursu obejmuje: prowadzenie zajęć, tłumaczenie zajęć z języka niemieckiego, przerwy kawowe, przyjazdy, noclegi wykładowców z Niemiec, hospitacje w Biberkor (koszty dojazdu i noclegów opłacane we własnym zakresie).

Sponsoring Polskiego Stowarzyszenia Montessori: nieodpłatne udostępnienie Akademii Montessori Biberkor sal na Kurs, media, przerwy kawowe (kawa, herbata, woda, drobny poczęstunek np. owoce, ciasteczka, jogurty/musli), materiały piśmienne, przetłumaczenie wybranych instruktaży z języka niemieckiego, koordynacja Kursu.

Będzie możliwość indywidualnego zakupu wybranych materiałów kursowych w języku niemieckim lub angielskim. Po nadesłaniu przez Akademię Biberkor listy w/w materiałów z cenami, skontaktujemy się z uczestnikami w kwestii zamówienia.

 

Warunki przyjęcia na kurs:

  1. Wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej na adres: prezes@montessori-centrum.pl

  2. Wpłata zaliczkina konto Polskiego Stowarzyszenia Montessori w wysokości 500,00 pln (nr konta:76 1020 3352 0000 1302 0102 5121)

  3. Wypełnienie i odesłanie skanu OŚWIADCZENIA PDF (kliknąć) na adres: prezes@montessori-centrum.pl

Z uwagi na zmianę terminów i przewidywane zakończenie Kursu w LISTOPADZIE 2022, ulegają przesunięciu wpłaty IV i V raty.

IV rata – płatność do 10 marca 2022 r. (3 000,00 zł.)

V rata – płatność do 30 kwietnia 2022 r. (1 300,00 zł.)

 

Karta zgłoszeniowa        rtf.png       pdf

Imię, nazwisko…………………………………………………………………..

Adres e-mailowy, nr telefonu:………………………………………………………………

Reprezentowana placówka:…………………………………………………………………

Noclegi w czasie modułów letnich: Tak Nie

 

Po wypełnieniu w/w warunków kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.

W przypadku rezygnacji z kursu, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

W czasie Kursu – moduły zimowe, nie ma możliwości noclegów w siedzibie PSM, w czasie modułów letnich – tak. Posiadamy materace i poduszki. Są natryski i wyposażona jadalnia. Cena noclegu 20 zł/doba.

W I module w dniach 25- 29 sierpnia br.noclegi w siedzibie PSM nie będą  możliwe (z uwagi na sytuację epidemiczną).

Przepraszamy!

 

Faktury:  skarbnik@montessori-centrum.pl

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.

 

Akademia Montessori Biberkor wyraziła zgodę na możliwość udziału w wybranych modułach.
Liczba miejsc ograniczona!
Uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie uczestnictwa.

 

Uaktualnione ceny udziału w poszczególnych modułach:

Moduł

Tematyka

Cena w PLN

I.

25.08 – 29.08.

2021

Wprowadzenie teoretyczne.

Praktyczne ćwiczenia codziennego życia. Kształcenie zmysłów (5 dni).

 

2 500,00

II.

05.11 -07.11.

2021

Matematyka 1.

2, 5 dnia

1 250,00

III.

21.01 – 23.01.

2022

Matematyka 2.

2,5 dnia

1 250,00

IV.

18.03 – 20.03.

2022 

Matematyka 3.

2,5 dnia

1 250,00

V.

07.05 – 08.05.

2022

Język (1)

2 dni

1 000,00

VI.

25.07 - 30.07. 2022

lub 01 – 06.08.
(do ustalenia w późniejszym terminie)

 

Edukacja kosmiczna (1,2,3)

6 dni

3 000,00

VII.

16.08 – 18.08. 2022

Język (2)

2,5 dnia

1 250,00

   

Jeśli moduł II + III = 2 400,00

Jeśli moduł III + IV = 2 400,00

Jeśli moduły II + III + IV = 3 500,00

Jeśli moduł V+ VII = 2 200,00 

 

Zgłoszenia udziału we wszystkich modułach:
Na bieżąco, pytania o wolne miejsca prosimy nadsyłać
na adres: prezes@montessori-centrum.pl

Warunki przyjęcia na moduł Kursu: Warunkiem zakwalifikowania na moduł kursu jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata 20% ceny modułu (niezależnie od liczby zaznaczonych modułów). Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowanyi otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem. Dopłatę należy uiścić na 14 dni przed rozpoczęciem danego modułu.W przypadku rezygnacji z udziału w module na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, dokonana wpłata 20 % ceny modułu nie podlega zwrotowi. Po uiszczeniu dopłaty, w przypadku rezygnacji udziału w module, możliwy jest zwrot opłaty w wysokości 50%. Jest możliwość wskazania innej osoby, która weźmie udział w module Kursu.

W czasie Kursu – moduły zimowe, nie ma możliwości noclegów w siedzibie PSM, w czasie modułów letnich – tak. Posiadamy materace i poduszki. Są natryski i wyposażona jadalnia. Cena noclegu 20 zł/doba.

Nr konta 76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.

 

Karta zgłoszeniowa na udział w modułach     rtf     pdf

Imię, nazwisko…………………………………………………………………..

Adres e-mailowy, nr telefonu:………………………………………………………………

Reprezentowana placówka:…………………………………………………………………

Noclegi w czasie modułów letnich: Tak Nie

 

Pytania merytoryczne prosimy kierować do:

Małgorzata Miksza:  prezes@montessori-centrum.pl

Tel: 796-822-369

Faktury:  skarbnik@montessori-centrum.pl