• Bawaria-2018
  • 147-rocznica
  • banner-1

I. KURS DYPLOWY (doskonalący)

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!

Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (zakres przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej tj. klasy 1-3 wraz z hospitacjami)

Wersja zjazdów weekendowych

Symbol: I/EWD/W/275

Ilość godzin: 275

Termin: marzec – grudzień 2018 (wyłączając lipiec i sierpień)

Formuła zajęć: 13 zjazdów z egzaminem: 12 zjazdów x 20 godzin (od piątku 16.00 do niedzieli 14.00) + 1 zjazd x 10 godzin – egzamin oraz 30 godzin hospitacji/praktyk  w terminach i miejscach wyznaczonych przez  PSM.

UWAGA - zmiana: I zjazd odbędzie się w dniach 02 - 04 marca 2018 r.

Na I zjeździe kolejne terminy zostaną ustalone z uczestnikami Kursu!

Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68

Cel: zapoznanie z teorią pedagogiczną M. Montessori; pełne, praktyczne przygotowanie do pracy w systemie pedagogicznym M. Montessori w przedszkolu i klasach  1 -3 szkoły podstawowej, przygotowanie do opracowania i wprowadzenia innowacji pedagogicznej, ukazanie możliwości pracy z dzieckiem uzdolnionym lub sprawiającym trudności dydaktyczne.

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych (klasy 1 – 3), dyrektorzy placówek, metodycy, doradcy zawodowi, studenci pedagogiki, rodzice i wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką M. Montessori z terenu całej Polski

Ogólny zakres tematyczny:

- Podstawy teorii pedagogicznej M. Montessori (m.in. życie i działalność pedagogiczna M. Montessori, miejsce pedagogiki M. Montessori w pedagogice, koncepcja wychowania dziecka w „przygotowanym otoczeniu”, rozwój dziecka, osobowość i zadania nauczyciela, wychowanie społeczno – moralne, edukacja kosmiczna, pokój i wychowanie dla pokoju, wolność i dyscyplina, obserwacja dziecka, organizacja grup Montessori w Polsce i w innych krajach)

- Instruktaże: praktyczne ćwiczenia dnia codziennego, kształcenie zmysłów (budowanie pojęć o świecie), edukacja matematyczna, geometria, edukacja językowa, kosmiczna i religijna

Działy z liczbą godzin:

  • A: Teoria (40 h)
  • B: Praktyczne ćwiczenia i kształcenie polisensoryczne (zmysły) (45 h)
  • C: Matematyka (1):zakres liczenia (1 -1000) i działań matematycznych w zakresie 100 (40 h)
  • D: Matematyka (2):działania na dużych liczbach, ułamki zwykłe, geometria (40 h)
  • E: Edukacja językowa, tj. pisanie, czytanie, gramatyka –części mowy, części zdania (35 h)
  • F: Edukacja kosmiczna z elementami wychowania religijnego (30 h)

Razem: 230 h + 5 h przygotowanie do egzaminu + 10 h egzamin praktyczny + 30 h hospitacji = 275 h 

Formy zajęć: wykłady, instruktaże, praca pod kierunkiem, projekcje filmów, hospitacje / praktyki w grupach Montessori (30 godzin) w placówkach patronowanych, rekomendowanych lub polecanych przez PSM.

Metody: aktywizujące, podające, praktycznego działania, obserwacja, analiza oryginalnych tekstów  M. Montessori

Cena/forma płatności: 2 500 zł. w przypadku wpłaty jednorazowej, 2 700 zł. w przypadku płatności w ratach (w cenie mieści się wynagrodzenie dla wykładowców, hospitacje/praktyki na terenie PM nr 220, koszty organizacyjne, materiały kursowe, w tym opisy pomocy montessoriańskich, bufet: ciasteczka, kawa, herbata itp.) Jeśli z jednej Placówki zgłosi się więcej niż 1 osoba, dla każdego uczestnika przewidziana jest zniżka 10%.

Kurs zalicza złożenie egzaminu teoretycznego i praktycznego, wykonanie teczek metodycznych oraz  pomocy rozwojowej według montessoriańskich zasad dydaktycznych.

Uzyskanie dyplomu ukończenia kursu doskonalącego(potwierdzonego zdanym egzaminem teoretycznym i praktycznym)

Zgłoszenia: do 25 lutego 2018 r. na adres stowarzyszenie@montessori-centrum.pl lub faxem 0 42 631 98 49 Po tym terminie do uczestników rozesłane będą pełne informacje na temat terminów, programu i rozkładu zajęć na kursie

Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 15 osób.

Warunki przyjęcia na kurs: Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata zaliczki w wysokości 20% opłaty za kurs. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.

W przypadku rezygnacji z kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona. Pozostałą kwotę (lub pierwszą ratę), zależnie od deklaracji zaznaczonej w karcie zgłoszeniowej, należy wpłacić najpóźniej na 14  dni przed rozpoczęciem kursu na konto Polskiego Stowarzyszenia Montessori:

76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.

UWAGA! Wpłacona zaliczka nie jest traktowana jako pierwsza rata. Dokonując dopłaty do kursu , należy odliczyć zaliczkę.

rtf  Karta zgłoszeniowa

w sprawie Kursu proszę dzwonić do: Małgorzata Miksza - kierownik Kursu tel: 795 822 369

Informacje o noclegach w Łodzi: W siedzibie Stowarzyszenia jest możliwość noclegów (należy mieć własny materac i śpiwór). Do dyspozycji uczestników kursu: trzy łazienki z natryskami, jadalnia (lodówka, naczynia kuchenne, czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa ). Cena jednego noclegu 15 zł. , na materacu PSM 20 zł.

Uwaga! Tanie noclegi w Łodzi (Centrum Łodzi):

Schronisko Młodzieżowe: ul. Legionów 27. www.yhlodz.pl , Tel: 42/630-66-80.

Hostel FLAMINGO, ul. Sienkiewicza 67. www.lodz.flamingo-hostel.com, Tel; 42 66 11 88.

Akademik Prywatny. KDKruk. Pokoje Gościnne, ul.6 Sierpnia 68, Tel; 42/632-75-33, www.kdkruk.pl

Hotel PERFECT, ul. Ruska 3/7, Tel: 508221163, www.hotel-perfect.cba.pl

www.cinemahotel.pl

www.lodzpokoje.pl

Szukaj także: www.nocowanie.pl

Wypełnioną kartę zgłoszeniową, ewentualne pytania merytoryczne prosimy kierować na e-mail: stowarzyszenie@montessori-centrum.pl

W sprawie faktur: skarbnik@montessori-centrum.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie! Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia!

Uwaga! W czasie kursów udostępniamy oryginalne teksty źródłowe Marii Montessori oraz opracowania na temat pedagogiki, przetłumaczone na język polski na użytek szkoleń.