• sprawozdanie-2019
 • lato-2019
 • oferta-specjalna
 • studia-podyplomowe

I. KURS DYPLOWY (doskonalący)

 

OFERTA NIEAKTUALNA

Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (zakres przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej tj. klasy 1-3 wraz z hospitacjami)

Wersja zjazdów weekendowych

Symbol: I/EWD/W/275

Ilość godzin: 275

Termin: luty – grudzień 2019 (wyłączając lipiec i sierpień)

Formuła zajęć: 13 zjazdów z egzaminem: 12 zjazdów x 20 godzin (od piątku 16.00 do niedzieli 14.00) + 1 zjazd x 10 godzin – egzamin oraz 30 godzin hospitacji/praktyk  w terminach i miejscach wyznaczonych przez PSM.

Pierwszy ( I ) zjazd odbędzie się w dniach  ( I ) 22 – 24 lutego 2019 r.

Kolejne planowane terminy kursu:

 • I. 22 – 24 lutego2019
 • II: 08 – 10 marca 2019 r.
 • III: 29 – 31 marca 2019 r.
 • IV: 12 - 14 kwietnia 2019 r.
 • V: 26 – 28 kwietnia 2019 r.
 • VI:10 – 12 maja 2019 r.
 • VII: 14 – 16 czerwca 2019 r.
 • VIII: 06 – 08 września 2019 r.
 • IX: 20 - 22 września 2019 r.
 • X: 11 – 13 października 2019 r.
 • XI: 25 – 26 października 2019 r.
 • XII: 08 – 10 listopada 2019 r.
 • XIII: 23 – 24 listopada 2019 r. (egzamin)

Na I zjeździe terminy zostaną potwierdzone/skonsultowane z uczestnikami Kursu.

Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68

Cel: zapoznanie z teorią pedagogiczną M. Montessori; pełne, praktyczne przygotowanie do pracy w systemie pedagogicznym M. Montessori w przedszkolu i klasach  1 -3 szkoły podstawowej, przygotowanie do opracowania i wprowadzenia innowacji pedagogicznej, ukazanie możliwości pracy z dzieckiem uzdolnionym lub sprawiającym trudności dydaktyczne.

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych (klasy 1 – 3), dyrektorzy placówek, metodycy, doradcy zawodowi, studenci pedagogiki, rodzice i wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką M. Montessori z terenu całej Polski

Ogólny zakres tematyczny:

- Podstawy teorii pedagogicznej M. Montessori (m.in. życie i działalność pedagogiczna M. Montessori, miejsce pedagogiki M. Montessori w pedagogice, koncepcja wychowania dziecka w „przygotowanym otoczeniu”, rozwój dziecka, osobowość i zadania nauczyciela, wychowanie społeczno – moralne, edukacja kosmiczna, pokój i wychowanie dla pokoju, wolność i dyscyplina, obserwacja dziecka, organizacja grup Montessori w Polsce i w innych krajach)

- Instruktaże: praktyczne ćwiczenia dnia codziennego, kształcenie zmysłów(budowanie pojęć o świecie), edukacja matematyczna, geometria, edukacja językowa, kosmiczna i religijna

Działy z liczbą godzin:

 • A: Teoria (40 h)
 • B: Praktyczne ćwiczenia i kształcenie polisensoryczne (zmysły) (45 h)
 • C: Matematyka (1): zakres liczenia (1 -1000) i działań matematycznych w zakresie 100 (40 h)
 • D: Matematyka (2): działania na dużych liczbach, ułamki zwykłe, geometria (40 h)
 • E: Edukacja językowa, tj. pisanie, czytanie, gramatyka – części mowy, części zdania (35 h)
 • F: Edukacja kosmiczna z elementami wychowania religijnego (30 h)

Razem: 230 h + 5 h przygotowanie do egzaminu + 10 h egzamin praktyczny + 30 h hospitacji=275 h

Formy zajęć: wykłady, instruktaże, praca pod kierunkiem, projekcje filmów, hospitacje / praktyki w grupach Montessori (30 godzin) w placówkach patronowanych, rekomendowanych lub polecanych przez PSM.

Metody: aktywizujące, podające, praktycznego działania, obserwacja, analiza oryginalnych tekstów  M. Montessori

Cena/forma płatności: 2 600 zł. w przypadku wpłaty jednorazowej, 2 800 zł. w przypadku płatności w ratach (w cenie mieści się wynagrodzenie dla wykładowców, hospitacje/praktyki na terenie PM nr 220 lub w placówkach rekomendowanych, koszty organizacyjne, materiały kursowe, w tym opisy pomocy montessoriańskich, bufet: ciasteczka, kawa, herbata itp.)

Jeśli z jednej Placówki zgłosi się więcej niż 1 osoba, dla każdego uczestnika przewidziana jest zniżka 10%.

Kurs zalicza złożenie egzaminu teoretycznego i praktycznego, wykonanie teczek metodycznych oraz pomocy rozwojowej według montessoriańskich zasad dydaktycznych.

Uzyskanie dyplomu ukończenia kursu doskonalącego(potwierdzonego zdanym egzaminem teoretycznym i praktycznym)

Zgłoszenia: do 20 stycznia  2019 r. na adres stowarzyszenie@montessori-centrum.pl

Po tym terminie do uczestników rozesłane będą pełne informacje na temat terminów, programu i rozkładu zajęć na kursie

Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 15 osób.

Warunki przyjęcia na kurs: Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata zaliczki w wysokości 20% opłaty za kurs. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.

W przypadku rezygnacji z kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona. Pozostałą kwotę (lub pierwszą ratę), zależnie od deklaracji zaznaczonej w karcie zgłoszeniowej, należy wpłacić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu na konto Polskiego Stowarzyszenia Montessori:

76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.

UWAGA! Wpłacona zaliczka nie jest traktowana jako pierwsza rata. Dokonując dopłaty do kursu, należy odliczyć zaliczkę.

 

rtf   Karta zgłoszeniowa

 

Informacje o noclegach w Łodzi: W siedzibie Stowarzyszenia jest możliwość noclegów (posiadamy materace, poduszki, należy mieć swój śpiwór). Do dyspozycji uczestników kursu: trzy łazienki z natryskami, jadalnia (lodówka, naczynia kuchenne, czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa ). Cena jednego noclegu 20 zł.

Uwaga! Tanie noclegi w Łodzi (Centrum Łodzi):

Schronisko Młodzieżowe: ul. Legionów 27. www.yhlodz.pl , Tel: 42/630-66-80.

Hostel FLAMINGO, ul. Sienkiewicza 67. www.lodz.flamingo-hostel.com, Tel; 42 66 11 88.

Akademik Prywatny. KDKruk. Pokoje Gościnne, ul.6 Sierpnia 68, Tel; 42/632-75-33, www.kdkruk.pl

Hotel PERFECT, ul. Ruska 3/7, Tel: 508221163, www.hotel-perfect.cba.pl

cinemahotel.pl

www.lodzpokoje.pl

Szukaj także: www.nocowanie.pl

Wypełnioną kartę zgłoszeniową, ewentualne pytania merytoryczne prosimy kierować na e-mail: stowarzyszenie@montessori-centrum.pl

W sprawie faktur: skarbnik@montessori-centrum.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie ! Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia

Uwaga! W czasie kursów udostępniamy oryginalne teksty źródłowe Marii Montessori oraz opracowania na temat pedagogiki, przetłumaczone na język polski na użytek szkoleń.