• lato-2017
 • seminaruim

I. KURS DYPLOWY (doskonalący)

włącz .

Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (zakres przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej tj. klasy 1-3 wraz z hospitacjami)

Wersja zjazdów weekendowych.

 • Symbol: I/EWD/W/275
 • Ilość godzin: 275
 • Termin: luty – grudzień 2017 (wyłączając lipiec i sierpień)
 • 13 zjazdów z egzaminem
 • Formuła zajęć: od piątku 16.00 do niedzieli godz. 14.00
 • Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach ( I ) 10–12 lutego 2017 r.

Pozostałe planowane terminy kursu:

( II ) 10 – 11. 03
( III ) 24 – 26. 03 
( IV ) 21 – 23. 04
( V ) 05 – 07. 05
( VI ) 26 – 28. 05
( VII ) 16 – 18. 06
( VIII ) 08 - 10. 09
( IX ) 22 – 24. 09
( X) 13 – 15. 10
( XI ) 03 – 05. 11
(XII ) 24 - 25. 11
( XIII ) 09 – 10 (egzamin) 

 • Na I zjeździe terminy zostaną skonsultowane z uczestnikami Kursu!
 • Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68
 • Cel: zapoznanie z teorią pedagogiczną M. Montessori; pełne, praktyczne przygotowanie do pracy w systemie pedagogicznym M. Montessori w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej, przygotowanie do opracowania i wprowadzenia innowacji pedagogicznej, ukazanie możliwości pracy z dzieckiem uzdolnionym lub sprawiającym trudności dydaktyczne.
 • Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych (klasy 1 – 3), dyrektorzy placówek, metodycy, doradcy zawodowi, studenci pedagogiki, rodzice i wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką M. Montessori z terenu całej Polski
 • Ogólny zakres tematyczny: Podstawy teorii pedagogicznej M. Montessori (m.in. życie i działalność pedagogiczna M. Montessori, podstawowe elementy teorii pedagogicznej, koncepcja wychowania dziecka w „przygotowanym otoczeniu”, rozwój dziecka, osobowość i zadania nauczyciela, obserwacja dziecka, organizacja grup Montessori w Polsce i w innych krajach) -
 • Instruktaże: praktyczne ćwiczenia dnia codziennego, kształcenie zmysłów, edukacja matematyczna, geometria, edukacja językowa, kosmiczna i religijna
 • Działy z liczbą godzin:
  A: Teoria ( 40 h)
  B : Praktyczne ćwiczenia i kształcenie polisensoryczne (zmysły) (45 h)
  C: Matematyka (1):zakres liczenia (1 -1000) i działań matematycznych w zakresie 100 (40 h)
  D: Matematyka (2):działania na dużych liczbach, ułamki zwykłe, geometria ( 40 h)
  E: Edukacja językowa, tj. pisanie, czytanie, gramatyka –części mowy, części zdania (35 h)
  F: Edukacja kosmiczna z elementami wychowania religijnego (30 h)
  Razem: 230 h + 5 h przygotowanie do egzaminu + 10 h egzamin praktyczny + 30 h hospitacji=275 h
 • Formy zajęć: wykłady, instruktaże, praca pod kierunkiem, projekcje filmów, hospitacje / praktyki w grupach Montessori (30 godzin) w placówkach patronowanych lub polecanych przez PSM.
 • Metody: aktywizujące, podające, praktycznego działania, obserwacja, analiza oryginalnych tekstów  M. Montessori
 • Cena/forma płatności: 2.500 zł. w przypadku wpłaty jednorazowej, 2.700 zł. w przypadku płatności w ratach (w cenie mieści się wynagrodzenie dla wykładowców, hospitacje/praktyki na terenie PM nr 220, koszty organizacyjne, materiały kursowe, w tym opisy pomocy montessoriańskich, bufet: ciasteczka, kawa, herbata itp. Jeśli z jednej Placówki będzie zgłosi się więcej niż 1 osoba, dla każdego uczestnika przewidziana jest zniżka 10%.
 • Kurs zalicza złożenie egzaminu teoretycznego i praktycznego, wykonanie teczek metodycznych oraz pomocy rozwojowej według montessoriańskich zasad dydaktycznych.
 • Uzyskanie dyplomu ukończenia kursu doskonalącego (potwierdzonego zdanym egzaminem teoretycznym i praktycznym)
 • Zgłoszenia: do 25 stycznia 2017 r. na adres stowarzyszenie@montessori-centrum.pl lub faxem 0 42 631 98 49
 • Po tym terminie do uczestników rozesłane będą pełne informacje na temat terminów, programu i rozkładu zajęć na kursie
 • Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 15 osób.
 • Warunki przyjęcia na kurs: Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata zaliczki w wysokości 20% opłaty za kurs. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.

W przypadku rezygnacji z kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona. Pozostałą kwotę (lub pierwszą ratę), zależnie od deklaracji zaznaczonej w karcie zgłoszeniowej, należy wpłacić najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem kursu na konto Polskiego Stowarzyszenia Montessori:


76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.
UWAGA! Wpłacona zaliczka nie jest traktowana jako pierwsza rata. Dokonując dopłaty do kursu, należy odliczyć zaliczkę.

Karta zgłoszeniowa

Informacje o noclegach w Łodzi:
W siedzibie Stowarzyszenia jest możliwość noclegów (należy mieć własny materac i śpiwór). Do dyspozycji uczestników kursu: trzy łazienki z natryskami, jadalnia (lodówka, naczynia kuchenne, czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa). Cena jednego noclegu 15 zł., na kanapie lub materacu PSM 20 zł.

Uwaga! Tanie noclegi w Łodzi (Centrum Łodzi):

Pytania merytoryczne prosimy kierować: stowarzyszenie@montessori-centrum.pl
W sprawie faktur: skarbnik@montessori-centrum.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie! Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia!

Uwaga! W czasie kursów udostępniamy oryginalne teksty źródłowe Marii Montessori oraz opracowania na temat pedagogiki, przetłumaczone na język polski na użytek szkoleń.