• Bawaria-2018
  • 147-rocznica
  • banner-1

II. Kurs doskonalący

Wychowanie dziecka do 3-go roku życia w pedagogice Marii Montessori

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!!

Wersja trzech zjazdów weekendowych

Symbol: II/WMD/W/60

Ilość godzin: 60

Termin: marzec - kwiecień 2018

Formuła zajęć: 3 zjazdy x 20 godzin (sobota 8.00 – 17.00,  niedziela 8.00  - 17.00).

Terminy zjazdów:  I) 24 – 25 marca 2018   II) 14 - 15 kwietnia 2018   III) 28 – 29 kwietnia 2018

Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68

Cel: Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy z małym dzieckiem do 3 –go r. ż. w placówce typu Montessori oraz wskazanie specyfiki wychowania małego dziecka w domu wg zasad pedagogiki M. Montessori. Planowane są wykłady, instruktaże, sesje warsztatowe w czasie których uczestnicy będą  samodzielne wykonywać pomoce montessoriańskie do pracy z dzieckiem 0 – 3 r. ż.

Adresaci: opiekunki pracujące w żłobkach, osoby prowadzące prywatne żłobki, nauczyciele przedszkoli , studenci kierunków pedagogicznych i psychologicznych, rodzice oraz wszystkie zainteresowane osoby wychowaniem małego dziecka w systemie pedagogicznym M. Montessori.

Ogólny zakres tematyczny: Maria Montessori i jej teoria rozwoju człowieka ze szczególnym uwzględnienie okresu 0 – 3 rok życia; przygotowane otoczenie w domu i żłobku( dla dzieci nie chodzących i chodzących); pomoce rozwojowe dla dzieci 0 – 3 r. ż.; rozwój mowy, pomoce rozwojowe do edukacji językowej dla dzieci 0 – 3 r. ż.; rola wychowawcy; trening czystości; adaptacja dziecka do żłobka.

Formy zajęć: wykłady, instruktaże, praca pod kierunkiem, projekcje filmów, hospitacje w żłobku Montessori; samodzielne wykonanie pomocy rozwojowej dla dzieci 0 – 3 r. ż.

Metody: aktywizujące, podające, praktycznego działania, obserwacja, analiza oryginalnych tekstów M. Montessori

Cena/forma płatności: 1. 000 zł. w przypadku wpłaty jednorazowej, 1.200 zł. w przypadku płatności w ratach (w cenie mieści się wynagrodzenie dla wykładowców, hospitacje, koszty organizacyjne, materiały kursowe, bufet: ciasteczka, kawa, herbata itp.)

Kurs zalicza wykonanie teczki metodycznej oraz   pomocy rozwojowej według montessoriańskich zasad dydaktycznych dla dziecka 0 – 3 r. ż..

Uzyskanie dyplomu ukończenia  kursu doskonalącego

Zgłoszenia: do 10 marca br. na adres stowarzyszenie@montessori-centrum.pl Po tym terminie do uczestników rozesłane będą pełne informacje na temat programu i rozkładu zajęć na kursie

Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 10 osób.

Warunki przyjęcia na kurs: Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata zaliczki w wysokości 20% opłaty za kurs. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.

W przypadku rezygnacji z kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona. Pozostałą kwotę (lub pierwszą ratę), zależnie od deklaracji zaznaczonej w karcie zgłoszeniowej, należy wpłacić najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem kursu na konto Polskiego Stowarzyszenia Montessori:

76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.

UWAGA! Wpłacona zaliczka nie jest traktowana jako pierwsza rata. Dokonując dopłaty do kursu, należy odliczyć zaliczkę.

rtf  Karta zgłoszeniowa

Informacje o noclegach w Łodzi: W siedzibie Stowarzyszenia jest możliwość noclegów na materacu PSM (należy mieć śpiwór). Do dyspozycji uczestników kursu: trzy łazienki z natryskami, jadalnia (lodówka, naczynia kuchenne, czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa ). Cena jednego noclegu na materacu PSM 20 zł.

Uwaga! Tanie noclegi w Łodzi (Centrum Łodzi):

Schronisko Młodzieżowe: ul. Legionów 27. www.yhlodz.pl , Tel: 42/630-66-80.

Hostel FLAMINGO, ul. Sienkiewicza 67. www.lodz.flamingo-hostel.com, Tel; 42 66 11 88.

Akademik Prywatny. KDKruk. Pokoje Gościnne, ul.6 Sierpnia 68, Tel; 42/632-75-33, www.kdkruk.pl

Hotel PERFECT, ul. Ruska 3/7, Tel: 508221163, www.hotel-perfect.cba.pl

www.cinemahotel.pl

www.lodzpokoje.pl

Szukaj także: www.nocowanie.pl

Wypełnioną kartę zgłoszeniową, ewentualne pytania merytoryczne prosimy kierować na e-mail:  stowarzyszenie@montessori-centrum.pl

W sprawie faktur:  skarbnik@montessori-centrum.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie! Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia!

Uwaga! W czasie kursów udostępniamy oryginalne teksty źródłowe Marii Montessori oraz opracowania na temat pedagogiki, przetłumaczone na język polski na użytek szkoleń.