• pdm-2017
 • wychowanie-malego-dziecka

II. Kurs doskonalący

włącz .

Wychowanie małego dziecka do 3-go roku życia w pedagogice Marii Montessori

 • Symbol: II/WMD/LATO/55
 • Ilość godzin: 55
 • Termin: 10 - 15 lipiec 2017
 • Formuła zajęć: od poniedziałku 10 lipca, godz. 9:00 do soboty 15 lipca, godz. 14:00
 • Uwaga: przyjazd osób nocujących w Stowarzyszeniu możliwy jest 09 lipca w niedzielę
 • Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68
 • Cel: Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy z małym dzieckiem do 3–go r. ż. w placówce typu Montessori oraz wskazanie specyfiki wychowania małego dziecka w domu wg zasad pedagogiki M. Montessori. Planowane są wykłady, instruktaże, sesje warsztatowe w czasie których uczestnicy będą samodzielne wykonywać pomoce montessoriańskie do pracy z dzieckiem 0–3 r. ż.
 • Adresaci: opiekunki pracujące w żłobkach, osoby prowadzące prywatne żłobki, nauczyciele przedszkoli, studenci kierunków pedagogicznych i psychologicznych, rodzice oraz wszystkie zainteresowane osoby wychowaniem małego dziecka w systemie pedagogicznym M. Montessori.
 • Ogólny zakres tematyczny: Maria Montessori i jej teoria rozwoju człowieka ze szczególnym uwzględnienie okresu 0–3 rok życia; przygotowane otoczenie w domu i żłobku (dla dzieci nie chodzących i chodzących); pomoce rozwojowe dla dzieci 0–3 r. ż.; rozwój mowy, pomoce rozwojowe do edukacji językowej dla dzieci 0–3 r. ż.; rola wychowawcy; trening czystości; adaptacja dziecka do żłobka.
 • Formy zajęć: wykłady, instruktaże, praca pod kierunkiem, projekcje filmów, hospitacje w żłobku Montessori; samodzielne wykonanie pomocy rozwojowych dla dzieci 0–3 r. ż.
 • Metody: aktywizujące, podające, praktycznego działania, obserwacja, analiza oryginalnych tekstów M. Montessori.
 • Cena/forma płatności: 950 zł w przypadku wpłaty jednorazowej, 1.200 zł. w przypadku płatności w ratach (w cenie mieści się wynagrodzenie dla wykładowców, hospitacje, koszty organizacyjne, materiały kursowe, bufet: ciasteczka, kawa, herbata itp.
 • Kurs zalicza wykonanie teczki metodycznej oraz pomocy rozwojowych według montessoriańskich zasad dydaktycznych dla dziecka 0 – 3 r. ż.
 • Uzyskanie dyplomu ukończenia kursu doskonalącego.
 • Zgłoszenia: do 23 czerwca  2017 r. na adres bzdrojewska@montessori-centrum.pl lub faxem 0 42 631 98 49 
 • Po tym terminie do uczestników rozesłane będą pełne informacje na temat programu i rozkładu zajęć na kursie.
 • Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 15 osób.
 • Warunki przyjęcia na kurs: Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata zaliczki w wysokości 20% opłaty za kurs. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.

W przypadku rezygnacji z kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona. Pozostałą kwotę (lub pierwszą ratę), zależnie od deklaracji zaznaczonej w karcie zgłoszeniowej, należy wpłacić najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem kursu na konto Polskiego Stowarzyszenia Montessori:  


76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.
UWAGA ! Dokonując dopłaty do kursu , należy odliczyć zaliczkę.

Karta zgłoszeniowa

Informacje o noclegach w Łodzi:
W siedzibie Stowarzyszenia jest możliwość noclegów (należy mieć własny materac i śpiwór). Do dyspozycji uczestników kursu: trzy łazienki z natryskami, jadalnia (lodówka, naczynia kuchenne, czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa). Cena jednego noclegu 15 zł., na kanapie lub materacu PSM 20 zł.

Uwaga! Tanie noclegi w Łodzi (Centrum Łodzi):

Pytania merytoryczne prosimy kierować: sekretarz@montessori-centrum.pl
W sprawie faktur: skarbnik@montessori-centrum.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie! Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia!

Uwaga! W czasie kursów udostępniamy oryginalne teksty źródłowe Marii Montessori oraz opracowania na temat pedagogiki, przetłumaczone na język polski na użytek szkoleń.