• Bawaria-2018
  • 147-rocznica
  • banner-1

III. Kurs propedeutyczny (doskonalący)

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (zakres przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej tj. klasy 1 – 3 wraz z hospitacjami w przedszkolu)

Wersja zjazdu tygodniowego ZIMOWEGO

III/1. Część A – zakres przedszkola (z hospitacjami)
III/2. Część B – edukacja wczesnoszkolna. tj. klasy 1 - 3 szkoły podstawowej (bez hospitacji)

Część A
Ilość godzin: 65

Symbol Kursu: III/1/EWD/ZIMA65

Część B
Ilość godzin: 35

Symbol Kursu: III/2/EWD/ZIMA/35

Razem A i B: 100 godzin

Część A:
Termin: 29 stycznia – 04 lutego 2018 r.

Formuła zajęć: od poniedziałku 29 stycznia 2018 r. godz. 8.00 do niedzieli 04 lutego 2018 r. godz. 14.00, w tym 5 godzin hospitacji

Część B:
Termin: 05 – 08 lutego 2018 r.

Formuła zajęć: od poniedziałku 05 lutego, godz. 8.30 do czwartku 08 lutego 14.00.

Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68

Cel: wprowadzenie w teorię pedagogiczną M. Montessori, prezentacja wybranych instruktaży w zakresie edukacji przedszkolnej (Część A) oraz wybranych instruktaży w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (Część B) , zachęcenie do zastosowania  metod montessoriańskich  w przedszkolu i szkole oraz grupach innowacyjnych.

Adresaci: Część A: nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli, metodycy, doradcy zawodowi, studenci pedagogiki, rodzice i wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką M. Montessori z terenu całej Polski Część B: j. w. oraz nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych ( klasy 1 – 3 ) Zalecane jest ukończenie części  A.

Formy zajęć: instruktaże, wykłady,  projekcje filmów

Metody: aktywizujące, podające.

Cena:
Część A: 900 zł. (w cenie mieści się wynagrodzenie dla wykładowców, koszty organizacyjne, materiały kursowe, bufet: ciasteczka, kawa, herbata itp., wycieczka z przewodnikiem do „Manufaktury”)
Część B: 400 zł.
W przypadku uczestnictwa w części A i B (100 godzin) -  1.200 zł.

Do uczestnictwa w części B zapraszamy absolwentów Kursów LETNICH Pedagogiki M. Montessori (Część A), ZIMOWYCH, WTORKOWYCH z zakresu wychowania przedszkolnego. Dla tych osób cena uczestnictwa w części B wynosi 350zł.

Forma płatności: jednorazowo

Kurs (Cześć A i B) zalicza wykonanie teczki metodycznej oraz zaprezentowanie koncepcji pomocy rozwojowej, którą można wykonać według  montessoriańskich zasad dydaktycznych

Uzyskanie dyplomu ukończenia kursu propedeutycznego

Zgłoszenia na część A/B: do 20 stycznia 2018 r. na adres stowarzyszenie@montessori-centrum.pl lub faxem  0 42 631 98 49. Liczba miejsc ograniczona!

Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 15 osób.

Warunkiem zakwalifikowania na kursu jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata zaliczki w wysokości 20% opłaty za kurs. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.

W przypadku rezygnacji z kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem kursu na konto Polskiego Stowarzyszenia Montessori:

76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.

UWAGA! Dokonując dopłaty do kursu, należy odliczyć zaliczkę.

rtf  Karta zgłoszeniowa

Informacje o noclegach w Łodzi: 

Informujemy, że w czasie Kursu ZIMOWEGO nie ma możliwości noclegów na terenie Stowarzyszenia

Uwaga! Tanie noclegi w Łodzi (Centrum Łodzi):

Schronisko Młodzieżowe: ul. Legionów 27. www.yhlodz.pl , Tel: 42/630-66-80.

Hostel FLAMINGO, ul. Sienkiewicza 67. www.lodz.flamingo-hostel.com, Tel; 42 66 11 88.

Akademik Prywatny. KDKruk. Pokoje Gościnne, ul.6 Sierpnia 68, Tel; 42/632-75-33, www.kdkruk.pl

Hotel PERFECT, ul. Ruska 3/7, Tel: 508221163, www.hotel-perfect.cba.pl

www.cinemahotel.pl

www.lodzpokoje.pl

Szukaj także: www.nocowanie.pl

Wypełnioną kartę zgłoszeniową, ewentualne pytania merytoryczne prosimy kierować na e-mail:   stowarzyszenie@montessori-centrum.pl

W sprawie faktur: skarbnik@montessori-centrum.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie! Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia!

Uwaga! W czasie kursów udostępniamy oryginalne teksty źródłowe Marii Montessori oraz opracowania na temat pedagogiki, przetłumaczone na język polski na użytek szkoleń.