• sprawozdanie-2019
  • lato-2019
  • oferta-specjalna
  • studia-podyplomowe

III. Kurs propedeutyczny (doskonalący)

 

Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (zakres przedszkola wraz z hospitacjami)

Wersja zjazdu tygodniowego ZIMOWEGO

III/1. Część A – zakres przedszkola (z hospitacjami)
III/2. Część B – edukacja wczesnoszkolna. tj. klasy 1 - 3 szkoły podstawowej (bez hospitacji)

Część A

Ilość godzin: 65

Symbol Kursu: III/1/EWD/ZIMA65

Część B

Ilość godzin: 35

Symbol Kursu: III/2/EWD/ZIMA/35

Razem A i B: 100 godzin

Część A:

Termin: 11 – 17 lutego 2019 r.

Formuła zajęć: od poniedziałku 1 lutego 2019 r. godz. 8.00 do niedzieli 17 lutego 2019 r. godz. 14.00, w tym 5 godzin hospitacji

Część B:

Termin: 18 – 21 lutego 2019 r.

Formuła zajęć: od poniedziałku 18 lutego, godz. 8.30 do czwartku 21 lutego 14.00.

Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68

Cel: wprowadzenie w teorię pedagogiczną M. Montessori, prezentacja wybranych instruktaży w zakresie edukacji przedszkolnej (Część A) oraz wybranych instruktaży w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (Część B), zachęcenie do zastosowania metod montessoriańskich w przedszkolu i szkole oraz grupach innowacyjnych.

Adresaci:

Część A: nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli, metodycy, doradcy zawodowi, studenci pedagogiki, rodzice i wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką M. Montessori z terenu całej Polski

Część B: j. w. oraz nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych (klasy 1 – 3) Zalecane jest ukończenie części A.

Formy zajęć: instruktaże, wykłady, projekcje filmów

Metody: aktywizujące, podające.

Cena:

Część A: 900 zł. (w cenie mieści się wynagrodzenie dla wykładowców, koszty organizacyjne, materiały kursowe, bufet: ciasteczka, kawa, herbata itp., wycieczka z przewodnikiem do „Manufaktury”)

Część B: 400 zł.

W przypadku uczestnictwa w części A i B (100 godzin) - 1.200 zł.

Do uczestnictwa w części B zapraszamy absolwentów Kursów LETNICH Pedagogiki M. Montessori (Część A), ZIMOWYCH, WTORKOWYCH z zakresu wychowania przedszkolnego. Dla tych osób cena uczestnictwa w części B wynosi 350zł.

Forma płatności: jednorazowo

Kurs (Cześć A i B) zalicza wykonanie teczki metodycznej oraz zaprezentowanie koncepcji pomocy rozwojowej ,którą można wykonać według montessoriańskich zasad dydaktycznych

Uzyskanie dyplomu ukończenia kursu propedeutycznego

Zgłoszenia na część A/B: do 31 stycznia 2019 r. na adres stowarzyszenie@montessori-centrum.pl Liczba miejsc ograniczona!

Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 15 osób.

Warunkiem zakwalifikowania na kursu jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata zaliczki w wysokości 20% opłaty za kurs. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.

W przypadku rezygnacji z kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu na konto Polskiego Stowarzyszenia Montessori:

76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników. UWAGA! Dokonując dopłaty do kursu, należy odliczyć zaliczkę.

rtf   Karta zgłoszeniowa

Informujemy, że w czasie Kursu ZIMOWEGO nie ma możliwości noclegów na terenie Stowarzyszenia

Informacje o noclegach w Łodzi: W siedzibie Stowarzyszenia jest możliwość noclegów (posiadamy materace, poduszki, należy mieć swój śpiwór). Do dyspozycji uczestników kursu: trzy łazienki z natryskami, jadalnia (lodówka, naczynia kuchenne, czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa ). Cena jednego noclegu 20 zł.

Uwaga! Tanie noclegi w Łodzi (Centrum Łodzi):

Schronisko Młodzieżowe: ul. Legionów 27. www.yhlodz.pl , Tel: 42/630-66-80.

Hostel FLAMINGO, ul. Sienkiewicza 67. www.lodz.flamingo-hostel.com, Tel; 42 66 11 88.

Akademik Prywatny. KDKruk. Pokoje Gościnne, ul.6 Sierpnia 68, Tel; 42/632-75-33, www.kdkruk.pl

Hotel PERFECT, ul. Ruska 3/7, Tel: 508221163, www.hotel-perfect.cba.pl

cinemahotel.pl

www.lodzpokoje.pl

Szukaj także: www.nocowanie.pl

Wypełnioną kartę zgłoszeniową, ewentualne pytania merytoryczne prosimy kierować na e-mail:  stowarzyszenie@montessori-centrum.pl

W sprawie faktur:  skarbnik@montessori-centrum.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie ! Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia

Uwaga! W czasie kursów udostępniamy oryginalne teksty źródłowe Marii Montessori oraz opracowania na temat pedagogiki, przetłumaczone na język polski na użytek szkoleń.