• lato-2017
 • seminaruim

III. Kurs propedeutyczny (doskonalący)

włącz .

Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (zakres przedszkola wraz z hospitacjami)

Wersj zjazdu tygodniowego ZIMOWEGO

 • Symbol: III/EWD/ZIMA/65
 • Ilość godzin: 65
 • Termin: 23 – 29 stycznia 2017 r.
 • Formuła zajęć: od poniedziałku  23 stycznia godz. 8.00 do niedzieli 29 stycznia, godz. 14.00, w tym 5 godzin hospitacji. 
  Przyjazd uczestników spoza Łodzi sugerujemy  w niedzielę 22 stycznia 2017 r., gdyż zajęcia rozpoczynają się w poniedziałek 23 stycznia 2017 r. rano. 
  Informujemy, że w czasie Kursu ZIMOWEGO nie ma możliwości noclegów na terenie Stowarzyszenia.
 • Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68
 • Cel: wprowadzenie w teorię i praktykę pedagogiczną M. Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (przedszkole), pokazanie możliwości zastosowania metod pracy montessoriańskiej w przedszkolu tradycyjnym i w zastosowaniu do grupy innowacyjnej.
 • Adresaci: nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli, metodycy, doradcy zawodowi, studenci pedagogiki, rodzice i wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką M. Montessori z terenu całego kraju
 • Formy zajęć: instruktaże w zakresie wybranych pomocy rozwojowych wykorzystywanych w pracy z dzieckiem przedszkolnym, wykłady, projekcje filmów, hospitacje grup Montessori.
 • Metody: aktywizujące, podające
 • Cena: 900 zł. (w cenie mieści się wynagrodzenie dla wykładowców, hospitacje, koszty organizacyjne, materiały kursowe, bufet: ciasteczka, kawa, herbata itp.), wycieczka z przewodnikiem do „Manufaktury
 • Forma płatności: jednorazowo
 • Kurs zalicza wykonanie teczki metodycznej oraz zaprezentowanie koncepcji pomocy rozwojowej, którą można wykonać według  montessoriańskich zasad dydaktycznych.
 • Uzyskanie dyplomu ukończenia kursu propedeutycznego.
 • Zgłoszenia: do 31 stycznia 2017 na adres stowarzyszenie@montessori-centrum.pl lub faxem 0 42 631 98 49
 • Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 12 osób.
  Uwaga! Dla osób chętnych wzięciem udziału w kursie propedeutycznym z zakresu  edukacji wczesnoszkolnej (35 godzin) zapraszamy na kurs LETNI, część B (obowiązuje wówczas  zniżka jak w kursie letnim)
 • Warunki przyjęcia na kurs: Warunkiem zakwalifikowania na kursu jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata zaliczki w wysokości 20% opłaty za kurs. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.

  W przypadku rezygnacji z kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu na konto Polskiego Stowarzyszenia Montessori:

  76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

  Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników. UWAGA ! Wpłacona zaliczka nie jest traktowana jako pierwsza rata. Dokonując dopłaty do kursu, należy odliczyć zaliczkę.

  Karta zgłoszeniowa

Informacje o noclegach w Łodzi:

Uwaga! Tanie noclegi w Łodzi (Centrum Łodzi):

Pytania merytoryczne prosimy kierować: stowarzyszenie@montessori-centrum.pl
W sprawie faktur: skarbnik@montessori-centrum.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie! Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia!

Uwaga! W czasie kursów udostępniamy oryginalne teksty źródłowe Marii Montessori oraz opracowania na temat pedagogiki, przetłumaczone na język polski na użytek szkoleń.