• wiosna-2020
  • banner-pdm-2020-wrzesien
  • oferta-specjalna
  • studia-podyplomowe

IV. Kurs propedeutyczny (doskonalący)

 

Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego

Wersja zjazdu tygodniowego - LETNIEGO

 IV/1. Część A – zakres przedszkola( bez hospitacji)

IV/2. Część B – edukacja wczesnoszkolna. tj. klasy 1 - 3 szkoły podstawowej (bez hospitacji)

Część A

Ilość godzin: 60

Symbol: IV/1/EWD/LATO/60

Część B

Ilość godzin: 35

Symbol: IV/2/EWD/LATO/35

Razem A i B = 95 godzin

Termin:

Część A: 06 -12 lipca 2020

Część B: 13 -16 lipca 2020 r.

Formuła zajęć:

Część A: od poniedziałku 06 lipca 2020 r., godz. 8.30 do niedzieli 12 lipca 2020 r. godz. 13.00.

Uwaga: zalecany przyjazd 05 lipca w niedzielę po południu (informacja dla osób nocujących w Stowarzyszeniu).

Część B: od poniedziałku 13 lipca 2020 r., godz. 8.30 do czwartku 16 lipca 2020 r. 14.00.

Uwaga: przyjazd osób nocujących w Stowarzyszeniu możliwy jest 12 lipca w niedzielę.

Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68

Cel: wprowadzenie w teorię pedagogiczną M. Montessori, prezentacja wybranych instruktaży w zakresie edukacji przedszkolnej (Część A) oraz wybranych instruktaży w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (Część B) , zachęcenie do zastosowania metod montessoriańskich w przedszkolu i szkole oraz grupach innowacyjnych.

Adresaci:

Część A: nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli, metodycy, doradcy zawodowi, studenci pedagogiki, rodzice i wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką M. Montessori z terenu całej Polski

Część B: j. w. oraz nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych (klasy 1 – 3) Zalecane jest ukończenie części A.

Formy zajęć: instruktaże, wykłady, projekcje filmów

Metody: aktywizujące, podające.

Cena:

Część A: 1.200 zł.(w cenie mieści się wynagrodzenie dla wykładowców, koszty organizacyjne, materiały kursowe, bufet: ciasteczka, kawa, herbata itp., wycieczka z przewodnikiem do „Manufaktury”)

Część B: 500 zł.

W przypadku uczestnictwa w części A i B (95 godzin) - 1.500 zł.

Do uczestnictwa w części B zapraszamy absolwentów Kursów LETNICH Pedagogiki M. Montessori (Część A), ZIMOWYCH, WTORKOWYCH z zakresu wychowania przedszkolnego. Dla tych osób cena uczestnictwa w części B wynosi 350zł.

Forma płatności: jednorazowo

Kurs (Cześć A i B) zalicza wykonanie teczki metodycznej oraz zaprezentowanie koncepcji pomocy rozwojowej, którą można wykonać według montessoriańskich zasad dydaktycznych

Uzyskanie dyplomu ukończenia kursu propedeutycznego

Uwaga! Osoby, które przedłożą przed lub na kursie (Część A) zaświadczenie o odbyciu hospitacji (5 godzin), w przedszkolu montessoriańskim patronowanym przez Polskie Stowarzyszenie Montessori, otrzymają stosowny dyplom

Zgłoszenia na część A/B: do 25 czerwca 2020 r. na adres: sekretarz@montessori-centrum.pl

Pytania prosimy kierować: 880 – 972 – 820

Faktury: skarbnik@montessori-centrum.pl Tel: 504 – 455 - 161

Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 15 osób.

Warunkiem zakwalifikowania na kursu jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata zaliczki w wysokości 20% opłaty za kurs. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.

W przypadku rezygnacji z kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu na konto Polskiego Stowarzyszenia Montessori:

76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.

UWAGA! Dokonując dopłaty do kursu, należy odliczyć zaliczkę.

rtf Karta zgłoszeniowa

 

Informacje o noclegach w Łodzi:

W siedzibie Stowarzyszenia jest możliwość noclegów (posiadamy materace, poduszki, należy mieć swój śpiwór). Do dyspozycji uczestników kursu: trzy łazienki z natryskami, jadalnia (lodówka, naczynia kuchenne, czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa). Cena jednego noclegu 20 zł.

Uwaga! Tanie noclegi w Łodzi (Centrum Łodzi):

Schronisko Młodzieżowe: ul. Legionów 27. www.yhlodz.pl, Tel: 42/630-66-80.

Hostel FLAMINGO, ul. Sienkiewicza 67. www.lodz.flamingo-hostel.com, Tel; 42 66 11 88.

Akademik Prywatny. KDKruk. Pokoje Gościnne, ul.6 Sierpnia 68, Tel; 42/632-75-33, www.kdkruk.pl

Hotel PERFECT, ul. Ruska 3/7, Tel: 508221163, www.hotel-perfect.cba.pl

cinemahotel.pl

www.lodzpokoje.pl

Szukaj także: www.nocowanie.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie! Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia!

Uwaga! W czasie kursów udostępniamy oryginalne teksty źródłowe Marii Montessori oraz opracowania na temat pedagogiki, przetłumaczone na język polski na użytek szkoleń.