• lato-2017
 • seminaruim

IV. Kurs propedeutyczny (doskonalący)

włącz .

Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego

Wersja zjazdu tygodniowego - LETNIEGO IV/1.
Część A – zakres przedszkola (bez hospitacji) IV/2.
Część B – edukacja wczesnoszkolna.  tj. klasy 1-3 szkoły podstawowej (bez hospitacji)

Część A

 • Ilość godzin: 60
 • Symbol: IV/1/EWD/LATO/60

Część B

 • Ilość godzin: 35
 • Symbol: IV/2/EWD/LATO/35 Razem A i B = 95 godzin
 • Termin: Część A: 03 lipca – 09 lipca 2017 Część B: 10 – 13 lipca 2017 r.
 • Formuła zajęć: Część A: od poniedziałku 03 lipca 2017 r., godz. 8.30 do niedzieli 09 lipca 2017 r. godz. 13.00.
 • Uwaga: zalecany przyjazd 02 lipca w niedzielę po południu dla osób nocujących w przedszkolu.
 • Część B: od poniedziałku 10 lipca, godz. 8.30 do czwartku 13 lipca 14.00.
 • Uwaga: przyjazd osób nocujących w Stowarzyszeniu możliwy jest 09 lipca w niedzielę
 • Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68
 • Cel: wprowadzenie w teorię pedagogiczną M. Montessori, prezentacja wybranych instruktaży w zakresie edukacji przedszkolnej (Część A) oraz wybranych instruktaży w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (Część B), zachęcenie do zastosowania  metod montessoriańskich w przedszkolu i szkole oraz grupach innowacyjnych.
 • Adresaci:
 • Część A: nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli, metodycy, doradcy zawodowi, studenci pedagogiki, rodzice i wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką M. Montessori z terenu całej Polski
 • Część B: j. w. oraz nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych (klasy 1 – 3) Zalecane jest ukończenie części A.
 • Do uczestnictwa w części B zapraszamy absolwentów Kursów LETNICH Pedagogiki M. Montessori (Część A), ZIMOWYCH, WTORKOWYCH z zakresu wychowania przedszkolnego. Dla tych osób cena uczestnictwa w części B wynosi 350zł.
 • Formy zajęć: instruktaże, wykłady, projekcje filmów
 • Metody: aktywizujące, podające.
 • Cena:
 • Część A: 1.000 zł. (w cenie mieści się wynagrodzenie dla wykładowców, koszty organizacyjne, materiały kursowe, bufet: ciasteczka, kawa, herbata itp., wycieczka z przewodnikiem do „Manufaktury”)
 • Część B: 500 zł.W przypadku uczestnictwa w części A i B (95 godzin) -  1.350 zł.
 • Forma płatności: jednorazowo lub w dwóch ratach.
 • Kurs (Cześć A i B) zalicza wykonanie teczki metodycznej oraz zaprezentowanie koncepcji pomocy rozwojowej, którą można wykonać według montessoriańskich zasad dydaktycznych
 • Uzyskanie dyplomu ukończenia kursu propedeutycznego Uwaga! Osoby, które przedłożą przed lub na kursie (Część A) zaświadczenie o odbyciu hospitacji (5 godzin), w przedszkolu montessoriańskim patronowanym przez Polskie Stowarzyszenie Montessori, otrzymają dyplom, jak na kursie III/EWD/ZIMA/65
 • Zgłoszenia na część A/B: do 20 czerwca 2017 r. na adres  stowarzyszenie@montessori-centrum.pl lub faxem  0 42 631 98 49. Liczba miejsc ograniczona!
 • Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 15 osób.
 • Warunkiem zakwalifikowania na kursu jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata zaliczki w wysokości 20% opłaty za kurs. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.

W przypadku rezygnacji z kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem kursu na konto Polskiego Stowarzyszenia Montessori:


76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników. UWAGA! Dokonując dopłaty do kursu, należy odliczyć zaliczkę.

Karta zgłoszeniowa

Informacje o noclegach w Łodzi:

W siedzibie Stowarzyszenia jest możliwość noclegów (należy mieć własny materac i śpiwór). Do dyspozycji uczestników kursu: trzy łazienki z natryskami, jadalnia (lodówka, naczynia kuchenne, czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa). Cena jednego noclegu 15 zł., na kanapie lub materacu PSM 20 zł.

Uwaga! Tanie noclegi w Łodzi (Centrum Łodzi):

Pytania merytoryczne prosimy kierować: stowarzyszenie@montessori-centrum.pl
W sprawie faktur: skarbnik@montessori-centrum.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie! Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia!

Uwaga! W czasie kursów udostępniamy oryginalne teksty źródłowe Marii Montessori oraz opracowania na temat pedagogiki, przetłumaczone na język polski na użytek szkoleń.