• lato-2017
 • seminaruim

VI. Kurs Propedeutyczny (doskonalący)

włącz .

Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (zakres przedszkola wraz z hospitacjami)

Wersja „wtorkowa”

 • Ilość godzin: 65
 • Termin: listopad 2016 – marzec 2017
 • Formuła zajęć: 5 godzin tygodniowo x 12 tygodni, wtorek 16.00 – 20.00. + 1 dzień hospitacji do uzgodnienia (5 godzin) Pierwsze zajęcia rozpoczną się dnia 22 listopada 2016 r. (wtorek), godz. 16.00. Kolejne terminy ustalone będą z uczestnikami Kursu.
 • Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68
 • Cel: wprowadzenie w teorię i praktykę pedagogiczną M. Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (przedszkole), pokazanie możliwości zastosowania metod pracy montessoriańskiej w przedszkolu tradycyjnym i w zastosowaniu do grupy innowacyjnej.
 • Adresaci: nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli, metodycy, doradcy zawodowi, studenci pedagogiki, rodzice i wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką M. Montessori głównie z terenu Łodzi i województwa
 • Formy zajęć: instruktaże w zakresie wybranych pomocy rozwojowych wykorzystywanych w pracy z dzieckiem przedszkolnym, wykłady, projekcje filmów, hospitacje grup Montessori.
 • Metody: aktywizujące, podające
 • Cena: 800 zł. (w cenie mieści się wynagrodzenie dla wykładowców, hospitacje na terenie PM nr 220 w Łodzi, koszty organizacyjne, materiały kursowe, bufet: ciasteczka, kawa, herbata itp.)
 • Forma płatności: jednorazowo lub w dwóch ratach
 • Kurs zalicza wykonanie teczki metodycznej oraz pomocy rozwojowej wykonanej według montessoriańskich zasad dydaktycznych.
 • Uzyskanie dyplomu ukończenia kursu propedeutycznego
 • Zgłoszenia: do 10 listopada 2016 r. na adres stowarzyszenie@montessori-centrum.pl lub faxem 0 42 631 98 49 Po tym terminie do uczestników rozesłane będą pełne informacje na temat terminów, programu i rozkładu zajęć na kursie
 • Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 12 osób Uwaga ! Dla osób chętnych wzięciem udziału w kursie propedeutycznym z zakresu edukacji wczesnoszkolnej (35 godzin) zapraszamy na kurs LETNI, część B (obowiązuje wówczas zniżka jak w kursie letnim)
 • Warunki przyjęcia na kurs: Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej, oraz wpłata zaliczki w wysokości 20% opłaty za kurs. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.

W przypadku rezygnacji z kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona. Pozostałą kwotę (lub pierwszą ratę), zależnie od deklaracji zaznaczonej w karcie zgłoszeniowej, należy wpłacić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu na konto Polskiego Stowarzyszenia Montessori:

76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników. UWAGA ! Wpłacona zaliczka nie jest traktowana jako pierwsza rata. Dokonując dopłaty do kursu, należy odliczyć zaliczkę.

Karta zgłoszeniowa