• nowy-rok-szkolny
  • walne
  • seminarium
  • Bawaria-2018
  • 147-rocznica
  • banner-1

VI. KURS PROPEDEUTYCZNY (doskonalący) - lokalny

 

Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (zakres przedszkola wraz z hospitacjami)

Wersja „wtorkowa”

Symbol: VI/EWD/WT/65

Ilość godzin: 65

Termin: styczeń - kwiecień 2018

Formuła zajęć: 5 godzin tygodniowo x 12 tygodni, wtorek 16.00 – 20.00. + 1 dzień hospitacji do uzgodnienia (5 godzin)
Pierwsze zajęcia rozpoczną się wyjątkowo w czwartek 11 stycznia 2018 r. Kolejne terminy ustalone będą z uczestnikami Kursu.

Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68

Cel: wprowadzenie w teorię i praktykę pedagogiczną M. Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (przedszkole), pokazanie możliwości zastosowania metod pracy montessoriańskiej w przedszkolu tradycyjnym i w zastosowaniu do grupy innowacyjnej.

Adresaci: nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli, metodycy, doradcy zawodowi, studenci pedagogiki, rodzice i wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką M. Montessori głównie z terenu Łodzi i województwa

Formy zajęć: instruktaże w zakresie wybranych pomocy rozwojowych wykorzystywanych w pracy z dzieckiem przedszkolnym, wykłady, projekcje filmów, hospitacje grup Montessori.

Metody: aktywizujące, podające

Cena: 800 zł. (w cenie mieści się wynagrodzenie dla wykładowców, hospitacje na terenie PM nr 220 w Łodzi, koszty organizacyjne, materiały kursowe, bufet: ciasteczka, kawa, herbata itp.)

Forma płatności: jednorazowo lub w dwóch ratach

Kurs zalicza wykonanie teczki metodycznej oraz pomocy rozwojowej wykonanej według montessoriańskich zasad dydaktycznych.

Uzyskanie dyplomu ukończenia kursu propedeutycznego

Zgłoszenia: do 22 grudnia 2017 r. na adres stowarzyszenie@montessori-centrum.pl lub faxem 0 42 631 98 49 Po tym terminie do uczestników rozesłane będą pełne informacje na temat terminów, programu i rozkładu zajęć na kursie.

Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 12 osób

Uwaga ! Dla osób chętnych wzięciem udziału w kursie propedeutycznym z zakresu edukacji wczesnoszkolnej (35 godzin) zapraszamy na kurs III/2/EWD/ZIMA/35 lub IV/2/EWD/LATO/35 (obowiązuje wówczas cena 400 zł.)

Warunki przyjęcia na kurs: Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej, oraz wpłata zaliczki w wysokości 20% opłaty za kurs. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.

W przypadku rezygnacji z kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona.  Pozostałą kwotę ( lub pierwszą ratę ), zależnie od deklaracji zaznaczonej w karcie zgłoszeniowej, należy wpłacić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu na konto Polskiego Stowarzyszenia Montessori: 

76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników. UWAGA ! Wpłacona zaliczka nie jest traktowana jako pierwsza rata. Dokonując dopłaty do kursu , należy odliczyć zaliczkę.

rtf  Karta zgłoszeniowa

styczeń - kwiecień 2018