• Bawaria-2018
  • 147-rocznica
  • banner-1

OFERTA SPECJALNA! KURS DOSKONALĄCY DYPLOMOWY

Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (przedszkola, klasy 1 – 3)

polskie-stowarzyszenie-montessori-logorazem  

ZAPRASZAJĄ NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW, RODZICÓW i wszystkie zainteresowane osoby pedagogiką M. Montessori na KURS DOSKONALĄCY DYPLOMOWY Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (zakres przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej tj. klasy 1- 3).

Kurs obejmuje 260 godzin zajęć z hospitacjami w placówkach rekomendowanych przez PSM.

Bliższe informacje na temat Kursu, warunków uczestnictwa, opłaty za Kurs, noclegów dla osób spoza Gorzowa:

Pani Arleta Skora: biuro@razem.edu.pl Tel: 535 355 292

Konwencja i treści Kursu zbieżne są z ofertą Kursu dyplomowego prowadzonego w Łodzi, Prowadzącymi będą pedagodzy i nauczyciele montessoriańscy z Polskiego Stowarzyszenia Montessori, mający stosowne uprawnienia.

Cel: zapoznanie z teorią pedagogiczną M. Montessori; pełne, praktyczne przygotowanie do pracy w systemie pedagogicznym M. Montessori w przedszkolu i klasach 1 -3 szkoły podstawowej, przygotowanie do opracowania i wprowadzenia innowacji pedagogicznej, ukazanie możliwości pracy z dzieckiem uzdolnionym lub sprawiającym trudności dydaktyczne.

Ogólny zakres tematyczny: - Podstawy teorii pedagogicznej M. Montessori (m.in. życie i działalność pedagogiczna M. Montessori, miejsce pedagogiki M. Montessori w pedagogice, koncepcja wychowania dziecka w „przygotowanym otoczeniu”, rozwój dziecka, osobowość i zadania nauczyciela, wychowanie społeczno – moralne, edukacja kosmiczna, pokój i wychowanie dla pokoju, wolność i dyscyplina, obserwacja dziecka, organizacja grup Montessori w Polsce i w innych krajach) -

Instruktaże: praktyczne ćwiczenia dnia codziennego, kształcenie zmysłów (budowanie pojęć o świecie), edukacja matematyczna, geometria, edukacja językowa, kosmiczna i religijna

Formy zajęć: wykłady, instruktaże, praca pod kierunkiem, projekcje filmów, hospitacje / praktyki w grupach Montessori (30 godzin) w placówkach patronowanych, rekomendowanych lub polecanych przez PSM.

Metody: aktywizujące, podające, praktycznego działania, obserwacja, analiza oryginalnych tekstów  M. Montessori

Pytania merytoryczne: Małgorzata Miksza: prezes@montessori-centrum.pl

Koszt kursu: 2 500,00 zł. od osoby.

Cena kursu nie obejmuje dojazdu na miejsce zajęć oraz ewentualnych noclegów.

I Zjazd odbędzie się w dniach 29 września - 01 października 2017 r. (od piątku godz. 16.00 do niedzieli, godz. 13.00)

Miejsce Kursu: Pierwsza Szkoła Podstawowa Montessori w Gorzowie Wlkp. ul. Słowiańska 1 66-400 Gorzów Wlkp.

Zachęcamy do uczestnictwa w Kursie!