• bozenarodzenie-2018
  • montessorieurope-2017
  • 147-rocznica

VII. KURS DOSKONALĄCYRadość uczenia się przez całe życie. Pedagogika M. Montessori dla seniorów

Symbol: VII/SENIORZY/60

Ilość godzin: 60

Formuła zajęć: 3 moduły x 20 godzin (od piątku 16.00 do niedzieli godz. 14.00) I) 20 – 22 kwietnia 2018 r. II) 25 – 27 maja 2018 r. III) 22 – 24 czerwca 2018 r.

Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68

Cel: Zainteresowanie i zapoznanie uczestników z innowacyjną metodą pracy z seniorami wg koncepcji pedagogicznej Marii Montessori.

Adresaci: absolwenci podstawowych kursów pedagogiki M. Montessori, zainteresowanych edukacją seniorów, opiekunowie pracujący w instytucjach zajmujących się osobami starszymi, pracownicy i studenci kierunku: oświata dorosłych, andragogika, gerontologia społeczna. Uczestnikami mogą być lekarze, psychologowie, zajmujący się osobami starszymi, pracownicy naukowi zajmujący się gerontologią społeczną oraz wszystkie osoby zainteresowane innowacyjnym metodami pracy z ludźmi.

Formy zajęć: wykłady, instruktaże, praca własna

Metody: aktywizujące, podające

Ogólna tematyka kursu

I Aspekty teoretyczne 

  • A Wprowadzenie teoretyczne: - podstawy geragogiki i geragogiki w pedagogice M.Montessori; - dynamika uczenia się seniorów; - zasady dydaktyczne „pracy wolnej”; - specyfika pracy z osobami z demencją; -postawa opiekuna
  • B Samodzielne uczenie się seniorów w oparciu o pedagogikę M. Montessori - Maria Montessori i jej koncepcja pedagogiczna; - zasady pedagogiczne i dydaktyczne; - zadania i postawa opiekuna(ze szczególnym podkreśleniem postawy otwartości i szacunku)
  • C Warunki samodzielnego uczenia seniorów -przygotowane otoczenie; -pomoce dydaktyczne /geragogiczne wg zasad montessorianskich i ich aspekty edukacyjne przeznaczone dla seniorów i osób z demencją
  • D Sześciofazowy cykl „pracy wolnej” dla seniorów(powitanie i aktywizacja, wybór zajęcia, praca wolna z pomocami, faza wyciszenia, refleksja, wzmocnienie i zakończenie)

II Aspekty praktyczne - samodzielnie wykonanie pomocy dydaktycznej dla seniorów; - przygotowanie zajęć wg sześciofazowego cyklu pracy wolnej i zaprezentowanie grupie; - próby zastosowania samodzielnie wykonanych pomocy geragogicznych w pracy z seniorami.

Cena: Cena/forma płatności: 1.000 zł. w przypadku wpłaty jednorazowej, 1.200 zł. w przypadku płatności w ratach (w cenie mieści się wynagrodzenie dla wykładowców, przetłumaczone materiały kursowe, materiały do wykonania pomocy geragogicznych dla seniorów , koszty organizacyjne, materiały piśmienne, bufet: ciasteczka, kawa , herbata itp.)

Forma płatności: jednorazowo lub w dwóch ratach

Kurs zalicza opracowanie i przeprowadzenie zajęć wg modelu poznanego na Kursie oraz wykonanie pomocy montessoriańskiej dla seniorów.

Uzyskanie dyplomu ukończenia kursu

Zgłoszenia: do 10 kwietnia 2018 r. na adres stowarzyszenie@montessori-centrum.pl lub faxem 0 42 631 98 49 Po tym terminie do uczestników rozesłane będą pełne informacje na temat terminów, programu i rozkładu zajęć na kursie

Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 12 osób

Warunki przyjęcia na kurs Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej, oraz wpłata zaliczki w wysokości 20% opłaty za kurs. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.

W przypadku rezygnacji z kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona.  Pozostałą kwotę (lub pierwszą ratę), zależnie od deklaracji zaznaczonej w karcie zgłoszeniowej, należy wpłacić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu na konto Polskiego Stowarzyszenia Montessori: 

76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników. UWAGA ! Wpłacona zaliczka nie jest traktowana jako pierwsza rata. Dokonując dopłaty do kursu , należy odliczyć zaliczkę.

rtf  Karta zgłoszeniowa