• lato-2017
 • seminaruim

VII. KURS DOSKONALĄCY

włącz .

Radość uczenia się przez całe życie. Pedagogika M. Montessori dla seniorów

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!

Symbol: VII/SENIORZY/60

Ilość godzin: 60

Termin: kwiecień – czerwiec 2017

Formuła zajęć: 3 moduły x 20 godzin (od piątku 16.00 do niedzieli godz. 14.00) 

I. 28 - 30 kwietnia 2017
II. 05 - 07 maja 2017
III. 23 - 25 czerwca 2017

Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68

Cel: Zainteresowanie i zapoznanie uczestników z innowacyjną metodą pracy z seniorami wg koncepcji pedagogicznej Marii Montessori.

Adresaci: absolwenci podstawowych kursów pedagogiki M. Montessori, zainteresowanych edukacją seniorów, opiekunowie pracujący w instytucjach zajmujących się osobami starszymi, pracownicy i studenci kierunku: oświata dorosłych, andragogika, gerontologia społeczna. Uczestnikami mogą być lekarze, psychologowie, zajmujący się osobami starszymi, pracownicy naukowi zajmujący się gerontologią społeczną oraz wszystkie osoby zainteresowane innowacyjnym metodami pracy z ludźmi.

Formy zajęć: wykłady, instruktaże, praca własna

Metody: aktywizujące, podające


Ogólna tematyka kursu

I Aspekty teoretyczne

A Wprowadzenie teoretyczne:

  • podstawy geragogiki i geragogiki w pedagogice M. Montessori;
  • dynamika uczenia się seniorów;
  • zasady dydaktyczne „pracy wolnej”;
  • specyfika pracy z osobami z demencją;
  • postawa opiekuna

B Samodzielne uczenie się seniorów w oparciu o pedagogikę M. Montessori

  • Maria Montessori i jej koncepcja pedagogiczna;
  • zasady pedagogiczne i dydaktyczne;
  • zadania i postawa opiekuna(ze szczególnym podkreśleniem postawy otwartości i szacunku)

C Warunki samodzielnego uczenia seniorów

  • przygotowane otoczenie;
  • pomoce dydaktyczne /geragogiczne wg zasad montessorianskich i ich aspekty edukacyjne przeznaczone dla seniorów i osób z demencją

D Sześciofazowy cykl „pracy wolnej” dla seniorów(powitanie i aktywizacja, wybór zajęcia, praca wolna z pomocami, faza wyciszenia, refleksja, wzmocnienie i zakończenie)

II Aspekty praktyczne

  • samodzielnie wykonanie pomocy dydaktycznej dla seniorów;
  • przygotowanie zajęć wg sześciofazowego cyklu pracy wolnej i zaprezentowanie grupie;
  • próby zastosowania samodzielnie wykonanych pomocy geragogicznych w pracy z seniorami.

Cena: Cena/forma płatności: 1.000 zł. w przypadku wpłaty jednorazowej, 1.200 zł. w przypadku płatności w ratach (w cenie mieści się wynagrodzenie dla wykładowców, przetłumaczone materiały kursowe, materiały do wykonania pomocy geragogicznych dla seniorów, koszty organizacyjne, materiały piśmienne, bufet: ciasteczka, kawa, herbata itp.)

Forma płatności: jednorazowo lub w dwóch ratach

Kurs zalicza opracowanie i przeprowadzenie zajęć wg modelu poznanego na Kursie oraz wykonanie pomocy montessoriańskiej dla seniorów.

Uzyskanie dyplomu ukończenia kursu

Zgłoszenia: do 20 kwietnia 2017 r. na adres stowarzyszenie@montessori-centrum.pl lub faxem 0 42 631 98 49 Po tym terminie do uczestników rozesłane będą pełne informacje na temat terminów, programu i rozkładu zajęć na kursie

Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 12 osób

Warunki przyjęcia na kurs: Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej, oraz wpłata zaliczki w wysokości 20% opłaty za kurs. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.

W przypadku rezygnacji z kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona.  Pozostałą kwotę (lub pierwszą ratę ), zależnie od deklaracji zaznaczonej w karcie zgłoszeniowej, należy wpłacić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu na konto Polskiego Stowarzyszenia Montessori: 

76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników. UWAGA! Wpłacona zaliczka nie jest traktowana jako pierwsza rata. Dokonując dopłaty do kursu, należy odliczyć zaliczkę.

Karta zgłoszeniowa

Informacje o noclegach w Łodzi:
W siedzibie Stowarzyszenia jest możliwość noclegów (należy mieć własny materac i śpiwór) .Do dyspozycji uczestników kursu: trzy łazienki z natryskami, jadalnia (lodówka, naczynia kuchenne, czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa). Cena jednego noclegu 15 zł., na kanapie lub materacu PSM 20 zł.

Uwaga! Tanie noclegi w Łodzi (Centrum Łodzi):

Pytania merytoryczne prosimy kierować: stowarzyszenie@montessori-centrum.pl
W sprawie faktur: skarbnik@montessori-centrum.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie! Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia!

Uwaga! W czasie kursów udostępniamy oryginalne teksty źródłowe Marii Montessori oraz opracowania na temat pedagogiki, przetłumaczone na język polski na użytek szkoleń.