• oferta-specjalna
 • LETNI-KURS
 • studia-podyplomowe

VII. KURS DOSKONALĄCY

 

POMYŚLNA STAROŚĆ OFETRTA SPECJALNA

UAKTUALNIONA!

Geragogiczny model pracy z seniorami oparty na pedagogice Marii Montessori

Symbol: VII/SENIORZY/75

Ilość godzin: 75

Formuła zajęć: 5 modułów x 15 godzin (od soboty 9.00 do niedzieli godz. 13.00)

Terminy:

I moduł: 01 – 02 grudnia 2018 r. Odbył się.

II moduł: 02 – 03 lutego 2019 r. Zgłoszenia do 24 stycznia 2019 r.

III moduł: 16 – 17 marca 2019 r. Zgłoszenia do 01 marca 2019 r.

IV moduł: 06 – 07 kwietnia 2019 r. Zgłoszenia do 20 marca 2019 r.

V moduł: do ustalenia; dla osób, które wezmą udział w czterech modułach

Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68

Cel: zainteresowanie i zapoznanie uczestników ze współczesnymi koncepcjami, metodami i formami pracy z seniorami (również z demencją), w tym w oparciu o pedagogikę Marii Montessori.

Adresaci: absolwenci podstawowych kursów pedagogiki M. Montessori (nie jest to wymóg konieczny), opiekunowie pracujący w instytucjach zajmujących się osobami starszymi, wykładowcy i studenci kierunków: oświata dorosłych, andragogika, gerontologia społeczna. Uczestnikami mogą być także lekarze, psychologowie, terapeuci zajęciowi i inne osoby zajmujące się osobami starszymi, ale także pracownicy naukowi zajmujący się gerontologią społeczną oraz wszyscy zainteresowani innowacyjnym metodami pracy z ludźmi.

Formy zajęć: wykłady, instruktaże, praca własna

Metody: aktywizujące, podające

Zakresy tematyczne Kursu:

MODUŁ I: 01 – 02 grudnia 2018 r. Moduł się odbył.

Zajęcia prowadziła Christine Mitterlechner (Austria): autorka Projektu Radość uczenia się seniorów przez całe życie( w oparciu o pedagogikę M. Montessori) i dr Małgorzata Miksza (wykładowca Polskiego Stowarzyszenia Montessori). Zajęcia tłumaczyła Magdalena Wojdak – Piątkowska.

Praca z seniorem w oparciu o pedagogikę Marii Montessori

 • postać Marii Montessori,
 • pedagogika M. Montessori (istota edukacji, rozwój człowieka, przygotowane otoczenie, wartości pedagogiki M. Montessori)
 • austriacki model „Radość uczenia się przez całe życie” oparty na pedagogice M. Montessori (sześciofazowy cykl „pracy wolnej” dla seniorów, montessoriańskie materiały geragogiczne, otoczenie i jego przygotowanie, zasady pracy z osobami z demencją, zadania i cechy osoby towarzyszącej)

MODUŁ II: 02 – 03 lutego 2019 r. Zgłoszenia do 24 stycznia 2019 r.

Zajęcia prowadzą: dr Anna Gutowska, Uniwersytet Łódzki, Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej, dr Małgorzata Miksza (wykładowca Polskiego Stowarzyszenia Montessori).

Gerontologia społeczna i geragogika a praca z seniorami

 • starość i starzenie się,
 • demencja i jej skutki,
 • dorośli uczą się inaczej,
 • koncepcja uczenia się przez całe życie,
 • warsztaty biograficzne (uczenie się z biografii swojej i innych);
 • przypomnienie 6 fazowego cyklu pracy wg modelu Montessori; praktyczne przeprowadzenie zajęć.Temat 1: Chleb (Anna Gutowska); Temat 2: Kawa (Małgorzata Miksza)

MODUŁ III: 16 – 17 marca 2019 r. Zgłoszenia do 01 marca 2019 r.

Kompetencje komunikacyjne w pracy z seniorami

Zajęcia prowadzą: Katarzyna Urbańska, Izabela Pachulska (Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji "Między Słowami" w Gdyni), dr Anna Gutowska, Uniwersytet Łódzki, Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej

 • komunikacja werbalna i pozawerbalna,
 • komunikacja bez barier,
 • komunikacja z seniorami z demencją,
 • wybrane formy wsparcia logopedycznego
  * walidacja gerontologiczna według Naomi Feil,
  * koncepcja Toma Kitwooda
 • przypomnienie 6 fazowego cyklu pracy wg modelu Montessori; praktyczne przeprowadzenie zajęć. Temat: Motyl (Małgorzata Miksza)

MODUŁ IV: 06 -07 kwietnia 2019 r. Zgłoszenia do 20 marca 2019 r.

Inne metody wspierające pracę z seniorami

Zajęcia prowadzą: dr Anna Gutowska, Uniwersytet Łódzki, Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej, dr Małgorzata Miksza (wykładowca Polskiego Stowarzyszenia Montessori).

 • działania twórcze w pracy z seniorami,
 • wybrane formy arteterapii,
 • logoterapia (Viktor Emil Frankl),
 • stymulacja sensoryczna
 • przypomnienie 6 fazowego cyklu pracy wg modelu Montessori; praktyczne przeprowadzenie zajęć.Temat: Wartości ważne wżyciu (Małgorzata Miksza)

MODUŁ V: do ustalenia; dla osób, które wezmą udział w czterech modułach

Praca własna uczestników zajęć: prezentacja przygotowanych zajęć wg wybranej koncepcji pracy z seniorami.

Cena (nie dotyczy I modułu, gdyż się już odbył):

Moduł II, III, IV po 400 zł. (w cenie mieści się wynagrodzenie dla wykładowców, koszty podróży i noclegów wykładowców, materiały kursowe, koszty organizacyjne, materiały piśmienne, bufet: ciasteczka, kawa, herbata itp.)

Nieodpłatny udział w module V dla osób, które wezmą udział w modułach 1 - 4.

Forma płatności:

Moduł II: jednorazowo przy wypełnieniu karty zgłoszeniowej

Moduł III i IV: 20% przy wypełnieniu karty zgłoszeniowej; pozostała kwota na 10 dni przed rozpoczęciem modułu.

Kurs zalicza przeprowadzenie zajęć wg wybranego modelu poznanego na Kursie. Kurs kończy się uzyskaniem dyplomu ukończenia kursu doskonalącego. W przypadku udziału w wybranych modułach wydane zostanie stosowne zaświadczenie.

Zgłoszenia:

II moduł: 02 – 3 lutego 2019 r. do 24 stycznia 2019 r.

III moduł: 16 – 17 marca 2019 r. do 01 marca 2019 r.

IV moduł: 06 – 07 kwietnia 2019 r. do 20 marca 2019 r.

V moduł: do ustalenia; dla osób, które wezmą udział w czterech modułach

na adres: prezes@montessori-centrum.pl

Warunki przyjęcia na wybrany moduł(y): Warunkiem zakwalifikowania jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej, oraz pena wpłata w przypadku II modułu, 20% na moduł III i IV. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.

Jeśli nie dojdzie do realizacji danego modułu w winy organizatora, włata zostanie zwrócona. Jeśli zrezygnuje uczestnik, zaliczka zostanie zatrzymana, w przypadku modułu II, PSM zatrzyma 20% wpłaty.

 

Nr konta: 76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

 

rtf   KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową, pytania merytoryczne prosimy kierować na e-mail: prezes@montessori-centrum.pl

Tel: Małgorzata Miksza: 796-822-369

W sprawie faktur: skarbnik@montessori-centrum.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kursie!

Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia!