• easter-2019
  • studia-podyplomowe
  • Bawaria-2018

Małgorzata Miksza

dr Małgorzata Miksza (dyplom AMI) (po lewej)

prezes PSM, 9-letnia praca w grupach Montessori, starszy wykładowca w Zakładzie Pedagogiki Filozoficznej Uniwersytetu Łódzkiego, certyfikat uprawniający do prowadzenia kursów Montessori wydany przez Montessori Landesverband NRW e. V. w Niemczech. Liczne publikacje z zakresu pedagogiki m. Montessori, min. Kisążki pt: Zrozumieć Monetssori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka, Kraków, Impuls, V Wyd. 2014.