• rok-szkolny
  • sprawozdanie-2019
  • oferta-specjalna
  • studia-podyplomowe-1

  • Katecheza
  • Katecheza 1
  • Katecheza 2
  • Katecheza 4
  • Odkrycie
  • PDM2013

Msza święta, zeszyt ćwiczeń 1

Barbara Surma, Krzysztof Biel

Wychowanie religijne zaczyna sie w domu, a celem katechezy jest wspieranie pierwszych, najważniejszych doświadczeń w życiu dziecka. Zatem istotne jest, aby działania katechety i rodziców współgrały ze sobą. Dlatego proponujemy, zeszyty ćwiczeń, pt "Ja jestem Dobrym Pasterzem": 1. Msza święta, 2. Adwent i Boże Narodzenie, 3. Nauczanie Jezusa w przypowieściach, 4. Wielki Post i Wielkanoc, których celem jest odwołanie się do już odbytych spotkań w przedszkolu.

Katechezy zaczynamy od przedstawienia dzieciom podstawowych informacji o mszy świętej, która stanowi punkt centralny nauczania katechetycznego dziecka w wieku przedszkolnym. Msza Święta jest spotkaniem z Jezusem Zmartwychwstałym, wspaniałą Ucztą przygotowaną przez Niego, w której uczestniczymy, odpowiadając na jego zaproszenie. Zanim jednak będziemy wprowadzać dzieci w tę tajemnicę i przygotowywać je do świadomego uczestnictwa w mszy świętej, odpowiadamy najpierw na ich potrzebę poznania otoczenia, w tym przypadku kościoła i przedmiotów, które widzą podczas mszy świętej. Pierwsze katechezy dostarczają dziecku wiedzy na temat wyglądu i nazw przedmiotów, parametrów i kolorów liturgicznych. Głównym celem jest poszerzenie słownictwa, wzbudzenie zaciekawienia tym, co spotyka podczas niedzielnej mszy świętej. Trzeba pamietać, że uwagę dziecka przyciąga to, co zna, a zna to, co potrafi rozpoznać i nazwać. Pierwsze katechezy pozwalają również dziecku na kształtowanie podstawowych umiejętności plastycznych. Temat mszy świętej będzie pogłębiany podczas kolejnych spotkań realizowanych zgodnie z rokiem liturgicznym i wraz z rozwojem dziecka.

Polecamy

Więcej informacji na www.palatum.pl