• kursy-22-23
  • kadencja-2022
  • oferta-specjalna-2023
  • Maria-Montessori-o-pokoju-2022
  • studia-podyplomowe-2022-listopad
  • kacik-metodyczny

15. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II

W dniu 2 kwietnia 2020 r. o godz. 21:37 mija 15 lat, odkąd papież Jan Paweł II „powrócił do domu Ojca”.

Warto pamiętać, że postać Marii Montessori doceniana była przez Ojca Świętego. Przypomniał On słowa Papieża Pawła VI, wygłoszone w 1970 r. z okazji 100-lecia urodzin M. Montessori:„... tajemnicy Jej sukcesu, a w pewnym sensie samych korzeni Jej zasług naukowych doszukiwać się należy w Jej duszy, w tej szczególnej wrażliwości duchowej i jednocześnie kobiecej, która umożliwia Jej dokonanie przełomowego odkrycia dziecka i pozwoliła zbudować na tej podstawie oryginalny system wychowawczy. Maria Montessori doskonale reprezentuje liczne kobiety, które wniosły ważny wkład w postęp kultury ...”(L’Osservatore Romano Nr 10(17) 1995.