• wakacje-2022
  • oferta-specjalna-2023
  • 70-rocznicz-smierci
  • Maria-Montessori-o-pokoju-2022
  • pdm-2022
  • 151-ROCZNICA
  • studia-podyplomowe-2022-listopad
  • kacik-metodyczny

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA

 

1-czerwca

Wszystkim Dzieciom życzymy szczęśliwego dzieciństwa!

„Dzieci są inteligentnymi i cierpliwymi obserwatorami otoczenia, a spontaniczne myślenie jest formą ich inteligentnej wolności. Dla takich dzieci powinno się założyć szkołę podstawową godną tego, by je przyjąć i prowadzić je na dalszej ścieżce życia i rozwoju, na bazie tych samych zasad wychowawczych, szacunku dla wolności i spontanicznych przejawów dziecka – czyli zasad, które ukształtowały osobowość tych małych ludzi..

M. Montessori, Odkrycie dziecka, Łódź, Palatum 2014, s. 207

Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) – dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ[2]; w Polsce MDD obchodzony jest 1 czerwca (Wikipedia)
 
 
Photo on banner by Colin Maynard on Unsplash