• kursy-22-23
  • kadencja-2022
  • oferta-specjalna-2023
  • Maria-Montessori-o-pokoju-2022
  • studia-podyplomowe-2022-listopad
  • kacik-metodyczny

XVI KONGRES MONTESSORI EUROPE MONTESSORI EDUCATION: THE CHILD`S DEVELOPMENT IN THE SOCIAL ENVIRONMENT

 

KSZTAŁCENIE W SYSTEMIE MONTESSORI: ROZWÓJ DZIECKA W ŚRODOWISKU SPOŁECZNYM

16-18 PAŹDZIERNIKA 2015, Lublin

Miejsca obrad: Hotel Victoria i Instytut Pedagogiki UMCS w Lublinie

Organizatorzy: Montessori Europe, Polskie Stowarzyszenie Montessori we współpracy z Lubelskim Oddziałem PSM oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii UMS w Lublinie

Zarząd stowarzyszenia Montessori Europe, a także Polskie Stowarzyszenia Montessori we współpracy z Lubelskim Odziałem PSM oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie pragną serdecznie zaprosić na kongres poświęcony pedagogice Marii Montessori, który odbędzie się w dniach 16-18 października 2015 r. w Lublinie. Temat szesnastego, cyklicznego spotkania brzmi: Montessori Education: The Child`s Development In The Social Environment.

Montessori Europe wybrało jako współorganizatora tegorocznego kongresu silny montessoriański ośrodek. W Lublinie oraz w Świdniku znajdują się placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których odbywa się praca w montessoriańskich grupach przedszkolnych i szkolnych. Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie kształcą się studenci oraz nauczyciele w zakresie pedagogiki Marii Montessori na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Z inicjatywy dużej grupy nauczycieli i pracowników naukowych, czynnie zaangażowanych w pracę według zasad wskazanego sytemu, w marcu 2001 roku ukonstytuował się Lubelski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Montessori.

Zlokalizowany w sercu miasta Hotel Victoria stanie się centrum kongresowym (czekamy na podpisanie oficjalnej umowy), natomiast warsztaty będą się odbywały w budynku Instytutu Pedagogiki UMCS, albowiem Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS podjął się współorganizacji przedsięwzięcia.

 

Prezydent Montessori Europe Mirjam Stefels i SekretarzMonika Kopfmann w czasie wizyty w Lublinie, w dniach 26.02-01.03.2015. Pracownia Montessori w budynku Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie.

Dodatkowo, pierwszego dnia kongresu oraz po jego zakończeniu dla uczestników zorganizowane zostaną hospitacje w placówkach montessoriańskich na terenie Lublina i Świdnika.

Dojazd z Lublina do Świdnika zostanie zapewniony przez władze miasta Świdnik. Kongres rozpocznie się w piątek 16 października o godz. 16.00, a zakończy w godzinach południowych w niedzielę 18 października. W piątek przewidziany jest wykład inauguracyjny oraz spotkanie grupy badaczy i naukowców, zajmujących się pedagogiką Marii Montessori, skupionych w MORE (Montessori Research Europe Foundation). W sobotnie przedpołudnie uczestnicy będą mogli wysłuchać dwóch kolejnych wykładów oraz wziąć udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Montessori Europe. Natomiast po południu gościnne podwoje otworzy dla uczestników Instytut Pedagogiki UMCS, w którym zaplanowano przeprowadzenie dwudziestu zajęć warsztatowych. Ostatniego dnia będzie miała miejsce m.in. dyskusja panelowa, z udziałem zaproszonych przez ME gości.

Tematyka XVI Kongres Montessori Europe związana jest ze społecznym funkcjonowaniem dziecka. Zadaniem współczesnej szkoły jest tworzenie warunków umożliwiających zarówno jednostkowy rozwój ucznia, jak i wchodzenie przez niego w relacje z otoczeniem społecznym. W jaki sposób ów cel realizowany jest w klasie Montessori? Jakie są osiągnięcia uczniów i absolwentów grup montessoriańskich w zakresie rozwoju społecznego? Czy istnieją specyficzne wymiary społecznego funkcjonowania uczniów i absolwentów klas Montessori? Pytania te będą stanowić inspirację do podjęcia rozmów i dzielenia się refleksjami, w czasie wykładów, warsztatów tematycznych oraz dyskusji panelowej z udziałem specjalistów z wielu krajów Europy i świata.

Swój udział w charakterze wykładowców zapowiedzieli: Steve Hughes (USA), Paul Epstein (USA), René van Engelen (NL) (Holandia) i Profesor dr hab. Bogusław Śliwerski. Natomiast leaderami warsztatów będą cenieni praktycy edukacji montessoriańskiej, pośród których znajdą się m.in. Katie Mencer i Andrea Dalling (UK); Wendy Fidler (UK); Dr. Dirk Krämer i Martin Lehnert (Ger); Siobhan Kirwan O`Reilly (IRL); Liesbeth Pranger (NL); Femke Cools (NL); Carolina Abel i Brigitte Wächtler (D); Christa Kaminski, Ingeborg Müller-Hohagen (D), a z Polski m.in. Iwona Sikorska (UJ), Jarosław Jendza (UG).

Obrady plenarne (m.in. wykłady, dyskusja panelowa, ogłoszenie deklaracji uczestników kongresu - tym razem „deklaracji lubelskiej”) tłumaczone będą na język polski.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji, zakwaterowania oraz programu znajdą się już wkrótce na stronie Montessori Europe (https://www.montessori-europe.com). Będą także dostępne na stronach Polskiego Stowarzyszenia Montessori oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Rejestracja on-line dostępna będzie od maja pod adresem: www.montessori-europe.com

W imieniu organizatorów zapraszam wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w XVI Kongresie Montessori Europe.

dr Beata Bednarczuk
V-ce Prezydent Montessori Europe,
Instytut Pedagogiki UMCS w Lublinie,
członek Polskiego Stowarzyszenia Montessori