• druga-edycja-2022
  • kurs-2022-weekendowy
  • kursy-22-23
  • kadencja-2022
  • oferta-specjalna-2023
  • Maria-Montessori-o-pokoju-2022
  • studia-podyplomowe-2022-listopad
  • kacik-metodyczny

Dyplomowy Kurs Montessori w zakresie szkoły podstawowej (6 - 15 r. ż.)

 

Druga edycja!
Nowy termin!
Rozszerzona o wychowanie dla pokoju!

 

Organizator: Akademia Montessori Biberkor

 biberkor-logo

 

Współorganizator:

PSM-logo  

 

Partner

topic

 

Akademia Montessori Biberkor we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Montessori i Firmą TOPIC serdecznie zaprasza do ukończenia Dyplomowego Kursu Montessori w zakresie szkoły podstawowej (6 – 15 r. ż.)

Łódź 2023

Rozpoczęcie Kursu: 13 stycznia 2023 r. (piątek) 
Zakończenie (kolokwium końcowe): 10 grudnia 2023 r. (niedziela)

Dyplomy ukończenia Kursu mają rangę międzynarodową!

 

Wartość dyplomu

Akademia Montessori z Biberkor jest członkiem Montessori Landesverband Bayern (MLVB), Montessori Europe (ME) oraz Montessori Dachverband Deutschland (MDD). Kursy kończą się międzynarodowo uznawanym dyplomem.

Dyplomy są (od około 30 lat) uznawane międzynarodowo (nie tylko w niemieckim obszarze językowym, nawet w Nowej Zelandii uznano dyplom montessoriański w kontekście podjęcia pracy w szkole montessoriańskiej). Dyplomy są równoważne z dyplomami wydawanymi przez DMG (Niemieckie Stowarzyszenie Montessori) oraz DMV (Niemiecki Związek Montessori). Ponieważ Akademia w Biberkor jest członkiem nadrzędnego Związku Montessori w Niemczech MDD i spełnia standardy jakościowe (nad opracowaniem których pracowała między innymi również pani Carolina Abel), Akadmia Biberkor tym samym również pośrednio jest afiliowana przez AMI.

 

 

Terminy zjazdów i ogólna tematyka:

Moduł

Tematyka

Termin/dni tygodnia/godziny

 I.
13.01. – 15.01. 2023
Carolina Abel

Wprowadzenie teoretyczne  

13 – 15 stycznia 2023
piątek- niedziela
piątek: 16.00 – 19.00, sobota – niedziela 8.00 - 19.00
(2,5 dnia)

 II.
17.02 – 19.02 2023
Alexandra Lux

Praktyczne ćwiczenia codziennego życia Kształcenie zmysłów

17 - 19 lutego 2023
piątek – niedziela
piątek-sobota-niedziela: 8.00 – 19.00
(3 dni)

 III.
25.03 – 26.03  2023
Barbara Pollok

Wychowanie dla pokoju

25 – 26 marca 2023
sobota – niedziela
sobota: 16.00 – 19.00, niedziela: 8.00 – 19.00
(1,5 dnia)

 IV.
05.05 – 07.05. 2023
Alexandra Lux

Matematyka 1.

05 - 07 maja 2023
piątek – niedziela
piątek: 16.00 - 19.00, sobota - niedziela: 8.00 – 19.00
(2,5 dnia)

 V.
26.06 – 01.07. 2023
Nicole Herman

Edukacja kosmiczna (1,2,3)

26 czerwca – 01 lipca 2023
poniedziałek - sobota
codziennie 9.00 – 18.00
(6 dni)

 VI.
23.08 – 28.08 2023
Carolina Abel 

Matematyka 2 + 3.

23 – 28 sierpnia 2023
środa – niedziela
środa – sobota: 8.00 – 19.00, niedziela; 8.00 – 13.00
(4,5 dnia)

VII.
06.10 –8.10.
2023
Alexandra Lux

Język (1)

06 – 08 października 2023
piątek – niedziela 
piątek: 16.00 – 19.00, sobota-niedziela 8.00 – 19.00
(2,5 dnia)

VIII.
10.11 - 12.11.. 2023
Carolina Abel

Język (2)

10 -12 listopada 2023
piątek- niedziela
piątek 16.00 – 19.00sobota – niedziela 8.00 – 19.00
(2,5 dnia)

IX.
09.12 – 10.12.
2023

Kolokwium końcowe

09 – 10 grudnia 2023
sobota – niedziela
sobota: 10.00 – 19.00, niedziela: 9.00 – 14.00
(1,5 dnia)

 

Razem:

26,5 dni

 

Kurs kończy się końcowym kolokwium, w trakcie którego uczestnicy prezentują całej grupie samodzielnie wybrany temat odnoszący się do procesu holistycznego uczenia się w duchu teorii i praktyki pedagogiki M. Montessori.

Liczba godzin: 390 h dydaktycznych (340 h wykłady/instruktaże, 30 h praca własna z pomocami, 20 h hospitacji)

Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68 - zjazdy zimowe; i/lub TOPIC Montessori, Łódź – Natolin - zjazdy letnie)

Cel: zapoznanie z teorią pedagogiczną M. Montessori; pełne, praktyczne przygotowanie do pracy w systemie pedagogicznym M. Montessori w szkole podstawowej, ukazanie współczesnych odniesień psychologii i pedagogiki w pracy montessoriańskiej;

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych, dyrektorzy placówek i wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką M. Montessori z terenu całej Polski.

Wykładowcy: Carolina Abel, Nicole Hermann, Alexandra Lux, Barbara Pollok.

Informacje o wykładowcach: https://www.akademie-biberkor.de/akademie/unsere-dozentinnen/

Ogólny zakres tematyczny:

Wprowadzenie teoretyczne:

Życie i dzieło Marii i Maria Montessori; Znaczenie pedagogiki Montessori w czasach współczesnych; Przygotowane otoczenie, Nauczyciel, Praca dziecka, Absorbujący umysł, Polaryzacja uwagi, Wolność i dyscyplina, Wrażliwe fazy, Wychowanie dla pokoju, Zarządzanie klasą szkolną…

Wychowanie dla pokoju: 

 "Cisza i wychowanie dla pokoju u M. Montessori –realizacja w naszych szkołach w XXI wieku".
Cisza:
Rozumienie ciszy u Marii Montessori i realizacja w formie ćwiczeń ciszy i uważności w dzisiejszej szkole;
Pokój: „Wychowanie do pokoju" u M. Montessori i praca nad relacjami w naszych współczesnych szkołach Praca z emocjami i potrzebami w naszej szkole; szacunek i tolerancja; konflikty: szkolenie uważności nauczyciela + modele rozwiązywania konfliktów w codzienności szkolnej; gdy sytuacja staje się trudna: wymagający uczniowie i wymagające rozmowy z rodzicami.

Praktyczne ćwiczenia codziennego życia, kształcenie zmysłów – synteza. Powiązania i odniesienia do szkoły.

Matematyka: teoretyczne aspekty działu matematycznego, np. wgląd w psychologię i filozofię matematyki (psychoarytmetyka), historia liczb i matematyki, tworzenie ilości i liczb; metodyczne aspekty systemu 10.tnego, obliczenia ułamkowe, potęgi, pierwiastki, systemy inne niż 10.tne; geometria…

Matematyka 1: liczenie liniowe, wprowadzenie w system 10-tny; złote perły, 4 działania matematyczne w zakresie 1 -100, rachunki na liczbach całkowitych;

Matematyka 2: kontynuacja: pomoce dotyczące systemu 10.tnego, doprowadzenie do obliczeń pisemnych, ułamki zwykle, potęgi, ułamki 10.tne, procenty;

Matematyka 3: potęgowanie, pierwiastki kwadratowe, podnoszenie do trzeciej potęgi, trzecie potęgi pierwiastków, równania z jedną, dwiema niewiadomymi, systemy inne niż 10.tne, pojęcia geometryczne wprowadzające do obliczeń powierzchni i objętości, aspekty kosmiczne geometrii.

Język1: pisanie, poprawność pisania; czytanie, znaczenie literatury, poezji…

Język 2: pomoce do rozpoznawania części mowy i części zdania; rozwijanie zamiłowania do czytelnictwa, rozwijanie poprawności gramatycznego wypowiadania się w mowie i piśmie, ćwiczenia teatralne i ruchowe…

Wychowanie kosmiczne; (1) Aspekt historyczny, (2) Aspekt geograficzny, (3) Aspekt biologiczny. Prezentacje wraz z eksperymentami…

UWAGA:  Treści będą dostosowywane w miarę możliwości do podstaw programowych szkoły podstawowej w Polsce!

Formy zajęć: wykłady, instruktaże, praca własna, hospitacje.

Metody: aktywizujące, podające, praktycznego działania

Cena: 14 000,00 PLN /osoba

Rabat 5% dla uczestników z jednej placówki (muszą być zapisane co najmniej dwie osoby) czyli 13 300 PLN /osoba oraz dla osób należących do PSM co najmniej od roku 2021 z aktualnie opłaconą składką. Zniżki nie łącza się.

Płatność: zaliczka (do 7-iu dni po wypełnieniu karty zgłoszeniowej) oraz 4 raty:

 

Wpłaty od jednego uczestnika Wpłaty z rabatem od jednego uczestnika
Zaliczka 10% 1 400,00 Zaliczka 10% 1 330,00
I rata: 3 600,00 będzie podany termin* I rata: 2 970,00 będzie podany termin*
II rata: 3 000,00 będzie podany termin* II rata: 3 000,00 będzie podany termin*
III rata: 4 000,00 będzie podany termin* III rata: 4 000,00 będzie podany termin*
IV rata: 2 000,00 będzie podany termin* IV rata: 2 000,00,00 będzie podany termin*
Razem: 14 000,00 PLN Razem: 13 300,00 PLN

 

*Powyższe warunki opłaty za Kurs wynikają z faktu, że Polskie Stowarzyszenie Montessori zobowiązane jest zgodnie z podpisaną Umową z Akademią Biberkor do przelewów transz w ustalonych terminach w Euro za wszystkich uczestników.

Cena Kursu obejmuje: wynagrodzenie wykładowców, tłumaczenie zajęć z języka niemieckiego, przetłumaczone materiały kursowe wskazane przez wykładowców, przerwy kawowe/kanapkowe, przyjazdy, noclegi, wyżywienie wykładowców z Niemiec, wynajem sal, media, organizacja Kursu, hospitacje w Biberkor (koszty dojazdu i noclegów opłacane we własnym zakresie).

Warunkiem uruchomienia Kursu jest zebranie grupy co najmniej 25-osobowej.

Zgłoszenia: 

do 15 października 2022 r. na adres: prezes @montessori-centrum.pl 

Polskie Stowarzyszenie Montessori wpisane jest do rejestru Instytucji Szkoleniowych po numerem ewidencyjnym: 2.10/00175/2019

Warunki przyjęcia na kurs: Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest wypełnienie i odesłanie podpisanej Karty zgłoszeniowej oraz wpłata zaliczki (por. wyżej). Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.

W przypadku rezygnacji z kursu, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Aby nie stracić zaliczki, można wskazać inną osobę Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona.

Nr konta 76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.

Karta zgłoszeniowa        rtf.png       pdf     Proszę przysłać skanem z podpisem.

Pytania merytoryczne prosimy kierować do: Małgorzata Miksza:  prezes@montessori-centrum.pl; Tel: 796-822-369

Faktury:  skarbnik@montessori-centrum.pl 

 


UWAGA

Akademia Montessori Biberkor wyraziła zgodę na możliwość udziału w wybranych modułach. Liczba miejsc ograniczona! Uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie uczestnictwa.

Cena 1 dnia wynosi 600 zł.

Zgłoszenia udziału w modułach:

najpóźniej na 10 dni przed danym modułem w miarę wolnych miejsc, na adres: prezes@montessori-centrum.pl

Warunki przyjęcia na moduł Kursu: Warunkiem zakwalifikowania na moduł kursu jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata 20% ceny modułu/ów (niezależnie od liczby zaznaczonych modułów). Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem. Dopłatę należy uiścić najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem danego modułu.

 

Nr konta 76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.

Karta zgłoszeniowa na udział w kursie     rtf     pdf     Proszę przysłać skanem z podpisem.

Na pytania merytorycznie chętnie udzieli odpowiedzi Małgorzata Miksza:  prezes@montessori-centrum.pl 
Tel: 796-822-369

Faktury:  skarbnik@montessori-centrum.pl 
Tel: 504-455-161