• 70-rocznicz-smierci
 • Maria-Montessori-o-pokoju-2022
 • druga-edycja
 • pdm-2022
 • 151-ROCZNICA
 • studia-podyplomowe-2022-listopad
 • kacik-metodyczny

VIII. KURS DOSKONALĄCY

 

KURS DYPLOMY DOSKONALĄCY WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE (3 – 6 r. ż.) Wersja zjazdów weekendowych.

  

Symbol: VIII /WP/W/170

Ilość godzin: 170

Termin: luty - czerwiec 2022

I moduł: 26 - 27 lutego 2022 (sobota: 9.00 - 17.00, niedziela 8.00 - 16.00)

Formuła zajęć: 8 modułów (7 modułów merytorycznych po 20 h (sobota – niedziela) + 1 moduł: egzamin 10 h (sobota); 20 godzin hospitacji/praktyk w terminach i miejscach wyznaczonych przez PSM. W przypadku obostrzeń związanych z pandemią forma zaliczenia hospitacji omówiona będzie w trakcie Kursu.

Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68. (budynek Przedszkola Miejskiego nr 220).

Cel: zapoznanie z teorią pedagogiczną M. Montessori; pełne, praktyczne przygotowanie do pracy w systemie pedagogicznym M. Montessori w przedszkolu, przygotowanie do prowadzenia pracy wolnej z dziećmi oraz lekcji rozwojowych montessorianskich, przygotowanie do wykonywania pomocy rozwojowych wg. zasad montessoriańskich.

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, dyrektorzy placówek, metodycy, doradcy zawodowi, studenci pedagogiki, rodzice i wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką M. Montessori z terenu całej Polski.

Ogólny zakres tematyczny:

Podstawy teorii pedagogicznej M. Montessori (działalność pedagogiczna M. Montessori, odkrycie „polaryzacji uwagi“ w Casa dei bambini, koncepcja wychowania i rozwoju dziecka w „przygotowanym otoczeniu”, osobowość i zadania nauczyciela, zarys koncepcji edukacji kosmicznej i wychowania dla pokoju, wolność i dyscyplina, obserwacja dziecka, konstrukcja pomocy rozwojowych Montessori, organizacja grup Montessori w Polsce i w innych krajach, specyfika lekcji rozwojowych montessorianskich).

Instruktaże: praktyczne ćwiczenia dnia codziennego, kształcenie polisensoryczne (budowanie pojęć o świecie), edukacja matematyczna, edukacja językowa, eduakcja kosmiczna.

Działy z liczbą godzin:

 • A: Teoria 30 h
 • B: Praktyczne ćwiczenia dnia codziennego 15 h
 • C: Kształcenie polisensoryczne (zmysły) 35 h
 • C: Matematyka: liczenie (1 -1000), propedeutyka działań w zakresie 100 i na „dużych liczbach” 30 h
 • D: Edukacja językowa, tj. pisanie, czytanie, elementy gramatyki 20 h
 • E: Edukacja kosmiczna 10 h Razem: 140 h + 10 h egzamin praktyczny + 20 h hospitacji = 170 h

Formy zajęć: wykłady, instruktaże, praca pod kierunkiem, projekcje filmów, hospitacje / praktyki w grupach Montessori w placówkach patronowanych, rekomendowanych lub polecanych przez PSM.

Metody: aktywizujące, podające, praktycznego działania, obserwacja, analiza oryginalnych tekstów M. Montessori.

Cena/forma płatności: 1 800 zł. w przypadku wpłaty jednorazowej, 2 000 zł. w przypadku płatności w max. 4 ratach (w cenie mieści się wynagrodzenie dla wykładowców, hospitacje/praktyki, koszty organizacyjne, materiały kursowe, w tym opisy instruktaży, bufet: ciasteczka, kawa, herbata itp.)

Jeśli z jednej Placówki zgłosi się więcej niż 1 osoba, dla każdego uczestnika przewidziana jest zniżka 10%.

Kurs zalicza złożenie egzaminu teoretycznego i praktycznego, wykonanie teczki metodycznej oraz pomocy rozwojowej według montessoriańskich zasad dydaktycznych.

DOKUNENT na zakończenie Kursu: CERTYFIKAT (potwierdzony zdanym egzaminem teoretycznym i praktycznym).

Zgłoszenia: do 10 lutego 2022 na adres sekretarz@montessori-centrum.pl

Pytania prosimy kierować: 880 – 972 – 820

Faktury:  skarbnik@montessori-centrum.pl Tel: 504 – 455 – 161

Po tym terminie do uczestników rozesłane będą pełne informacje na temat terminów i harmonogramu zajęć na kursie.

Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 10 osób. Max. liczba uczestników: 15.

Warunki przyjęcia na kurs: Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata zaliczki w wysokości 20% opłaty za kurs. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.

W przypadku rezygnacji z kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, lub na przeszkodzie będzie stan epidemiczny, zaliczka zostanie zwrócona. Pozostałą kwotę (lub pierwszą ratę), zależnie od deklaracji zaznaczonej w karcie zgłoszeniowej, należy wpłacić najpóźniej na 7dni przed rozpoczęciem kursu na konto Polskiego Stowarzyszenia Montessori:

76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.

UWAGA! Wpłacona zaliczka nie jest traktowana jako pierwsza rata. Dokonując dopłaty do kursu, należy odliczyć zaliczkę.

rtf Karta zgłoszeniowa

Informacje o noclegach w Łodzi:

W siedzibie Stowarzyszenia jest możliwość noclegów (posiadamy materace, poduszki, należy mieć swój śpiwór). Do dyspozycji uczestników kursu: trzy łazienki z natryskami, jadalnia (lodówka, naczynia kuchenne, czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa). Cena jednego noclegu 20 zł.

Uwaga! Tanie noclegi w Łodzi (Centrum Łodzi):

Schronisko Młodzieżowe: ul. Legionów 27. www.yhlodz.pl, Tel: 42/630-66-80.

Hostel FLAMINGO, ul. Sienkiewicza 67. www.lodz.flamingo-hostel.com, Tel; 42 66 11 88.

Akademik Prywatny. KDKruk. Pokoje Gościnne, ul.6 Sierpnia 68, Tel; 42/632-75-33, www.kdkruk.pl

Hotel PERFECT, ul. Ruska 3/7, Tel: 508221163, www.hotel-perfect.cba.pl

cinemahotel.pl

www.lodzpokoje.pl

Szukaj także: www.nocowanie.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie! Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia!

Uwaga! W czasie kursów udostępniamy oryginalne teksty źródłowe Marii Montessori oraz opracowania na temat pedagogiki, przetłumaczone na język polski na użytek szkoleń .