• 70-rocznicz-smierci
  • Maria-Montessori-o-pokoju-2022
  • druga-edycja
  • pdm-2022
  • 151-ROCZNICA
  • studia-podyplomowe-2022-listopad
  • kacik-metodyczny

Dyplomowy Kurs Montessori w zakresie szkoły podstawowej (6 - 15 r. ż.)

Druga edycja!
Rozszerzona o wychowanie dla pokoju! 

 

 

Organizator: Akademia Montessori Biberkor http://www.montessori-biberkor.de

biberkor

 

Współorganizator:

PSM

www.montessori-centrum.pl

 

Partner

topic

 

Akademia Montessori Biberkor we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Montessori i Firmą TOPIC serdecznie zaprasza do ukończenia

Dyplomowego Kursu Montessori w zakresie szkoły podstawowej (6 – 15 r. ż.) Łódź 2022/2023

Rozpoczęcie Kursu: 20 sierpnia 2022 r. (sobota)
Zakończenie (kolokwium końcowe): 27 sierpnia 2023 r. (niedziela)

Dyplomy ukończenia Kursu mają rangę międzynarodową!

 

Wartość dyplomu

Akademia Montessori z Biberkor jest członkiem Montessori Landesverband Bayern (MLVB), Montessori Europe (ME) oraz Montessori Dachverband Deutschland (MDD). Kursy kończą się międzynarodowo uznawanym dyplomem.

Dyplomy są (od około 30 lat) uznawane międzynarodowo (nie tylko w niemieckim obszarze językowym, nawet w Nowej Zelandii uznano dyplom montessoriański w kontekście podjęcia pracy w szkole montessoriańskiej). Dyplomy są równoważne z dyplomami wydawanymi przez DMG (Niemieckie Stowarzyszenie Montessori) oraz DMV (Niemiecki Związek Montessori). Ponieważ Akademia w Biberkor jest członkiem nadrzędnego Związku Montessori w Niemczech MDD i spełnia standardy jakościowe (nad opracowaniem których pracowała między innymi również pani Carolina Abel), Akademia Biberkor tym samym również pośrednio jest afiliowana przez AMI. 

  

Terminy zjazdów i ogólna tematyka:

Moduł

Tematyka

Termin/dni tygodnia/godziny

 

I.

20.08 – 26.08. 2022

Carolina Abel

Barbara Pollok

Wprowadzenie teoretyczne

(0,5 dnia)

______________________

Wychowanie dla pokoju

(1,5 dnia)

 

------------------------------

c.d. Teoria (1,5 dnia)

-----------------------------------

Praktyczne ćwiczenia codziennego życia (1 dzień)

Kształcenie zmysłów (2 dni)

20 sierpnia 2022

sobota 20.08.2022 15.00 – 19.00

21 – 22 sierpnia 2022

niedziela - poniedziałek

niedziela:         9.00 – 19.00

poniedziałek:   9.00 – 13.00

----------------------------------------

22 – 26 sierpnia 2022

poniedziałek: 15.00 – 19.00

wtorek :             9.00 – 19.00

--------------------------------------

środa - piątek: 9.00 – 19.00

6,5 dnia

II.

21.10 – 23.10. 2022

Carolina Abel

Matematyka 1.

21 – 23 października 2022

piątek – niedziela

piątek: 16.00 – 19.00

sobota- niedziela: 8.00 – 19.00

2,5 dnia

III.

02.12 – 04.12. 2022

Carolina Abel

 Matematyka 2.

02 – 04 grudnia 2022

piątek – niedziela

piątek: 16.00 – 19.00

sobota - niedziela: 8.00 – 19.00

2,5 dnia

IV.

13.01 – 15.01. 2023

Carolina Abel

 Matematyka 3.

13 – 15 stycznia 2023

piątek – niedziela

piątek: 16.00 - 19.00

sobota - niedziela: 8.00 – 19.00

2,5 dnia

V.

18.02. – 19.02. 2023

Alexandra Lux

 Język (1)

18 – 19.02 2023

sobota – niedziela

codziennie 9.00 – 19.00

2 dni

VI.

05.05. – 07.05. 2023

Carolina Abel

 Język (2)

05 – 07 maja 2023

piątek – niedziela

piątek 16.00 – 19.00

sobota – niedziela 8.00 – 19.00

2,5 dnia

VII.

26.06 – 01.07. 2023

Nicole Herman

 Edukacja kosmiczna (1,2,3)

26 czerwca – 01 lipca 2023

poniedziałek - sobota

codziennie 9.00 – 18.00

6 dni

VIII.

26.08 – 27.08. 2023 

Kolokwium końcowe

26 – 27 sierpnia 2023

sobota – niedziela

sobota: 9.00 – 18.00

niedziela: 9.00 – 14.00

1,5 dnia

 

Razem:

26 dni

Kurs kończy się końcowym kolokwium, w trakcie którego uczestnicy prezentują całej grupie samodzielnie wybrany temat odnoszący się do procesu holistycznego uczenia się w duchu teorii i praktyki pedagogiki M. Montessori.

Liczba godzin: 390 h dydaktycznych (340 h wykłady/instruktaże, 30 h praca własna z pomocami, 20 h hospitacji)

Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68 - zjazdy zimowe; i/lub TOPIC Montessori, Łódź – Natolin - zjazdy letnie)

Cel: zapoznanie z teorią pedagogiczną M. Montessori; pełne, praktyczne przygotowanie do pracy w systemie pedagogicznym M. Montessori w szkole podstawowej, ukazanie współczesnych odniesień psychologii i pedagogiki w pracy montessoriańskiej;

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych, dyrektorzy placówek i wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką M. Montessori z terenu całej Polski.

Wykładowcy:
Carolina Abel, Nicole Hermann, Alexandra Lux, Barbara Pollok.
Informacje o wykładowcach: https://www.akademie-biberkor.de/akademie/unsere-dozentinnen/

Ogólny zakres tematyczny:

Wprowadzenie teoretyczne: Życie i dzieło Marii i Maria Montessori; Znaczenie pedagogiki Montessori w czasach współczesnych; Przygotowane otoczenie, Nauczyciel, Praca dziecka, Absorbujący umysł, Polaryzacja uwagi, Wolność i dyscyplina, Wrażliwe fazy, Wychowanie dla pokoju, Zarządzanie klasą szkolną…

Wychowanie dla pokoju: "Cisza i wychowanie dla pokoju u M. Montessori –realizacja w naszych szkołach w XXI wieku". Cisza: Rozumienie ciszy u Marii Montessori i realizacja w formie ćwiczeń ciszy i uważności w dzisiejszej szkole; Pokój: „Wychowanie do pokoju" u M. Montessori i praca nad relacjami w naszych współczesnych szkołach Praca z emocjami i potrzebami w naszej szkole; szacunek i tolerancja; konflikty: szkolenie uważności nauczyciela + modele rozwiązywania konfliktów w codzienności szkolnej; gdy sytuacja staje się trudna: wymagający uczniowie i wymagające rozmowy z rodzicami.

Praktyczne ćwiczenia codziennego życia, kształcenie zmysłów – synteza. Powiązania i odniesienia do szkoły.

Matematyka: teoretyczne aspekty działu matematycznego, np. wgląd w psychologię i filozofię matematyki (psychoarytmetyka), historia liczb i matematyki, tworzenie ilości i liczb; metodyczne aspekty systemu 10.tnego, obliczenia ułamkowe, potęgi, pierwiastki, systemy inne niż 10.tne; geometria…

Matematyka 1: liczenie liniowe, wprowadzenie w system 10-tny; złote perły, 4 działania matematyczne w zakresie 1 -100, rachunki na liczbach całkowitych;

Matematyka 2: kontynuacja: pomoce dotyczące systemu 10.tnego, doprowadzenie do obliczeń pisemnych, ułamki zwykle, potęgi, ułamki 10.tne, procenty;

Matematyka 3: potęgowanie, pierwiastki kwadratowe, podnoszenie do trzeciej potęgi, trzecie potęgi pierwiastków, równania z jedną, dwiema niewiadomymi, systemy inne niż 10.tne, pojęcia geometryczne wprowadzające do obliczeń powierzchni i objętości, aspekty kosmiczne geometrii.

Język1: pisanie, poprawność pisania; czytanie, znaczenie literatury, poezji…

Język 2: pomoce do rozpoznawania części mowy i części zdania; rozwijanie zamiłowania do czytelnictwa, rozwijanie poprawności gramatycznego wypowiadania się w mowie i piśmie, ćwiczenia teatralne i ruchowe…

Wychowanie kosmiczne; (1) Aspekt historyczny, (2) Aspekt geograficzny, (3) Aspekt biologiczny. Prezentacje wraz z eksperymentami…

UWAGA: Treści będą dostosowywane w miarę możliwości do podstaw programowych szkoły podstawowej w Polsce!

Formy zajęć: wykłady, instruktaże, praca własna, hospitacje.

Metody: aktywizujące, podające, praktycznego działania

Cena: 14 000,00 PLN /osoba Rabat 5% dla uczestników z jednej placówki (muszą być zapisane co najmniej dwie osoby) czyli 13 300 PLN /osoba oraz dla osób należących co najmniej 2 lata do PSM (tj. od roku 2020) z aktualnie opłaconą składką. Zniżki nie łącza się.

Płatność: zaliczka (do 7-iu dni po wypełnieniu karty zgłoszeniowej) oraz 4 raty:

Wpłaty od jednego uczestnika

Wpłaty z rabatem od jednego uczestnika

Zaliczka 10% 1 400,00

Zaliczka 10% 1 330,00

I rata:   3 600,00PLN do 30 czerwca 2022

I rata:   2 970,00 do 30 czerwca 2022

II rata: 3 000,00 PLN do 30 sierpnia 2022

II rata: 3 000,00 PLN do 30 sierpnia 2022

III rata: 4 000,00 PLN do 30 listopada 2022

III rata: 4 000,00 PLN do 30 listopada 2022

IV rata: 2 000,00,00 PLN do 31 marca 2023

IV rata: 2 000,00,00 PLN do 31 marca 2023

Razem: 14 000,00 PLN

Razem: 13 300,00 PLN

 

Powyższe warunki opłaty za Kurs wynikają z faktu, że Polskie Stowarzyszenie Montessori zobowiązane jest zgodnie z podpisaną Umową z Akademią Biberkor do przelewów transz w ustalonych terminach w Euro za wszystkich uczestników.

Cena Kursu obejmuje: wynagrodzenie wykładowców, tłumaczenie zajęć z języka niemieckiego, przetłumaczone materiały kursowe wskazane przez wykładowców, przerwy kawowe/kanapkowe, przyjazdy, noclegi, wyżywienie wykładowców z Niemiec, wynajem sal, media, organizacja Kursu, hospitacje w Biberkor (koszty dojazdu i noclegów opłacane we własnym zakresie).

Warunkiem uruchomienia Kursu jest zebranie grupy co najmniej 25-osobowej.

Zgłoszenia: do 30 maja 2022 r. na adres: prezes @montessori-centrum.pl

Polskie Stowarzyszenie Montessori wpisane jest do rejestru Instytucji Szkoleniowych po numerem ewidencyjnym: 2.10/00175/2019

Warunki przyjęcia na kurs: Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest wypełnienie i odesłanie podpisanej Karty zgłoszeniowej oraz wpłata zaliczki (por. wyżej). Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem. W przypadku rezygnacji z kursu, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Aby nie stracić zaliczki, można wskazać inną osobę Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona.

Nr konta 76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.

 

Karta zgłoszeniowa w Kursie    pdf   rtf.png
Proszę przysłać skanem z podpisem.

 

Informacje dotyczące możliwości noclegów w siedzibie PSM, podamy wówczas, gdy umożliwi to sytuacja pandemiczna. Posiadamy materace i poduszki. Dostępne są natryski i wyposażona jadalnia. Cena noclegu 20 zł/doba.

Pytania merytoryczne prosimy kierować do: Małgorzata Miksza: prezes@montessori-centrum.pl; Tel: 796-822-369

Faktury: skarbnik@montessori-centrum.pl 

 


 

UWAGA!

Akademia Montessori Biberkor wyraziła zgodę na możliwość udziału w wybranych modułach. Liczba miejsc ograniczona! Uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie uczestnictwa.

Zgłoszenia udziału w modułach: do 15 czerwca 2021r. lub najpóźniej na dwa tygodnie przed danym modułem w miarę wolnych miejsc, na adres: prezes@montessori-centrum.pl

Warunki przyjęcia na moduł Kursu: Warunkiem zakwalifikowania na moduł kursu jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata 20% ceny modułu/ów (niezależnie od liczby zaznaczonych modułów).Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem. Dopłatę należy uiścić na 14 dni przed rozpoczęciem danego modułu. W przypadku rezygnacji z udziału w module na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, dokonana wpłata 20 % ceny modułu nie podlega zwrotowi. Po uiszczeniu dopłaty, w przypadku rezygnacji udziału w module, możliwy jest zwrot opłaty w wysokości 50%. Jest możliwość wskazania innej osoby, która weźmie udział w module Kursu.

Nr konta 76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.

Informacje dotyczące możliwości noclegów w siedzibie PSM, podamy wówczas, gdy umożliwi to sytuacja pandemiczna. Posiadamy materace i poduszki. Dostępne są natryski i wyposażona jadalnia. Cena noclegu 20 zł/doba.

 

Terminy zjazdów /ogólna tematyka/cena:

 Cena 1 dnia 600 PLN 

Moduł

Tematyka

Termin/dni tygodnia/godziny

Moduł dodatkowy

Dla kursu I
(nr 338)

i chętnych tylko na ten temat

(jeśli zbierze się grupa min. 20 osób)

Wychowanie dla pokoju

(1,5 dnia)

 

19 - 20 sierpnia 2022

piątek – sobota

piątek: 9.00 – 19.00

sobota - 9.00 – 13.00

Cena promocyjna: 600,00 PLN

I.

 

22.08 – 26.08.2022

Wprowadzenie teoretyczne

1,5 dnia 

-------------------------------------

Praktyczne ćwiczenia codziennego życia (1 dzień)

Kształcenie zmysłów (2 dni)
3 dni

 

22 - 23 sierpnia 2022

poniedziałek: 15.00 – 19.00

wtorek: 9.00 -19.00

900,00 PLN

23 – 26 sierpnia 2022

środa - piątek: 9.00 – 19.00

II.

21.10 - 23.10.

2022 

Matematyka 1.

2,5 dnia

 

1 500, 00 PLN

III.

02.12 – 04.12.

2022  

Matematyka 2.

2,5 dnia

 

1 500, 00 PLN

 IV.

13.01– 15.01.

2023 

 Matematyka 3.

2,5 dnia

 

1 500, 00 PLN

V.

11.02 – 12.02.

lub

18 – 19.02 2023

czekamy na potwierdzenie

 Język (1)

2 dni

 

1 200, 00 PLN

 VI.

05.05 – 07.05. 2023. 2023

 Język (2)

2,5 dnia

 

1 500, 00 PLN

VII.

26.06 - 01.07. 2023

 Edukacja kosmiczna (1,2,3)

6 dni

 

3 600, 00 PLN

 

Wersje:

Karta zgłoszeniowa w module      pdf   rtf.png   
Proszę przysłać skanem z podpisem.

 

Na pytania merytorycznie chętnie udzieli odpowiedzi
Małgorzata Miksza:
prezes@montessori-centrum.pl
 Tel: 796-822-369

Faktury: skarbnik@montessori-centrum.pl
 Tel: 504-455-161