• kursy-22-23
  • kadencja-2022
  • oferta-specjalna-2023
  • Maria-Montessori-o-pokoju-2022
  • studia-podyplomowe-2022-listopad
  • kacik-metodyczny

Urszula Rojek

rojek

mgr Urszula Rojek (dyplom studiów podyplomowych) (po lewej)

wieloletni nauczyciel montessoriański, propagator pedagogiki Montessori m.in. w Szkole Podstawowej Montessori w Lublinie, dyplom ukończenia czterosemestralnych Studiów Podyplomowych w zakresie Pedagogiki Marii Montessori na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Aktualnie w-ce prezes w Polskim Stowarzyszeniu Montessori.