• kacik-metodyczny
  • 68-ROCZNICA
  • banner-pdm-2020-wrzesien
  • oferta-specjalna
  • studia-podyplomowe

Walne Zgromadzenie Członków PSM

Szanowni Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Montessori!

W roku 2018 mija kolejna, 4-letnia kadencja Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Montessori. Zapraszamy Członków naszego Stowarzyszenia do czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków PSM!

Spotkanie pragniemy połączyć z częścią merytoryczną, tj. sesjami warsztatowymi. Będą to najciekawsze warsztaty, które prowadzone były w ramach Polskich Dni Montessori.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGORMADZENIA CZŁONKÓW PSM wraz z sesjami warsztatowymi pt:

Twórczy nauczyciel

Sobota 22 września 2018 r. - niedziela 23 września 2018 r.

Łódź, ul. Jaracza 68, Siedziba PSM - Przedszkole Miejskie nr 220

 

Sobota 22 września 2018 r.

8.00 – 9.00 Rejestracja na Walne Zgromadzenie i Seminarium tematyczne. Powitalna kawa

SESJA WARSZTATOWA I.

9.00 – 10.00 Małgorzata Jabłońska + zespół (Gryfino)
Radość z pracy z pomocami rozwojowymi Montessori

10.00 – 10.30 Przerwa kawowa

10.30 - 11.30 Ewa Gutowska, Edyta Chomczyk (Białystok)
Mała opowieść o ziarenku piasku

11.45 – 12.45 dr Małgorzata Centner – Guz, dr Iwona Zwierzchowska (Lublin)
Impulsy książki obrazkowej - sposoby wykorzystania książek w procesie uczenia się dzieci

12.45 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.30 WALNE ZGORMADZENIE CZŁONKÓW PSM

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie praworządności Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego obrad
3. Zatwierdzenie porządku Zgromadzenia
4. Wybór protokolantów
5. Wybór komisji skrutacyjno – wyborczej
6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności PSM w kadencji 2014 – 2018
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PSM
8. Dyskusja nt. w/w sprawozdań

15.30 – 16.00 Przerwa kawowa

16.00 - 18.00 c.d. WALNE ZGORMADZENIE CZŁONKÓW PSM

9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PSM i Komisji Rewizyjnej PSM
10. Wybór prezesa PSM
11. Wybór członków nowego Zarządu Głównego PSM
12. Wybór Komisji Rewizyjnej PSM

18.00 - 18.30 Czas na ukonstytuowanie się nowego Zarządu PSM

18.30 - 19.00

13. Przedstawienie przez ZG PSM kierunków działalności na kadencję 2018 – 2022
14. Zamknięcie obrad

19.00 Kolacja

 

Niedziela 23 września 2018 r.

SESJA WARSZTATOWA II.

8.30 – 10.00 Anna Malina, Estera Krzemień, Magdalena Utrata (Kraków)
Odkrywanie swoich korzeni narodowych drogą do budowania tożsamości dziecka, czyli historia Polski jako kontynuacja Wielkich Lekcji Marii Montessori

10.00 – 10.30 Przerwa kawowa

10.30 - 11.30 Ewa Nikołajew- Wieczorowska (Poznań )
Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i zaburzeniami integracji sensorycznej w pedagogice Marii Montessori

11.45 – 12.45 Bogumiła Zdrojewska (Łódź)
W ogrodzie zmysłowym

12.45 – 13.00 Dyskusja i refleksje po sesjach warsztatowych.

***

Udział w Walnym Zgromadzeniu i warsztatach dla członków Polskiego Stowarzyszenia Montessori jest nieodpłatny. Koszty organizacyjne, w tym koszty przerw kawowych, lunchu i kolacji w sobotę ponosi PSM.

Uprzejmie prosimy o uregulowanie składek członkowskich włącznie z rokiem 2018!

Osoby, które przystąpią do PSM po 15 lipca br., po opłaceniu składki za rok 2018 uiszczają opłatę w spotkaniu w wysokości 50 zł.

Członkowie PSM, którzy wezmą udział tylko w sesjach warsztatowych w przypadku wolnych miejsc opłacają udział w wysokości 150 zł (koszt obejmuje udział w warsztatach, lunch, przerwy kawowe). UWAGA! W sobotę 22 września 2018 r. po godzinie 14.00. (Walne Zgromadzenie Członków PSM) dla tych osób czas jest do własnego zagospodarowania.

Osoby nie będące członkami PSM, w przypadku wolnych miejsc na warsztatach, mogą w nich uczestniczyć. Opłata wynosi 250 zł (koszt obejmuje udział w warsztatach, lunch, przerwy kawowe). UWAGA! W sobotę 22 września 2018 r. po godzinie 14.00. (Walne Zgromadzenie Członków PSM) dla tych osób czas jest do własnego zagospodarowania.

UWAGA! Członkowie PSM, którzy wezmą udział w Walnym Zgromadzeniu Członków PSM a chcący uczestniczyć w warsztatach z Barbarą Pollock w dniach 19 -21 października 2018r. dokonują opłaty ze zniżką, tj. 200 zł (pełna informacja dostępna na stronie PSM).

Zgłoszenia prosimy przysyłać najpóźniej do dnia 15 września 2018 r. Pierwszeństwo udziału mają członkowie Polskiego Stowarzyszenia Montessori (mający opłacone składki włącznie z rokiem 2018 r.).

 

Karta zgłoszeniowa na WALNE ZGORMADZENIE CZŁONKÓW PSM wraz sesjami warsztatowymi

Imię nazwisko……………………………………………………

Kontakt e-mail, nr telefonu……………………………………….

Członkostwo w PSM                TAK (od którego roku……)                NIE

Wezmę udział w:

Walnym Zgromadzeniu Członków PSM:                  TAK               NIE

Wezmę udział w sesjach warsztatowych:                TAK               NIE

Noclegi w siedzibie PSM (cena 20 zł). Zapewniamy materac, korzystanie z łazienek i jadalni. Trzeba zabrać ze sobą śpiwór.

TAK       21/22.09 22/23.09 208              NIE

 

Osoby nocujące w siedzibie PSM, ul. Jaracza 68 zachęcamy do przyjazdu w piątek 21 września br. Rejestracja dla tych osób w godzinach 17.00 – 19.00.

Po wypełnieniu i wysłaniu Karty zgłoszeniowej Uczestnik otrzyma potwierdzenie przyjęcia na Spotkanie. Osoby uiszczające opłatę zostaną poproszone o dane do faktury.

Nr konta PSM: 76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

*

Pytania merytoryczne prosimy kierować:
Małgorzata Miksza prezes@montessori-centrum.pl
Tel. 795-822-369

Sprawy faktur:
Iwona Rojewska skarbnik@montessori-centrum.pl