• Bawaria-2018
  • 147-rocznica
  • banner-1

I. KURS DYPLOWY (doskonalący)

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!

Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (zakres przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej tj. klasy 1-3 wraz z hospitacjami)

Wersja zjazdów weekendowych

III. Kurs propedeutyczny (doskonalący)

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (zakres przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej tj. klasy 1 – 3 wraz z hospitacjami w przedszkolu)

Wersja zjazdu tygodniowego ZIMOWEGO

III/1. Część A – zakres przedszkola (z hospitacjami)
III/2. Część B – edukacja wczesnoszkolna. tj. klasy 1 - 3 szkoły podstawowej (bez hospitacji)

IV. Kurs propedeutyczny (doskonalący)

Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego

Wersja zjazdu tygodniowego - LETNIEGO IV/1.

Część A – zakres przedszkola( bez hospitacji) IV/2.
Część B – edukacja wczesnoszkolna. tj. klasy 1 - 3 szkoły podstawowej