• dzien-edukacji-narodowej
 • seminarium
 • Bawaria-2018
 • 147-rocznica
 • banner-1

Plany na przyszłość

Najistotniejszymi kierunkami działań Stowarzyszenia na najbliższy okres będą:

 • kontynuacja kursów doskonalących z zakresu pedagogiki M. Montessori
 • rozszerzenie oferty kursów, m.in. o kursy z zakresu wychowania dziecka do 3 – roku życia oraz kursy z zakresu edukacji szkolnej
 • wzbogacenie bazy Stowarzyszenia o pomoce Montessori z zakresu wychowania dziecka do 3 – roku życia
 • dalsze wydawanie Biuletynu w tym co najmniej raz w roku NUMERU SPECJALNEGO (o charakterze merytorycznym – teksty, artykuły z zakresu pedagogiki M. Montessori)
 • zintensyfikowanie współpracy z członkami PSM poprzez stronę internetową (np. por. Biblioteczka)
 • dalsza współpraca z instytucjami/organizacjami, wymienionym w dziale: WSPÓŁPRACA
 • obejmowanie kolejnych placówek patronatem oraz zintensyfikowanie współpracy z placówkami objętymi patronatem(konsultacje, spotkania metodyczne itp.)