• banner-pdm-2020
 • oferta-specjalna
 • oferta-dla-nauczycieli
 • studia-podyplomowe
 • sprawozdanie-2019

Montessori Europe 2018

SZANOWNI CZŁONKOWIE MONTESSORI EUROPE,

Kolejny kongres Montessori Europe odbędzie się w Sofii (Bułgaria), w dniach 05 -07 października 2018 roku. Organizowany jest we współpracy z Association Institute Montessori Bulgaria. Bułgaria i Sofia to miejsca warte odwiedzenia - prosimy obejrzeć video prezentujące Bułgarię. Prezentowane miejsca staną się jeszcze bardziej niezwykłymi, jeśli je odwiedzisz . W tym roku zwrócimy sie ku praktycznym aspektom pedagogiki Montessori, albowiem temat kongresu to:

W KLASIE MONTESSORI - INSPIRUJĄCE NAJLEPSZE PRAKTYKI

Kierujemy zaproszenie do zgłaszania propozycji zajęć warsztatowych. Serdecznie zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w kongresie i prosimy o przesyłanie propozycji zajęć warsztatowych, które będą stanowiły wartościowy wkład w rozwój edukacji montessoriańskiej w Europie.

Termin nadsyłania ofert: 15 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Montessori Europe: http://montessori-europe.net/congress/call-for-proposals/

Mamy nadzieję, że zagadnienie szczegółowe prezentowane niżej zainspirują Państwa.

Przewidujemy, że rejestracja na kongres rozpocznie się w pierwszym tygodniu maja - pozostańmy w kontakcie. Prosimy o zarezerwowanie terminu od 05 do 07 października 2018 roku oraz o podzielenie się tą informacją i zaproszenie kolegów, nauczycieli i przyjaciół do wzięcia udziału w kongresie.

Do zobaczenia w Sofii!

Christian Grune, Anna Mariya Yotsova, Beata Bednarczuk oraz Mirjam Stefels (Komitet Programowy Kongresu Montessori Europe w Sofii)

Nasza strona: www.montessori-europe.net

Email: workshop@montessori-europe.net

Temat kongresu: W KLASIE MONTESSORI - INSPIRUJĄCE NAJLEPSZE PRAKTYKI

Pragniemy opracować program cechujący się wysoką jakością oraz na tyle praktyczny i użyteczny, na ile to możliwe. Prosimy potraktować poniższe zagadnienia szczegółowe jako rodzaj myśli przewodnich:

1. KLUCZOWE CECHY KLASY MONTESSORI

 • a. Rozwój jakich potrzeb wynikających z planu rozwoju dziecka należy wspomagać?
 • b. Środowisko zweryfikowane naukowo - istotne elementy/klucze
 • c. Niezbędne komponenty edukacji montessorianskiej
 • d. Grupy dzieci w różnym wieku - co jest niezbędne dla budowania całożyciowych umiejętności?
 • e. Umiejętności społeczne - społeczeństwo wspólnotowe, podstawy budowania społeczności
 • f. Montessoriański nauczyciel - rola przewodnika - osobowość, kwalifikacje, podejście

2. SZANSE DLA KAŻDEGO DZIECKA

 • a. Najlepsze strategie wprowadzania zasad pedagogiki Montessori w szkołach publicznych
 • b. Co jest niezbędne, aby rozpocząć działalność żłobka (0-3)?
 • c. Co jest niezbędne, aby rozpocząć działalność przedszkola (3-6)?
 • d. Co jest niezbędne, aby rozpocząć działalność szkoły podstawowej (6-12)?
 • e. Co jest niezbędne, aby rozpocząć działalność szkoły średniej- (2-18)?
 • f. Edukacja dwójęzyczna i międzykulturowa - dobre praktyki

3. WSPIERANIE NATURALNEGO ROZWOJU OSOBOWOŚCI

 • a. Lekcje wdzięku i grzeczności - podstawy dla rozwoju moralnego
 • b. Szczególny charakter potrzeb i rozwoju dziecka w wieku od urodzenia do 3 roku życia
 • c. Praca z rodzicami - partnerstwo na rzecz rozwoju dziecka
 • d. Kosmiczna edukacja - współzależności
 • e. Wielkie lekcje - dlaczego są tak znaczące?
 • f. Szkoła średnia - dobre praktyki w budowaniu szkoły "Dzieci Ziemi"

4. WYZWANIA STOJĄCE PRZED EDUKACJA MONTESSORI

 • a. Technologie informacyjne w klasie Montessori
 • b. Edukacja włączająca
 • c. Edukacja na rzecz pokoju
 • d. Wspólna odpowiedzialność za środowisko - w jaki sposób Montessorianie mogą zmieniać świat?

Linki:

http://imontessori.bg/?lang=en

http://www.montessori-europe.net