• oferta-dla-nauczycieli
  • studia-podyplomowe
  • sprawozdanie-2019
  • oferta-specjalna

XVIII Kongres Montessori-Europe

W dniach 03 – 05 listopada 2017 r. odbył się w Hadze XVIII Kongres Montessori-Europe.

Temat przewodni to Prawa Dziecka. Zajęcia odbyły się w Liceum Montessori w Hadze, którego architektura idealnie wpisuje się w koncepcję pedagogiczną M. Montessori! W kongresie wzięło udział ok. 250 uczestników , w tym 14 osób z Polski ( dwie z Białegostoku, trzy z Łodzi, dwie z Warszawy, sześć ze Zduńskiej Woli oraz jedna z Wrocławia). W czasie kongresu specjaliści pedagogiki M. Montessori zaprezentowali interesujące wykłady( Philip O’ Brien, prezydent AMI, Paul Epstein (USA), Judith Cunningham (USA). Osnową ich prezentacji był problem aktualności przestrzegania praw dziecka w skali świata. Zaakcentowano ogromna rolę edukacji montessoriańskiej w propagowanie i przestrzeganie praw dziecka. W czasie uroczystości otwarcia Kongresu prawa dziecka zostały w artystycznej formie zaprezentowane przez dzieci z różnych placówek Montessori .Nieoceniony był udział młodzieży z Liceum w Kongresie. Ich pomoc w organizacji oraz końcowy występ taneczno - muzyczny przyjęty był gromkimi brawami. W czasie Kongresu obradowały grupy robocze. Polskie Stowarzyszenie Montessori w odradzającej się grupie NOCME reprezentowała prezes, Małgorzata Miksza. Grupa ta wypracuje nowe formy współpracy stowarzyszeń narodowych. Termin Kongresu zbiegł się z obchodami 100.lecia Holenderskiego Stowarzyszenia Szkół Montessori. Prezydent ME, Mirjam Stefels, w imieniu uczestników Kongresu złożyła Floor Vermeulen serdeczne gratulacje. W czasie Kongresu, uczestnicy mieli okazję hospitować placówki Montessori, brali udział w sesjach warsztatowych, panelowych i rozmowach przy kawie. Była również możliwość obejrzenia ciekawego zbioru starych wydań publikacji M. Montessori, przywiezionych z Berlina! Jak co roku, Kongresowi towarzyszyli liczni wystawcy. Z Polski Firma TOPIC cieszyła się dużym zainteresowaniem klientów.

Więcej informacji można uzyskać na: https://montessori-europe.net/previous-and-next-congress/looking-back-at-congress-2017/

Wszyscy uczestnicy z Polski odwiedzili w Noordvijk grób Marii Montessori oraz dom, w którym zmarła. Pozostał po nas ślad w postaci kwiatów, czerwono - białej wstążki oraz zapalonych świec…

montessori-grob

montessori-dom

Fot: Joanna Swędrak - Zawada

XIX Kongres Montessori – Europe odbędzie się w Sofii w dniach 05 – 07 października 2018 r. z kluczowym tematem: Otoczenie klasy Montessori – inspiracją najlepszych praktyk.